Nyheter

Regjeringen vil overvåke antisemittisme på nettet

ANTISEMITTISME: Statsråd Linda Hofstad Helleland synes bildene fra stormingen av Kongressen i USA gjorde vondt og frykter smitte av fascistiske og antisemittiske holdninger. I dag markeres Holocaustdagen over hele verden.

På Den internasjonale holocaustdagen 27. januar legger regjeringen fram en fornyelse og videreføring av handlingsplanen mot antisemittisme fra 2016.

– Vi tar det litt for gitt at antisemittisme ikke skal få vokse frem, men det er for naivt. Dette er et systematisk arbeid som vi må gjøre dag for dag, sier Linda Hofstad Helleland (H), distrikts- og digitaliseringsminister.

Jeg er redd for at det vi så i USA nylig vil bety voksende antisemittisme.

—  Linda Hofstad Helleland

Hun forteller at bildene fra stormingen av Kongressen i USA tidligere i januar gjorde sterkt inntrykk på henne og at det vitner om at regjeringens handlingsplan er høyst relevant.

– Når du ser at flere aksjonister er iført og har med seg antisemittiske symboler og skjønner at det er motivet for deler av denne bevegelsen, da gjør det vondt.

Noen av symbolene som ble brukt under protestene, var «6MWE», som betyr «6 millioner var ikke nok», og referer til antall jøder drept under Holocaust. Også tallet 88 ble brukt. Det står for «Heil Hitler»: H er den åttende bokstaven i alfabetet.

TALTE: «Dette er ikke over» ropte Trump-tilhengerne idet de stormet Kongressen etter et demonstrasjon hvor presidenten selv talte og sa at valget var stjålet.

Helleland mener at dette viser at antisemittisme ikke befinner seg bare i mørke rom og skjulte kanaler, men også på høylys dag i offentligheten.

– Jeg er redd for at det vi så i USA nylig skal påvirke høyreekstreme bevegelser verden over, og at det vil bety voksende antisemittisme.

Ser på hva som virker

Nytt i planen er at regjeringen vil evaluere den samlede innsatsen mot antisemittisme og starte et prosjekt som følger med på antisemittiske ytringer på sosiale medier og internett ellers.

– I lys av hvordan utviklingen i verden er, har vi ingen grunn til å tro at det er mindre antisemittisme enn tidligere. Jeg kan ikke si at det er en økning, men vi ser en fremvekst på sosiale medier. Mye foregår på den typen plattformer. Derfor setter vi i gang et prøveprosjekt for å følge med på antisemittisme på internett og sosiale medier, i regi av Antirasistisk Senter. Å fremme hatefulle ytringer har en mye lavere terskel på sosiale medier, sier Helleland.

Oslo 20201111. 
Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Cathrine Hofstad Helleland (H) under Stortingets muntlige spørretime onsdag.
Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Skoleundervisning

Satsingen på kunnskapsformidling og holdninger i ungdomsskoler og videregående skoler fortsetter gjennom tilskudd til skoleturer for ungdom. Også undervisningsopplegget som jødiske veivisere står for, fortsetter regjeringen å støtte.

– Kunnskapsformidling er noe av det aller viktigste vi gjør, sier Helleland.

Jødiske veivisere, Ski videregående skole. Rachel Mizrachi og Eliana Hercz.


Mer kunnskap

Nytt i planen er også at regjeringen vil opprette et kompetansemiljø innen hatkriminalitet som kan bistå politidistriktene. Helleland viser til at i fjor var personer fra nynazistiske miljøer utenfor synagogen i Oslo da den jødiske høytiden jom kippur skulle feires. I Kristiansand ble flagg og bannere med hakekors hengt opp flere steder i byen i 2018 av tre medlemmer av den nazistiske gruppen Den nordiske motstandsbevegelsen.

Vi har ingen grunn til å tro at det er mindre antisemittisme enn tidligere.

—  Linda Hofstad Helleland

– Dere satser videre på tiltak for skoleelever. Vurderer dere å gjøre mer overfor unge voksne som faller utenfor?

– Jeg er opptatt av at vi nå skal få informasjon om hvordan utbredelsen av antisemittisme er i Norge, hva som skrives på nettet og hva dette er utrykk for. Forhåpentligvis kan vi da danne oss et bilde av hvem dette er.

Helleland ønsker at forskningen skal finne ut mer om årsakene til antisemittisme og hva av tiltak som fungerer.

---

De 12 tiltakene i Handlingsplan mot antisemittisme 2021–2023 – en videreføring:

 1. Videreutvikle skoleprosjektet Demokratisk beredskap mot rasisme og antisemittisme (Dembra)
 2. Tilskudd til skoleturer for ungdom
 3. Tilskudd til kurs for lærere
 4. Videreføre støtten til Det Mosaiske Trossamfunds informasjonstiltak, inkludert Jødiske veivisere
 5. Opprettholde støtten til de jødiske museene i Oslo og Trondheim og til Jødisk kulturfestival i Trondheim
 6. Etablere et nasjonalt kompetansemiljø innen hatkriminalitet som skal være til støtte for alle politidistrikter
 7. Gjennomføre holdningsundersøkelser hvert femte år
 8. Følge med på antisemittisme på internett
 9. Sluttføre forskningsprogrammet om antisemittisme og jødisk liv i Norge i dag
 10. Sluttføre doktorgrads-/postdoktorstillinger til forskning om forebygging av gruppefiendtlige fordommer i skolen
 11. Fortsette Norges internasjonale engasjement mot antisemittisme og for å ivareta jødisk kulturarv i Europa
 12. Evaluere den samlede innsatsen mot antisemittisme

---

Den internasjonale holocaustdagen

 • En årlig internasjonal minnedag over holocaust, de tyske nazistenes folkemord på jøder før og under andre verdenskrig, opprettet av FNs sikkerhetsråd i 2005. Dagen blir markert 27. januar.
 • HL-senteret markerer i år dagen digitalt. Årets hovedtale på vegne av regjeringen holdes av statsminister Erna Solberg.
 • Under andre verdenskrig ble 773 jøder deportert fra Norge til nazistenes masseutryddelsesleirer. Bare 35 av de som ble deportert overlevde. Som et ledd i nazistenes folkemord ble nesten en tredjedel av den jødiske befolkningen i Norge brutalt drept fordi de var jøder.
 • Kilder: Wikipedia og Handlingsplan mot antisemittisme 2021-2023 - en videreføring.
Turid Sylte

Turid Sylte

Turid Sylte er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

VL anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter