Nyheter

Intern uenighet i SV om abort mellom uke 18 og 22

LANDSMØTE: SV vil gi kvinnen siste ord om abort fram til uke 22. Nå er fløyer i partiet uenig om hvordan det skal løses i praksis mellom uke 18 og 22.

SV seiler opp til å bli det andre partiet på Stortinget, etter Rødt, som vil gi kvinnen siste ord om senabort.

Det faller kristne SV-veteraner tungt for brystet, meldte Vårt Land fredag morgen. Endringen skjer uten synlig motstand i programkomiteen og landsstyret.

De har riktignok delt seg i et flertall og et mindretall. Men begge fløyer er enige om å fjerne abortnemndene og gi kvinnen siste ord om senabort. Mindretallet vil tydeliggjøre hva endringen vil si: Kvinnen avgjør til uke 22.

Sprekker i SVs abort-enighet

Nå kommer sprekker til syne i SVs abort-enighet. Flertallet og mindretallet skal nemlig være uenige om hvordan felles formuleringer skal forstås, erfarer Vårt Land.

Begge fløyer ønsker at kriteriene for å få senabort i dagens abortlov skal ligge fast. Den sier at det må være «særlig tungtveiende grunner». for å få abort etter uke 18.

Men flertallet og mindretallet i SVs landsstyre ser ikke likt på hvordan dette strenge kravet skal forenes med at kvinnens avgjørende ord, erfarer Vårt Land. Spørsmålet skal ikke ha blitt debattert grundig i landsstyret.

Redaksjonskomiteen på landsmøtet skal allerede ha startet arbeidet med å finne fram til en felles forståelse. Den forsøker også å samle fløyene om et felles forslag, som landsmøtet kan samle seg om når nytt program skal vedtas på søndag.

Oslo 20210417. 
Partileder Jonas Gahr Støre holder avslutningstale til Arbeiderpartiet sitt landsmøte 2021 lørdag ettermiddag.
Foto: Torstein Bøe / NTB

Vil unngå Støre-situasjon

SV-leder Audun Lysbakken var også inne på problemstillingen i et intervju med VG nylig.

– Vi er tydelig for en utvidelse av selvbestemmelsen, på linje med det som Ap har gått inn for i helgen. Så ønsker vi å fjerne nemndene. En av de tingene landsmøtet skal diskutere nå er hvordan det skal gjøres for den lille perioden og de få abortene som er etter uke 18, sa Lysbakken på spørsmål om han er for selvbestemt abort til uke 22.

Skulle SV en gang få flertall i Stortinget for en slik ny abortpolitikk, vil spørsmålet uansett måtte utredes. Men SV kan uansett bli konfrontert med hvilke prinsipper, som skal ligge til grunn for praksis mellom uke 18 og 22.

Forrige helg fattet Aps landsmøte et historisk vedtak om å gi kvinnens siste ord til uke 18. I etterkant ble partileder Jonas Gahr Støre presset om hva vedtaket faktisk innebærer. Støre presiserte senere overfor VG at Aps vedtak vil si fri abort til uke 18.

SV vil ønske å unngå en lignende situasjon.

Nestleder advarer mot 22-tallet

Flertallet og mindretallet i SVs landsstyre er også uenige om hvorvidt de skal tallfeste hvor langt ut i svangerskapet kvinnen skal ha siste ord om abort:

  • Flertallet vil erstatte abortnemndene med rådgivning og gi kvinnen siste ord om senabort «etter abortlovens kriterium».
  • Mindretallet vil i tillegg presisere at kvinnen avgjør til lovens grense, at den går ved levedyktighet og i dag er ved uke 22.

Sent fredag ettermiddag gikk 2. nestleder i SV, Torgeir Knag Fylkesnes, ut og frarådet landsmøte å tallfeste, slik mindretallet går inn for. Han leder den viktige redaksjonskomiteen, som nå jobber for å lande en ordlyd landsmøtet kan samle seg om.

– Jeg er veldig skeptisk til å begynne å si uker, sier Torgeir Knag Fylkesnes til NTB.

Men også flertallets forslag innebærer at kvinnen har siste ord ut uke 22. Det bekreftet 1. nestleder i SV, Kirsti Bergstø, overfor Vårt Land i fjor høst. Hun har ledet arbeidet med nytt program og ønsker selv ikke å tallfeste.

Les mer om mer disse temaene:

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg er politisk reporter i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter