Nyheter

Mæland om Jehovas vitner-praksis: – Ikke ulovlig å slå ned på handlinger som ellers er lovlige

SVs Petter Eide vil stoppe omstridt praksis i Jehovas vitner. Får ikke drahjelp fra justisministeren.

Unge kvinner som kryssforhøres av eldre menn om seksuallivet sitt i en intern domstol og som mister kontakten med familien når de blir ekskludert. Det var blant ingrediensene i NRK Brennpunkts dokumentar om Jehovas vitner forrige uke.

Reaksjonene lot ikke vente på seg. SVs Petter Eide var raskt på banen med krav om at praksisen må stoppes.

– Det man blir straffet for er ting som ellers er lov i Norge. Dette ødelegger livet til mange mennesker, sa han til Vårt Land.

LES OGSÅ. Den strenge troen: Dette er Jehovas vitner

Mæland: Norge bryter ikke retten til familie og privatliv

Eide mener trossamfunnet gjemmer seg bak religionsfriheten. I et skriftlig spørsmål til justisministeren spurte han om ikke retten til familie og privatliv i Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) forplikter Norge til å stoppe praksisen.

Kort oppsummert er svaret fra Monica Mæland (H) «nei»:

«På bakgrunn av den informasjonen som foreligger, er det ikke grunnlag for å si at lovverket vårt ikke gir en beskyttelse som i tilstrekkelig grad oppfyller statens forpliktelser etter EMK artikkel 8», konkluderer statsråden i sitt skriftlige svar til Eide.

«Ellers vil jeg påpeke at en ordning hvor en organisasjon knytter negative sanksjoner til handlinger som ellers er lovlige i Norge, ikke i seg selv er ulovlig», skriver Mæland.

Ingen signaler om inngripen mot Jehovas vitner

– Vi har fått overveldende mye respons. Det er rørende å se hvor mange som bryr seg, sa to av kvinnene som sto fram i Brennpunkt-dokumentaren til Vårt Land nylig.

Mens den ene håper Jehovas vitner mister statsstøtten, håper den andre at de tvinges til å overholde menneskerettighetene.

Men «mellom private parter er det på mange områder adgang til å avtale hvordan konflikter skal løses», skriver derimot justisminister Mæland i sitt svar til Petter Eide.

Heller ikke tros- og livssynsminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) kan love kutt i statsstøtten.

– Trossamfunnen har rett til å praktisere interne leveregler og retningslinjer som har en religiøs begrunnelse, også slik religiøs praksis andre kanskje ikke forstår eller liker, sa han til Vårt Land 20. november.

Bekymret for Jehovas vitners praksis

Både Monica Mæland og Kjell Ingolf Ropstad understreker at handlinger som er straffbare etter norsk lov derimot skal håndteres av myndighetene – ikke interne domstoler.

– Det gir grunn til bekymring dersom potensielt alvorlige straffbare handlinger ikke blir anmeldt og behandlet i norske rettssaler, skriver Mæland i en e-post til Vårt Land.

– Jeg er bekymret for hva Jehovas vitners eksklusjonspraksis gjør med dem den rammer. Det er en forutsetning for tilskudd at samfunnene viser vilje til åpenhet om indre forhold, sa Kjell Ingolf Ropstad til Vårt Land sist fredag.

LES MER OM JEHOVAS VITNER:

Rørt over responsen etter at de sto fram i NRK Brennpunkts Jehovas vitner-episode

Ropstad bekymret for Jehovas vitner-praksis

Opprørt etter dokumentar om Jehovas vitner: Vil ha slutt på at trossamfunn bruker interne domstoler

---

Jehovas vitner

  • Jehovas vitner er et religiøst trossamfunn. De lærer at Bibelen er skrevet av Gud (Jehova), ved hjelp av forfattere som var under Guds ledelse. Derfor forstås Bibelen som Guds ufeilbarlige og pålitelige ord og den eneste nødvendige veilederen i alle livets spørsmål.
  • Jehovas vitner ble etablert i USA i 1870-årene, den første tiden som en bibelstudiegruppe. Etter hvert utviklet det seg til et trossamfunn under ledelse av Charles Taze Russell (1852-1916).
  • Ifølge egen statistikk var Jehovas vitner i 2019 virksomme i 240 land og hadde 8 579 909 medlemmer (aktive forkynnere) fordelt på 119 954 menigheter. Barn og andre som ikke er aktive forkynnere kommer i tillegg.
  • Kilde: Store norske leksikon

---

VL anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter