Nyheter

Brenne gir seg som styreleder i Til Helhet

Nyvalgt leder er advokat og går i IMI-kirken Kollektivet i Oslo.

– Jeg takket ja til utfordringen om å være styreleder i Til Helhet fordi jeg mener organisasjonen gjør et svært viktig arbeid, og vi står overfor en fase hvor det kan være hensiktsmessig med juridisk kompetanse i ledelsen, sier nyvalgt styreleder Ole Gramstad Jensen i Til Helhet i en pressemelding mandag.

– Jeg er også glad for å kunne gi Jens Fredrik Brenne noe avlasting i den delen av arbeidet som knytter seg til organisasjonsbygging og struktur, og jeg gleder meg til å ta fatt på oppgavene som ligger foran, sammen med styret, sier han.

I en pressemelding mandag melder Til Helhet at ny styreleder ble valgt på en ekstraordinærforsamling 9. november. Jensen jobber som advokat og går i IMI-kirken Kollektivet i Oslo, og har sterke bånd til Ungdom i Oppdrag.

Beskyldt for homoterapi

De to siste årene har debatten rast rundt Til Helhet. Det kristne nettverket har fått stor medieoppmerksomhet for sitt tilbud rettet mot personer som selv opplever at de har en uønsket seksuell orientering. Nettverket er blitt beskyldt for å drive med såkalt homoterapi eller konverteringsterapi, noe de selv har avvist.

Samtidig har Frikirken, Laget og Misjonsforbudet av ulike grunner valgt å trekke seg fra nettverket i løpet av samme periode.

Dagens medlemmer av Til Helhet er Norsk Luthersk Misjonssamband, Normisjon, Indremisjonforbundet og Ungdom i Oppdrag. Denne høsten er det blitt utformet nye vedtekter for forumet. Disse gjør det nå mulig både for enkeltpersoner og for enkeltstående menigheter å bli medlemmer i Til Helhet, heter det i pressemeldingen.

Består av fem andre medlemmer

Vedtektene slår fast at «Til Helhet vil holde fram det positive synet på seksualitet og samliv som Bibelen beskriver», og at «ekteskapet mellom én mann og én kvinne er den rette og gode ramme om det seksuelle samliv». Det slås også fast at «Til Helhet er et kontaktforum for mennesker som opplever problemer med sin seksualitet – og som selv ønsker hjelp i sin personlige prosess».

Styret for Til Helhet består av fem andre medlemmer, blant dem er tidligere styreleder Jens Fredrik Brenne. Brenne har lenge ønsket avløsning fra sitt styreverv kunne Vårt Land melde i desember i ,fjor.

Avgjørelsen ligger det ingen dramatikk bak. Det er heller ikke et ønske fra medlemsorganisasjonene i Til Helhet.

– Han har utført jobben på en god måte. At han selv ønsker ­avlastning er ikke overraskende. Han nærmer seg pensjonistalder, og at han ønsker avløsning har vi vært klar over lenge, uttalte Andreas Nordli i Ungdom i Oppdrag, som representerer en av medlemsorganisasjonene.

Men å finne en ny arvtaker har ikke vært enkelt.

– Sannheten er at det er vanskelig å finne folk som kan ta den rollen, fordi det er en utrolig krevende situasjon å være i. Man blir misforstått opp og ned og i mente i media, og får mye hets i sosiale medier. Det er derfor ikke mange som har lyst på dette vervet, sa han.

Ønsker ikke å være en brodd mot noen

Jens Fredrik Brenne er takknemlig for at organisasjonene nå har klart å finne en ny styreleder, og er altså selv motivert for å fortsette som styremedlem. Selv har han sittet i styret de 16 siste årene, de åtte siste som styreleder.

– Hvilken plass tenker du Til Helhet skal ha framover?

– Vi skal fortsette å være til stede for mennesker som søker hjelp og ønsker det, for det er store utfordringer i vår tid. Den nye kjønnsideologien brer om seg. Vi ønsker derfor å tilby hjelp ut fra en kristen ideologi og tro og sjelesørgerisk kompetanse. Samtidig ønsker vi ikke å være en brodd mot noen.

– Hva tenker du nettverket har betydd for mennesker som selv mener de har en uønsket seksualitet?

– De kjenner jeg mange av, og de uttrykker stor takknemlighet for den hjelpen de har fått, sier Brenne.

Han synes det er trist at nettverket blir beskyldt for «homoterapi».

– Det er ikke noe som heter homoterapi. Det er et skjellsord og et stigma, og det nytter ikke for oss å gå ut mot det, for da blir det bare hauset enda mer opp. I stedet må vi vise over tid hva vi står for og at vi er trygge på det.

LES MER:

Til Helhet-medlem: Vi vurderer å legge ned organisasjonen

Styreleder i Til Helhet ansatt som studentprest på NLA

Til Helhet vil spisse profilen etter fjorårets homoterapi-bråk

---

Fakta:

---

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

VL anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter