Nyheter

Politikontroll i kirker kan bli aktuelt

– Det er ikke mulig for politiet å kontrollere alle arrangementer som avholdes. Men dersom vi får tips, eller mistenker brudd på reglene, kan kontroll bli aktuelt, sier stabssjef i Politidirektoratet.

– Vi forventer at kirkene og trossamfunn også ønsker å bidra til redusert smitte i befolkningen, og følger de smittevernreglene som gjelder. Politiet håndhever at disse reglene blir fulgt i trossamfunn og hos andre. Brudd på regler om antall deltakere vil føre til anmeldelse og straffeforfølgning, sier stabssjef i Politidirektoratet, Lars Aune.

Forrige uke innførte regjeringen flere nye tiltak for å hindre koronasmitte. På innendørs arrangementer kan det være inntil 200 personer, forutsatt at alle i publikum sitter i fastmonterte seter. Benker regnes derimot ikke som fastmonterte seter, konkluderte myndighetene på fredag. I kirker med benker begrenses dermed antall gudstjenestedeltakere til 50.

For trossamfunn som lar være å overholde regelverket, er det ingen bønn:

– Det er ikke mulig for politiet å kontrollere alle arrangementer som avholdes. Men dersom vi får tips, eller mistenker brudd på reglene, kan kontroll bli aktuelt. Hvert politidistrikt må også vurdere behovet for eventuelle stikkontroller, sier Aune.

Bøter opp mot 20.000 kroner

– Hva kan et trossamfunn vente seg av bøter dersom regelverket ikke blir fulgt?

– Saker knyttet til brudd på smittevernbestemmelsene blir avgjort med bøter opp mot 20.000 kroner per tilfelle. Bøtene vil øke ved gjentatte brudd eller andre skjerpende omstendigheter, sier Aune.

Ifølge NTB fastslår justisminister Monica Mæland (H) at politiet skal prioritere å påse at koronareglene generelt overholdes.

– Vi er i en vanskelig situasjon, og de aller fleste kjenner reglene godt. Da må vi forvente at de følges, og at man ikke samles til fest, fastslo Mæland under regjeringens pressekonferanse om koronasituasjonen mandag.

'Like seter behandles likt'

De siste dagene har debatten om hvordan de nye koronarestriksjonene påvirker norske kirker rast. Det har særlig hersket forvirring om hvorvidt kirkebenker er regnet som «fastmontert sete» eller ikke.

Etter at myndighetene kom med sin klargjøring av begrepet på fredag, gikk kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum hardt ut mot deres konklusjon. For mens kirkebenker ikke regnes som «fastmonterte seter», og gudstjenestedeltakerne i en kirke med benker dermed begrenses til femti, vil det kunne være 200 personer tilstede i en kino- eller konsertsal med fastmonterte seter.

– Jeg opplever at dette er et uttrykk for en veldig dårlig forståelse - og liten respekt for - kirken og kirkens ansatte. Vi har i flere måneder, dønn lojalt, holdt kirkene over hele landet åpne, i henhold til de enhver tid gjeldende smittevernreglene. Kirken og kirkens ansatte har gjort en betydelig innsats for å klare å holde smittetallene nede, uttalte Gunleiksrud Raaum, til Vårt Land på fredag.

Hun understreket at de ikke ber om at myndighetene omdefinerer benker generelt til «fastmonterte seter», men at man beholder dagens regelverk om at man kan være inntil 200 deltakere, om de kan holde minst én meters avstand og ellers følge smittevernreglene.

– Vi kommer til å protestere tydelig på forskjellsbehandling av kulturliv og trossamfunn. Vi vet hvor viktig det kan være å komme inn i en kirke i en krevende tid. Nå er det på tide at myndighetene sier det samme, sa Raaum.

Gudstjenester i kinosalen

I forkant av regjeringens pressekonferanse på mandag, sendte Vårt Land spørsmål til helseminister Bent Høie om hva han tenker om kritikken fra kirkerådslederen.

– Vi driver ikke med forskjellsbehandling. Like seter behandles likt, uavhengig hvilket lokale de er i, uttalte helseministeren.

Høie gjentok at kravet for å tilfredsstille fastmontert sete er den type seter som man vanligvis forbinder med kinosaler og idrettsarenaer, nemlig fysisk atskilte seter. Det skal også være ledige seter mellom deltakere.

– En rekke kirker har ikke den type seter, men benker der det ikke er fysiske skiller og der du kan sitte tett i tett, forklarte Høie om bakgrunnen for restriksjonene.

– Med den smittesituasjonen som er nå må vi dessverre ha en streng fortolkning, la han til.

– Hvorfor er det ikke tilstrekkelig for trossamfunnene å følge dagens smittevernregler, med en eller to meters avstand og munnbind?

– Det er de samme regler som gjelder i trossamfunn som alle andre alle steder. Her skiller vi ikke mellom type arrangement og hvem som står for arrangementet når det gjelder denne type spørsmål. Definisjonen av fastmonterte seter er lik, uavhengig hvilket lokale de er i.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland kom på sin side med et forslag til menighetene: Ta kontakt med kinoene.

– Det går jo an å holde gudstjenester i kinosalen, sa hun.

LES OGSÅ:

Nye koronaregler: Trossamfunn etterlyser avklaring på hva «fastmonterte seter» betyr

Departementet: Kirkebenker er ikke «fastmonterte seter»

Bransjeaktører mener kirken forskjellsbehandles som kulturarena

---

Fakta:

---

Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter