Nyheter

Menighetsrådene taper mellom 100 og 150 millioner, men får ingen koronakompensasjon

DNK: Menighetsrådene i Den norske kirke vil ha kompensasjon for inntektstap i koronapandemien, men egner seg ikke for noen av dagens kompensasjonsordninger.

I et notat til barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad etterlyser KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter, kompensasjon til menighetsrådene i Den norske kirke (DNK) for inntektsbortfall som følge av koronapandemien.

KA anslår at inntektsbortfallet til DNK til å være om lag 100 til 150 millioner, og 20 prosent av den ikke-offentlige omsetningen i menighetsrådene. Det frivillige arbeidet menighetsrådene i DNK driver, har blitt avlyst på grunn av smittevernhensyn. Andre frivillige organisasjoner får kompensasjon for sine tap fordi de kan registreres i Frivillighetsregisteret.

– Dette notatet er et forsøk på å gi noe anslag på hvor mye menighetsrådene har tapt. Vi må ta mange forbehold fordi det mangler statistikk for menighetsrådenes økonomi. Våre anslag viser uansett at menighetsrådene har gått glipp av betydelige kompensasjonsmidler, forteller direktør for sektorpolitikk og styring i KA, Øystein Dahle.

---

Dette er saken

  • Den norske kirke får statsstøtte, dermed kan ikke menighetsrådene registrere seg i Frivillighetsregisteret.
  • KA (Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter) har sendt inn notat til barne- og familieministeren, Kjell Ingolf Ropstad, for å be om at den frivillige aktiviteten menighetsrådene bedriver får kompensasjon for inntektstap denne våren og høsten.
  • DNK driver forskjellig frivillig arbeid som kor, søndagsskole, ungdomsklubber, julemarkeder og diakoni.

---

Redd man vil starte stiftelser utenfor DNK

Dahle frykter at enkelte vil ta menighetslokaler ut av kirken og heller starte egne stiftelser eller foreninger hvis de ser det mer lønnsomt å drive aktivitetene utenfor DNK.

– Kirkebyggene blir finansiert av kommunene i Norge, men menighetene eier ofte egne menighetslokaler i tillegg til kirken, og disse er finansiert uten offentlige midler. Siden DNK ikke får registrere seg i Frivillighetsregisteret, får ikke menighetsråd del i disse koronaordningene som dekker tapte utleieinntekter, forklarer Dahle.

Dessuten mener han tapte inntekter for det frivillige arbeidet DNK bedriver kan svekke fremtidig frivillig arbeid da de står igjen med mindre midler til å bruke på å organisere slikt.

– Menighetsrådøkonomien er veldig sammensatt og variert, men fungerer på samme måte som frivillige organisasjoner. Når man har lite aktivitet, har man lite inntekter og utgifter også. Og nå er det veldig mye mindre som foregår. Når de i tillegg går glipp av tapte inntekter som ikke kompenseres, gir det dem lite rom til å sette opp nye aktiviteter når pandemien omsider tar slutt, sier Dahle.

Vil registreres i Frivillighetsregisteret

Espen Andreas Hasle (KrF) tok initiativ til notatet KA skrev til Ropstad. Hasle er tidligere prest, og har jobbet lenge for at menighetsrådene skal kunne registreres i Frivillighetsregisteret. I dag sitter han i Oslos bystyre for Kristelig Folkeparti (KrF).

– Problemet til kriken at de faller mellom alle stoler, og slik jeg kjenner Kirke-Norge er de også litt beskjedne etter å spørre om penger i og med at de er statsfinansiert. Det er ikke lett for kirken å treffe slike støtteordninger, og derfor spurte jeg om de kunne skaffe noen tall som viser hvilke tap de står overfor, sier Hasle.

Da Frivillighetsregisteret kom i 2008 var DNK statskirke i Norge, men i 2012 skiltes den norske stat og kirken. Båndene mellom stat og kirke er derfor vesentlig svekket de siste årene. Og Den norske kirke mottar offentlig finansiering på linje med andre trossamfunn.

– Vi har bedt om at utestengelse fra registeret blir vurdert på nytt. Inntil dette eventuelt kommer på plass, er det likevel mulig for Regjeringen å la menighetsrådene bli omfattet av ordninger som er rettet mot andre trossamfunn og frivillige organisasjoner, sier Dahle.

I en e-post til Vårt Land skriver Ropstad at han har forståelse for at dagens situasjon er vanskelig for menighetsrådene. Ministeren roser dem for å være tilpasningsdyktige i en stor krise, og sier han skal ta med seg innspillet fra KA videre.

Ropstad peker også på stimuleringsordningen fra kulturlivet som også menighetsrådene er omfattet av, og kan søker midler fra.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter