Nyheter

Kristne veteraner skuffet over SVs nye abortkurs

LANDSMØTE: SV vil gi kvinnen siste ord om abort til uke 22. Det faller kristne veteraner tungt for brystet.

Til helgen vil SVs landsmøte etter alle solemerker skrive historie. SV blir det første store partiet, som vil gi kvinnen siste ord om abort helt fram til lovens yttergrense.

Det skjer uten synlig motstand. I landsstyrets innstilling til nytt partiprogram, ønsker et mindretall snarere å tydeliggjøre hva det vil si: Kvinnen skal avgjøre fram til uke 22.

Det faller veteraner blant SVs kristensosialister tungt for brystet.

Helen Bjørnøy: – Liker det ikke

– Jeg liker det ikke. Det er stor forskjell på om fosteret er åtte til ti uker, eller om det nærmer seg 20-tallet, sier Helen Bjørnøy.

Den tidligere miljøministeren ønsker ikke å dømme partifellene sine og er ubekvem med å sette merkelapper på skrittet SV er i ferd med å ta.

Etter SVs landsmøte vil hele den rødgrønne opposisjonen, med unntak av Sp, ha programfestet at kvinnen skal ha siste ord fram til minst uke 18. Rødt gikk nylig inn for selvbestemmelse til uke 22. I dag avgjør kvinnen ut uke 12.

Audgunn Oltedal

Oltedal: Kompromisset var godt

Tidligere stortingsvara og Ny Tid-redaktør, Audgunn Oltedal, er skuffet over vendingen abortpolitikken har tatt:

– Det er synd at kompromisset ble rokket ved og at vi fikk den nye runden om abortloven. Kompromisset som lå der var godt, sier hun.

Oltedal sikter til Erna Solberg (H) sin åpning for å forhandle om abortloven i 2018, og KrFs gjennomslag for å forby selvbestemt tvillingabort. Det vakte sterke protester fra kvinnebevegelsen og venstresiden.

– KrF har fått et svar på det de gjorde, som de ikke ønsket å få, sier Oltedal.

Alternativene på bordet før landsmøtet i SV går inn for å fjerne abortnemndene og gi kvinnen siste ord om senabort. Men de understreker at kriteriene i dagens abortlov fortsatt skal gjelde.

Forsvarer abortnemndene

Dagens lov med selvbestemt abort til uke 12 bør stå ved lag, mener derimot Audgunn Oltedal.

– Der er jeg enig med Senterpartiet. Det er jeg ikke i mange spørsmål, humrer 76-åringen.

Nesten alle kvinner som søker senabort får innvilget det. Det viser at valgfriheten deres er godt ivaretatt i dag, mener SV-veteranen.

– Nemndene vedlikeholder en refleksjon rundt fosterets rettigheter, som tar fram og synliggjør dilemmaene rundt abort. De må vi greie å holde fast ved, sier hun.

Oltedal mener det ville vært mer fornuftig å gå for uke 18, hvis SV først vil gi kvinner mer selvbestemmelse enn i dagens program. Det går inn for selvbestemt abort til uke 16.

– Det ikke er nødvendig å gå så langt som til uke 22. Da nærmer du deg at fosteret er levedyktig, sier hun.

Gardermoen  20170317.
Oddny Irene Miljeteig  under SVs landsmøte på Gardermoen.
Foto: Tore Meek / NTB

Miljeteig: – Levninger etter patriarkatet

Oddny Miljeteig er kjerringa mot strømmen i Vårt Lands sondering blant partiets kristne veteraner. Den tidligere SV-nestlederen er positiv til utviklingen på venstresiden og i eget parti:

– Å avskaffe nemndene var og er overmodent. De er levninger etter patriarkatet, spør du meg. Jeg synes ikke det er dramatisk.

Så lenge loven lå fast, var det ingen som ville tukle med den, mener Miljeteig.

– Men innerst inne har nok mange av oss og velgerne tenkt at det kommer en dag når kvinners selvbestemmelse skal bli reell. Jeg har en voldsom tro på kvinners evne og vilje til etisk vurdering. Jeg ser ingen annen løsning, som ikke har noe formyndersk over seg, sier hun.

– Uke 22 er ingen evig grense

Samtidig er Miljeteig opptatt av at SV må «gå godt klar av grensen for levedyktighet», som flytter seg stadig tidligere i svangerskapet.

– Ellers kommer vi i en etisk hengemyr. Uke 22 er ikke en evig grense. Der trengs det noen skikkelig samtaler, sier hun.

– Er det ivaretatt når yttergrensen i loven er rett før grensen levedyktighet? Tar SV det litt langt?

– Grensen for levedyktighet er en faglig vurdering. Det er nesten ingen aborter så sent. De fleste aborter skjer før 12. Vi må ikke diskutere pavens skjegg heller. I uke 22 er det nødsituasjoner, svarer Miljeteig.

Oslo 19960207
Initiativtakere Kristin Halvorsen, SV (f.v.), Kristin Aase, Kr.F., og Kristin Clemet, H, samlet 400 aktører til abortdebatt i Stortinget. Her deltok politikere, eksperter på fosterdiagnostikk og representanter for funksjonshemmede. 
Foto Rune Petter Ness / NTB / NTB

Hva har skjedd med SV?

SV var det første partiet på Stortinget, som gikk inn for å selvbestemt abort til uke 16. Men partiet har også rommet profiler, som mangeårig partileder Kristin Halvorsen‚ som har reist etisk debatt om dilemmaene ny bioteknologi skaper i abortsaken.

Hva har skjedd når SV nå tegner til å vedta uke 22 uten synlig motstand i programkomité eller landsstyre?

– De senere årene har det vært vanskelig å få gehør for andre syn på venstresiden og i kvinnebevegelsen, kanskje også generelt. Debatten om legers reservasjonsrett er et eksempel på det, sier Audgunn Oltedal.

Samtidig synes hun ikke det er så vanskelig å forstå. For kvinners rettigheter trues nå også i europeiske land, som Ungarn og Polen:

– Men det går an å motarbeide det uten å gå så langt som Rødt og forslagene til SV, sier Oltedal.

Drammen  20180919.
Helen Bjørnøy er  fylkesmann i Buskerud.
Foto: Vidar Ruud / NTB

Bjørnøy: Færre kristensosialister?

Helen Bjørnøy spør seg om kristensosialistene kan ha blitt færre i partiet, og om det kan forklare litt av utviklingen i SV.

– Kanskje er den også naturlig. Nå er likestilling og rettigheter mer i førersetet enn den tradisjonelle menneskeverd-debatten, sier hun.

Aborttallene har gått kraftig ned, påpeker Bjørnøy. Spørsmålet må ikke blåses ut av proporsjoner:

– Det er vel så viktig å skape et samfunn, som gir folk med sterkt funksjonshemmede barn bedre levekår. I dag blir ikke de prioritert, sier hun.

---

SVs landsmøte og abort

  • Denne helgen skal SVs landsmøte vedta nytt arbeidsprogram.
  • SV vil i utkast til nytt program ha ny abortlov, fjerne abortnemndene og gi kvinnen siste ord om senabort «etter abortlovens kriterium». Kvinnen skal tilbys rådgivning.
  • I landsstyret har et mindretall tatt dissens. De vil presisere at kvinnen avgjør til lovens grense, at den går ved levedyktighet og i dag er ved uke 22.
  • Dagens SV-program vil ha selvbestemmelse til uke 16, og slår kort fast at SV vil fjerne nemndene.

---


Les mer om mer disse temaene:

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg er politisk reporter i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter