Nyheter

Frp og SV samstemt om kritikk av lovforslag om asylpolitikk

ASYL: Regjeringen åpner for annen straff enn utvisning ved brudd på Utlendingsloven. Frp og SV er skjønt enige om at forslaget ikke er en oppmykning.

Vårt Land skrev sist fredag at regjeringen åpner for alternativ straff enn utvisning ved brudd på Utlendingsloven i saker som berører om barn. Disse endringene ble fremstilt av KrF og Venstre som en oppmykning. Det er en fremstilling som møter motbør.

– Jeg frykter at regjeringen tar med den ene hånden og gir med den andre. Folk som før ikke ville fått negative reaksjoner, vil nå kunne bli straffet, sier stortingsrepresentant Karin Andersen (SV). Hun mener KrF og Venstre har oversolgt endringene og at forslaget i praksis innebærer en innstramming.

Straff for foreldrenes feil

Denne saken har vært gjenstand for stor politisk oppmerksomhet i flere år. For KrF og Venstre er det sentralt å endre loven slik at asylbarn «ikke straffes for foreldrenes feil». I 2018 påla Stortinget regjeringen å «utrede og fremme eventuelle forslag» som åpner for annen straff enn utvisning når «særlige forhold tilsier det, som hensynet til barns beste».

Jeg frykter at regjeringen tar med den ene hånden og gir med den andre.

—  Karin Andersen

Dette er ikke en generell endring av praksis, men en mulighet til å bruke skjønn i tilfeller der særlige hensyn til barns beste tilsier det. Ap og Sp har allerede varslet støtte til forslaget. Med det har regjeringspartiene flertall på Stortinget, selv om det kan bli uenighet om detaljer i lovforslaget som behandles i kommunalkomitéen.

Innføring av en ny straff

Frps stortingspolitiker Jon Helgheim støtter SV i at regjeringens forslag ikke er en oppmykning av regelverket.

– Dette er å innføre en ny straff i de tilfellene hvor man i dag ikke kan sende ut noen av hensyn til barn. I slike tilfeller står man i dag uten mulighet til å straffe på alternativ måte, sier Helgheim.

Vil sikre barnas rettigheter

Andersen er opptatt av at SV trenger mer informasjon før partiet kan ta et standpunkt.

– Det er uklart om denne endringen faktisk vil få noen særlig stor betydning. Vi vedtok ikke dette for at det meste skal være som før. I behandlingen må stortinget sikre barnas rettigheter, sier Andersen.

Det er uklart om denne endringen faktisk vil få noen særlig stor betydning. Vi vedtok ikke dette for at det meste skal være som før.

—  Karin Andersen

Jon Helgheim påpeker at intensjonen til Stortinget er at istedenfor å sende mennesker ut av landet, skulle de heller få alternativ straff.

– Men det er ikke dette som ligger i forslaget. Frp vil aldri gått med på det, sier han.

Barnas beste ivaretas bedre

Barne- og familieminister Kjell Inge Ropstad (KrF) fastholder at forslaget i større grad vil ivareta barnas beste.

– Det er en viktig endring fordi man i enkelttilfeller kan finne et alternativ til utvisning i saker som berører om barn. Forslaget er ikke en generell oppmykning av praksisen, men vil kunne bety en forskjell for familier som etter dagens regelverk ville blitt utvist, sier han.

---

Dette er saken

  • Regjeringen åpner for en alternativ straff enn utvisning ved brudd på Utlendingsloven.
  • Utlendingsloven regulerer utlendingers innreise til Norge og deres opphold.
  • Regjeringens forslag er en oppfølging av Stortingets anmodningsvedtak 542 (2017-2019) som lyder: «Stortinget ber regjeringen utrede og fremme eventuelle forslag om endring av utlendingsloven som gjør det mulig for utlendingsforvaltningen å supplere bruk av utvisning og innreiseforbud med et bredere sett av reaksjonsformer når særlige hensyn tilsier det, som hensynet til barnets beste”.

---


Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Lea Heljesdatter Kvadsheim

Lea Heljesdatter Kvadsheim er journalist i nyhetsavdelingen.

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg er politisk reporter i nyhetsavdelingen i Vårt Land.


Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter