Nyheter

HRS får fortsatt foreslå kandidater til Utlendingsnemnda

Snart skal Justisdepartementet oppnevne nye nemndmedlemmer til Utlendingsnemnda. Innvandrings- og islamkritiske Human Rights Service har fått foreslå ti personer.

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

Vårt Land fortalte mandag at et nemndmedlem i Utlendingsnemnda, som ble foreslått av Human Rights Service (HRS) og oppnevnt i 2016, nylig var med på å fatte et vedtak i en asylsak som nå skal behandles i stornemnd i Utlendingsnemnda (UNE).

Nemndlederen mener at vedtaket som de to nemndmedlemmene fattet, bryter med utlendingsloven og Norges internasjonale forpliktelser.

Det var Frps justisminister Anders Anundsen som sikret HRS forslagsretten i 2016.

Nå kan Vårt Land fortelle at HRS ikke mistet retten til å foreslå personer fra allmennheten som nemndmedlemmer til UNE, selv om Fremskrittspartiet i januar gikk ut av regjeringen og overlot Justisdepartementet til Høyres Monica Mæland.

• LES Er muslimers tanker også frie?

Begrunnes med at HRS får statsstøtte

Justisdepartementet (JD) opplyser til Vårt Land at akkurat som i 2016, så har HRS også i årets runde fått foreslå kandidater til UNE. Snart skal Justisdepartementet oppnevne nemndmedlemmer som skal avgjøre asylsaker i fireårsperioden 2021-2024.

JD forteller at HRS ble gitt forslagsrett for periodene 2017-2020 og 2021-2024 fordi organisasjonen mottar statsstøtte.

På spørsmål om hvorfor HRS ønsker retten til å foreslå UNE-kandidater, svarer daglig leder Rita Karlsen:

– Det handler om likebehandling av organisasjoner, og vi er en humanitær organisasjon.

• LES OGSÅ: LHBT-personer opplever diskriminering i kirken: – Det gjør vondt å lese rapporten, sier kirkerådsleder om LHBT-rapport

IMDi-rapport peker på «polarisering»

Alt er tuftet på en budsjettavtale fra desember 2018.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) forvalter statsstøtten som betales ut over statsbudsjettposten «Tilskudd til nasjonale ressursmiljø på integreringsfeltet».

I 2016 anbefalte IMDi at HRS burde miste statsstøtten på rundt 1,8 millioner kroner i året: «HRS har de senere årene hatt en retorikk som av flere blir ansett som fremmedfiendtlig og muslimfiendtlig. En slik retorikk kan skape polarisering og bidra til å svekke tilliten», skrev IMDi i en rapport.

Støttestrid i regjeringen

Regjeringen fulgte ikke rådet. Men i forslaget til statsbudsjett for 2019 kuttet daværende kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) statsstøtten til HRS med 500.000, noe som skapte bråk innad i regjeringen.

Frp gikk ut og krevde at HRS skulle få samme sum som tidligere år, 1,8 millioner kroner – noe de fikk, i desember 2018. Men løsningen ble å flytte HRS fra Kunnskapsdepartementet til Frp-styrte Justisdepartementet. HRS var ikke lenger blant «nasjonale ressursmiljø», men skulle sikres statsstøtte. Venstre fikk i samme runde forhandlet fram 16,7 millioner som ble delt ut som statsstøtte til integreringsorganisasjoner.

Frp-vern av HRS

Motstanden mot den innvandrings- og islamkritiske organisasjonen er synlig i Solberg-regjeringen:

– Det er ingen tvil om at det å bruke sivilsamfunnet som en aktiv deltager i integreringsarbeidet er kjempeviktig. Så mener ikke jeg at HRS bidrar noe positivt til det i det hele tatt, sier integreringsminister Guri Melby (V) til Aftenposten.

– Det finnes ikke ett eneste individ i Venstre noe sted i hele landet som mener at Human Rights Service bør få penger. Hverken før, nå eller senere, sa stortingsrepresentant Abid Raja (V) til Aftenposten i fjor. Nå sitter han i regjeringen sammen med Melby, er kulturminister og nestleder i Venstre.

Frps vernende hånd over HRS gjelder fortsatt, erkjenner regjeringspartiene. I tillegg til å ha retten til å foreslå kandidater til UNE, blir statsstøtten til HRS videreført neste år.

– HRS er ikke regjeringens prioritet, men følger av tidligere budsjettavtaler med Stortinget, sa justisminister Mæland til NTB da statsbudsjettet for 2021 ble lagt fram 7. oktober.

LES MER

Noas advarer mot «fatale konsekvenser»

---

Fakta:

  • Snart skal Justisdepartementet (JD) oppnevne nye nemndmedlemmer til Utlendingsnemnda for perioden 2021-2024.
  • Fylkesmennene, Norges Juristforbund og Samfunnsviterne har foreslått 254 personer som representanter fra allmennheten.
  • De JD definerer som «humanitære organisasjoner» har foreslått 116 personer fra allmennheten: Antirasistisk Senter (13), Flyktninghjelpen (15), Human Rights Service (10), Innvandrernes Landsorganisasjon (1), Kristent Interkulturelt Arbeid (12), Likestilling, Integrering og Mangfold (1), Mellomkirkelig råd (11), Minotenk (6), Multikulturelt Initiativ- og Ressursnettverk (7), Norsk Folkehjelp (17), Norsk organisasjon for asylsøkere (14), Redd Barna (6), Stiftelsen Fargespill (3).

---

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter