Nyheter

Barneombudet etterlyser koordinert porno-innsats fra regjeringen

BARN OG PORNO: Kjell Ingolf Ropstad må samkjøre myndighetenes innsats for å beskytte barn mot porno, mener Kjersti Botnan Larsen hos Barneombudet: – Nå er det dårlig koordinert og lite kunnskapsbasert.

Kjersti Botnan Larsen er seniorrådgiver i Barneombudet.

Barneombudet er bekymret for mer seksualisering på nett, sending av nakenbilder og økt bruk av pornografi blant unge. De mener dagens innsats for å trygge barn på nett er for dårlig koordinert, og gir få resultater.

– Vi må ha ett departement som koordinerer statens arbeid, og ansvaret må forankres på politisk nivå, sier seniorrådgiver Kjersti Botnan Larsen i Barneombudet til Vårt Land.

Hun påpeker at det er seks ulike departementer som har oppgaver knyttet til barns digitale hverdag, sammen med en rekke ulike etater og tilsyn. Rundt 40 sivilsamfunnsorganisasjoner jobber også med tematikken.

– Vi må slutte å jobbe i siloer. Det er for mange kampanjer og punktinnsatser. Det vi gjør i dag er dårlig koordinert og lite kunnskapsbasert. Det fungerer ikke om vi vil skape adferdsendringer, sier Larsen.

Barneombudet mener Kjell Ingolf Ropstad og Barne- og familiedepartementet må ta koordineringsansvaret.

Nasjonalt kunnskapssenter

Pornobruk blant barn og unge øker i Norge. I 2018 oppga 42 prosent av unge under 18 år at de hadde sett porno. I 2020 hadde tallet økt til 49 prosent i den årlige Barn- og medieundersøkelsen.

Barneombudet påpeker at det mangler norsk forskning i stort omfang om barn og pornografi, sending av nakenbilder, overgrep og hvordan alt dette henger sammen. De ønsker at det etableres et nasjonalt kunnskapssenter.

– Myndighetene må slutte å pøse ut ressurser på enkle løsninger, og tenke mer langsiktig. Det må puttes penger på bordet til et nasjonalt kunnskapssenter som kan jobbe med forskning og formidling. Det holder ikke bare telle hvor mange barn og unge som ser på porno, slik vi gjør i dag. Vi er nødt til å snakke med barn om hvordan de opplever det, hvorfor de ser på porno og sender nakenbilder, og hva de mener vi kan gjøre med saken, sier Larsen.

Hun viser til at Redd Barna har gjort dette gjennom å intervjue 50 ungdom mellom 14-19 år i fokusgrupper om pornografi. Da fortalte ungdommen blant annet om enkel tilgang til voldelig porno, at det påvirker måten de har sex på, kroppspress, prestasjonspress og seksuelle krenkelser.

Barneombudet ønsker seg mer forskning hvor mange barn og unge fra hele landet blir spurt, og mener det må prioriteres.

Vil vurdere forslagene

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) er enig i at det er behov for å styrke koordineringen av arbeidet.

– Dette er noe vi ser på, og jeg håper vi raskt vil konkludere. Hver sektor kan ikke møte utfordringene alene. Samarbeid på tvers av sektorer er helt nødvendig for å sikre en god forebyggende innsats, skriver han i en e-post til Vårt Land.

Flere departementer samarbeider allerede om en nasjonal strategi mot internettrelaterte overgrep mot barn, som snart skal legges fram, ifølge Ropstad. Det er også satt ned et tverrfaglig utvalg som skal se på hvordan barn kan vernes mot skadelig innhold på nett, som skal levere sin utredning innen 1. mars.

Ministeren er også åpen for vurdere Barneombudets andre forslag, blant annet å opprette et nasjonalt kunnskapssenter.

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

Elisabeth Bergskaug

Elisabeth Bergskaug

Elisabeth Bergskaug er nyhetsjournalist i Vårt Land og jobber særlig med klima, natur og miljø.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter