Nyheter

Caritas: Byggearbeidere korona-utnyttes

ARBEIDSKRAFT: Caritas Norge og Fair Play Bygg har avdekket det de hevder er økt utnyttelse av utenlandske arbeidstakere under pandemien.

– Pandemien har forsterket et skjevt maktforhold mellom arbeidsgiver og utenlandske arbeidstakere. Dette er i en del tilfeller en ond sirkel og maktmisbruk, Per Wenneberg, avdelingsleder i den katolske hjelpeorganisasjonen Caritas.

På en pressekonferanse for vel en uke siden sa byrådsleder Raymond Johansen (Ap) at importsmitte har ført til mer smittsomme muterte virus. Østeuropeiske arbeidere er i forbindelse med pandemien blitt knyttet til importsmitte. Siden nyttår har det vært flere tilfeller av større smitteutbrudd på byggeplasser.

Det som derimot har fått mindre oppmerksomhet, er forholdene på en del av arbeidsplassene.

– Vi ser eksempler på at arbeidsgivere kommer med trusler om at arbeidstakere skal bryte karantenebestemmelsene. Det å miste jobben for disse er alvorlig. Da godtar man gjerne vilkår som andre ikke ville gjort. Dette igjen fører til at mer utnyttelse, sier Per Wenneberg, avdelingsleder i Caritas.

Caritas Norge er en stiftelse som gjennom sitt arbeid jobber tett med østeuropeiske arbeidsinnvandrere som enten søker jobb, er i jobb eller har mistet jobben sin i Norge. I 2020 avdekket Caritas 97 såkalte gråsonesaker, det vil si saker som stiftelsen mener kan være brudd med lover og regler i arbeidslivet. Til sammenligning: Fra mai og ut året i 2019 var tallet på gråsonesaker 40.

Økning i antall grove saker

Omtrent en tredjedel av sakene i 2020 er innenfor byggebransjen. Caritas mener at 12 av de 97 sakene kan være grov utnyttelse av arbeidskraft, mens sju av dem er mulig menneskehandel. 52 av 85 arbeidstakere som er involvert i sakene fra 2020 er polske statsborgere.

Caritas hjelper arbeidstakerne med blant annet bistand i forbindelse med lønnskrav, klage til forliksrådet, fri rettshjelp gjennom eksterne advokater og generell juridisk rådgiving. I de mest alvorlige sakene hjelper stiftelsen arbeidstakerne i å gå til politiet.

Pandemien har forsterket et skjevt maktforhold mellom arbeidsgiver og utenlandske arbeidstakere.

—  Per Wenneberg, avdelingsleder i Caritas

Wennberg forteller at pandemien har skapt nye former for utnyttelse. Han påpeker at mange snakker dårlig norsk, og mener at dette gir arbeidsgivere muligheten til å lyve om både hva tiltakene er og situasjonen i Norge, i tillegg til hvordan norske myndigheter håndterer lovbrudd.

Sendt inn 230 varsler i løpet av 2020

Lars Mamen. FOTO: KENNETH LIA SOLBERG

Fair Play Bygg Oslo og omegn har sendt inn 230 varsler i løpet av 2020, primært til A-krimsenteret i Oslo, ifølge Lars Mamen, daglig leder. Fair Play Bygg er et to-partisamarbeid mellom arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Fair Play Bygg jobber blant annet med å dokumentere og observere kritikkverdige forhold og kriminalitet, først og fremst innenfor byggebransjen.

Mamen bekrefter at en viktig årsak til økt utnyttelse skyldes språkbarrieren, som arbeidsgivere kan bruke til sin fordel.

– Dersom arbeidstakere blir presset til å jobbe når de skulle vært i karantene, kan også bakmennene bruke dette som et pressmiddel mot arbeidstakere. Da risikerer de store bøter eller utvisning, sier Mamen.

Dersom arbeidstakere blir presset til å jobbe når de skulle vært i karantene, kan også bakmennene bruke dette som et pressmiddel mot arbeidstakere

—  Lars Mamen, daglig leder i Fair Play Bygg Oslo og omegn

I 2020 dokumenterte en Fafo-rapport at språk ofte fører til manglende kunnskap om norske reguleringer i arbeidslivet. Utenlandske arbeidstakere blir dermed ekstra sårbare for utnytting.

Mamen mener arbeidstakerne blir presset eller utstyrt med falske dokumenter. Av hensyn til de det gjelder, ønsker han ikke å vise Vårt Land dokumentasjonen. Mamen påpeker at korona har banet vei for nye metoder for kriminalitet, blant annet arbeid i karanteneperioden, arbeid i permitteringsperioden eller brudd på regler når det gjelder innkvartering og smittevern.

- Vanskelig å vite omfanget

Torgeir Moholt, avdelingsdirektør for arbeidslivskriminalitet i Arbeidstilsynet sier at det nå kommer flere tips om utnyttelse av utenlandske arbeidstakere. Han understreker at dette ikke nødvendigvis betyr at det er mer utnyttelse enn før.

— Det er vanskelig å vite omfanget. Flere er redde for å stå frem. Det er også mye mørketall, siden vi regner med at flere ikke varsler. Vi har en kontinuerlig jobb med å skape et trygt miljø for å varsle, sier han.

Flere er redde for å stå frem. Det er også mye mørketall, siden vi regner med at flere ikke varsler.

—  Torgeir Moholt, avdelingsdirektør for arbeidskriminalitet i Arbeidstilsynet

Moholt understreker at de ser eksempler på at virksomhetene har gode smitteverntiltak for å håndtere kundene sine, men er ikke like gode på smittevern når det gjelder de ansatte. Han sier at det kan være flere årsaker til dette. Forskriftene har endret seg raskt i denne perioden, og det kan være krevende å holde seg oppdatert. Det kan også være at fokuset er større på å sikre kundene sine, enn å ivareta et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.

Arbeidstilsynet har avdekket brudd på minst 35 prosent av tilsynene

Rina Mariann Hansen, byråd i Oslo for arbeid, integrering og sosiale tjenester, skriver i en epost til Vårt Land at Arbeidstilsynet hittil i år har gjennomført 2104 tilsyn med smittevern. Det er avdekket brudd i minst 35 prosent av tilsynene. De fleste av tilsynene er gjennomført i bygge- og anleggsvirksomhetene.

– Jeg er svært opptatt av at vi skal ha ryddige arbeidsforhold og bekjempe sosial dumping. Det er ikke unaturlig å anta at arbeidstakere i gråsoner av arbeidsmarkedet under pandemien vil strekke seg langt og kanskje la seg presse av arbeidsgivere, fordi de allerede befinner seg i en utsatt arbeidssituasjon, skriver Rina Mariann Hansen i en e-post til Vårt Land.

Les mer om mer disse temaene:

Lea Kvadsheim

Lea Heljesdatter Kvadsheim

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter