Nyheter

Frp mener Ropstad svikter jenter som risikerer å bli barnebruder

18-ÅRSGRENSE: Silje Hjemdal (Frp) spør barne- og familieministeren hvorfor regjeringen ikke har fulgt opp Stortingets instruksjon om lovregler som skal få slutt på norske barnebruder. – Høyt prioritert, svarer Ropstad (KrF).

Frp-representanten Silje Hjemdal viser til at det nå er tre år siden Stortinget instruerte regjeringen til å legge fram lovendringer som kan bekjempe problemene med barn som sendes ut av landet for å bli giftet bort til en eldre slektning, såkalte barnebruder.

– Det ser ikke ut til at regjeringen mener det er særlig viktig å hindre at jentebarn giftes bort til mye eldre menn, skriver Hjemdal i en e-post.

---

Barnebruder

  • Mer enn 650 millioner jenter/kvinner som lever i dag, er giftet bort som barn. Det samme gjelder 150 millioner gutter/menn.
  • Hvert år blir 12 millioner jenter gift før de er 18 år, ifølge
  • Kilde: Organisasjonen Girls Not Brides.

---

– En enkel sak

Hun mener kampen mot barnebruder er en av vår tids viktigste kvinnesaker. Hjemdal viser til at Frp i regjering fikk gjennomslag for at personer ikke skal kunne gifte seg i Norge før de har fylt 18 år. I Stortinget har Frp fått flertall for å kreve at regjeringen utreder å lovfeste 18-årsgrense for å anerkjenne ekteskap inngått i utlandet. Det mener Hjemdal burde være en enkel sak å fremme et lovforslag om.

– Jeg er nå svært utålmodig. Regjeringen har brukt lang tid. Med mindre statsråd Ropstad har en svært god unnskyldning på hvorfor dette drøyer, er jeg redd han svikter jentebarn som blir tvangsgiftet inn i et overgrepsforhold, sier Hjemdal.

Hjemdal viser også til at Aftenposten har omtalt at antall barneekteskap øker under koronapandemien.

Økende trend under pandemien

4. mars sendte Frp-representanten fra Hordaland et skriftlig spørsmål til barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF). Der spør hun om statsråden snarlig vil legge fram et slikt forslag.

«Som saksordfører i overnevnte sak og ikke minst som barnas stortingsrepresentant mener jeg det er særs viktig at regjeringen følger opp slike vedtak fattet i Stortinget. Barn skal få være barn. Jeg har tidligere purret statsråden på fremdrift i saken, men nå begynner dette å tære på tålmodigheten. Barna har ingen tid å miste», skriver Hjemdal i sitt spørsmål.

Hjemdal understreker at for å kunne forvente endring i kulturer i Norge der man mener at det er greit å gifte bort barn, må samfunnet si fra at dette er en praksis som norske myndigheter ikke anerkjenner, som er ulovlig og uakseptabel.

– Det handler om å ta barnas frihet på alvor. I Norge skal man få gifte seg med den man vil, når man er gammel nok. Barneekteskap inngått i utlandet må forbys, sier hun.

Ropstad: – En forpliktelse

Barne- og familieminister Ropstad svarer i en e-post at han mener Norge har en menneskerettslig forpliktelse til å beskytte barn mot slike ekteskap.

– Forslag om å endre ekteskapsloven med en lovbestemt nedre aldersgrense (18 år) for å anerkjenne ekteskap inngått i utlandet har vært på høring, og følges nå opp av departementet. Denne saken er høyt prioritert av meg, sier Ropstad.

Han understreker at det å bli giftet bort som barn, betyr at barna risikerer helsen og i verste fall livet med ufrivillig graviditet i ung alder. Mange mister også muligheten til å ta utdannelse.

– Å gifte bort barn utpekes som en skadelig praksis av barnekomiteen og kvinnediskrimineringskomiteen. Likevel tillater noen land ekteskap der én eller begge parter er under 18 år, skriver Ropstad.

Brudd på fundamentale menneskerettigheter

FNs barneorganisasjon UNICEF kaller barneekteskap «et grunnleggende brudd på fundamentale menneskerettigheter». UNICEF mener at det er mange faktorer som til sammen gjør at et barn risikerer å bli giftet bort. Det kan være fattigdom, en antagelse om at ekteskapet vil bety «beskyttelse», familieære eller sosiale normer, og også tradisjonelle eller religiøse lover som opprettholder praksisen.

«Mens praksisen er mer vanlig blant jenter enn gutter, er det et brudd på rettigheter uavhengig av kjønn», skriver UNICEF på sin nettside.

Les mer om mer disse temaene:

Turid Sylte

Turid Sylte

Turid Sylte er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter