Politikk

Rødt vil nekte leger å reservere seg mot å utføre abort

LANDSMØTE: Rødt byr, som første parti på Stortinget, opp til ny strid om reservasjonsrett for helsepersonell.

Det ble klart på Rødts landsmøte denne helgen, der partiet vedtok nytt program.

Et nesten enstemmig landsmøte gikk inn for å programfeste «ingen reservasjonsrett til sykepleiere, jordmødre og leger til abortloven».

Det betyr at Rødt, som første parti på Stortinget, byr opp til ny strid om reservasjonsrett for helsepersonell.

– Kvinner som tar abort, er den eneste pasientgruppa eller diagnosen helsepersonell kan reservere seg mot i dag. Abort er lovlig, og kvinner som benytter seg av sin lovlige rettighet, må få lik rett på helsehjelp, sier Rødts stortingsvara, Seher Aydar, til Vårt Land.

Rødt gikk også inn for selvbestemt abort til uke 22 på helgens landsmøte.

Gammel strid, ny tvist

Sist det var strid om reservasjonsrett i Norge, var høsten 2013. Da ville KrF og den blåblå Solberg-regjeringen styrke legers rett til å reservere seg mot å henvise til abort.

Den rødgrønne regjeringen hadde strammet inn denne adgangen i 2011.

Solberg-regjeringens grep vakte sterke reaksjoner fra kvinnebevegelsen.

8. mars-togene våren etter ble uvanlig store. Regjeringen valgte til slutt å omgå stridsspørsmålet ved å fjerne kravet om henvisning fra lege for å få utført abort.

Helsepersonell kan imidlertid fortsatt reservere seg mot å «utføre eller assistere ved svangerskapsavbrudd». Det er denne reservasjonsretten Rødt nå utfordrer.

Spørsmålet er om det kan blåse liv i debatten, der legers samvittighetsfrihet står mot kvinners adgang til abort.

Abort på agenda i flere partier

Rødt er første parti på Stortinget til å avholde landsmøte og vedta nytt partiprogram denne våren. På flere av landsmøtene er det ventet fremstøt om mer liberal abortpolitikk.

Rødt går i gjeldende program inn for selvbestemt abort til uke 18. På helgens landsmøte vedtok partiet å skyve grensen for kvinners selvbestemmelse til uke 22, altså rett før fosteret anses levedyktig og abort blir forbudt.

I flere partier øker presset om å fjerne abortnemndene, som har siste ord om abort etter tolvte uke av svangerskapet:

  • Ap: Flertall i programkomiteen vil utrede alternativ til nemnd mellom uke tolv og 18. Mindretall vil fjerne nemnd.
  • Venstre: Nytt prinsipprogram vil «utvide kvinners rett til selvbestemt abort». Nær ja til selvbestemmelse til uke 18 på landsmøtet i fjor. Kan bli ny avstemning på årets møte.
  • SV: Vil i dag ha selvbestemmelse til uke 16, men også å fjerne nemndene helt. Det siste gir i praksis kvinner siste ord til uke 22. SVs utkast til nytt program vil fjerne nemndene.

På venstresiden peker flere på Erna Solberg, som forhandlet om abortloven for å få KrF med i regjering i 2018, som grunn til at de nå reiser abortdebatten.

Det var også en begrunnelse for at Rødts landsmøte gikk inn for å nekte reservasjon mot å utføre abort.

Rødt sa nei til aktiv dødshjelp

Før Rødts landsmøte var det knyttet mest spenning til «harde» politiske spørsmål. Partiet skrotet standpunkt om sluttdato for oljenæring og sa nei til all vindkraft i Norge, også til havs.

Men også forslag om omstridte, ikke-materielle verdispørsmål kom opp.

Et forslag fra programkomiteen om å «åpne muligheten for aktiv dødshjelp» ble nedstemt av landsmøtet. Forslaget åpnet for dødshjelp for personer med «terminale diagnoser».

Snudde om forbud mot rituell omskjæring

På grunn av koronapandemien er vårens landsmøter digitale. Det kan gjøre det vanskeligere for både partifolk og presse å holde oversikt over de mange forslagene og avstemningene.

Vårt Land meldte søndag ettermiddag at Rødt går inn for å forby rituell omskjæring av guttebarn. I etterkant viste det seg at forslaget fra Grorud Rødt i Oslo først ble vedtatt, men siden opphevet i en ny avstemning.

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg er politisk reporter i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

VL anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Politikk