Nyheter

Lukas Hospice må sende hjem døende pasienter. De mener regjeringen har glemt dem

Lukas Hospice, som pleier døende pasienter, mener at regjeringen har glemt dem i sine budsjett. Nå skrives døende pasienter ut, og 23 ansatte permitteres.

– KrF og regjeringen fraskriver seg ansvaret for et oppdrag de har gitt til en ideell og diakonal stiftelse. Vi sitter igjen med et samfunnsoppdrag som vi ikke er i stand til å gjennomføre, sier Tor Inge Skjøtskift, administrerende direktør i Lukas Stiftelsen.

De driver Lukas Hospice i Malvik utenfor Trondheim, som nå skriver ut pasienter og permitterer sine ansatte (se faktaboks til høyre). Grunnen er at de får 10 millioner mindre over statsbudsjettet.

I statsbudsjettet for 2019 fikk de 30 millioner i øremerkede midler for et pilotprosjekt for å jobbe med syke og døende pasienter. I statsbudsjettet for 2020, og i det foreslåtte statsbudsjettet for 2021, ble potten åpnet sånn at andre kunne søke om pengene.

I år har det gjort at de mistet 10 millioner kroner.

Forutsatt øremerking

Skjøtskift forteller at de i 2018 fikk vite at det var behov for 30 palliative plasser i Trondheims-regionen.

– Etter diskusjoner med lokale og sentrale politikere i KrF, så laget vi en plan for å utvikle et pilotprosjekt.

Han forteller at 150 millioner i øremerkede midler over en femårsperiode var en klar forutsetning for at pilotprosjektet med palliativ behandling i hospicet ble igangsatt.

– KrF tok dette som en verdisak, sier han og forteller at daværende leder i helse- og omsorgskomiteen, Olaug Bollestad (KrF) løftet saken for komiteen.

– Er det ikke også stiftelsens egen oppgave å sørge for at bevilgningen videreføres?

– Jo, det kan du si. Vi gjorde derfor flere framstøt mot regjeringen og andre i beslutningsposisjon for å sikre at vi fikk videreført øremerkingen av de 30 millionene i statsbudsjettet for 2020. Men vi mener at KrF, som på dette tidspunktet også satt i regjering, burde sørget for at intensjonen ble oppfylt og ikke fraskrive seg dette ansvaret.

Bekkevold vil gjøre bot

Lukas Stiftelsen jobber nå aktivt opp mot partiene på stortinget for å snu saken før det endelige ­statsbudsjettet vedtas for 2021. Slik situasjonen er nå, må de søke om å få del i en pott som i ­prinsippet kan gå til andre hospicer.

Geir Jørgen Bekkevold i KrF kaller det en «primærprioritering» for KrF.

– Jeg hører den kritikken som kommer mot KrF. Jeg synes det er veldig trist at vi ikke har klart å finne nok midler til dem, og at de er i en fortvilet situasjon, sier Bekkevold.

Bekkevold har vært på besøk på hospicet og mener at prosjektet som drives der er viktig.

– Vi ønsker at prosjektet skal fullføres, sier han.

Ønsker øremerking

Bekkevold forteller at posten ble gjort søkbar fordi det var andre som ønsket å starte hospice. Men han beklager at posten ikke samtidig ble utvidet.

I forslaget til statsbudsjett for 2021 er posten økt til 60 millioner.

– Vi ønsker at 30 av de millionene skal øremerkes til Lukas Hospicet.

– Kan du garantere at de får pengene de trenger?

– Jeg kan ikke garantere noe som helst før vi er ferdige med forhandlinger. Men de skal vite at vi står på til «the bitter end» for å få det til, sier han.

Kan miste jobben

Lederen for Betania Malvik, som har ansvaret for hospicet, Ingfrid Eggen Skogrand, mener det er rart at regjeringen på den ene siden løfter fram palliativ behandling med en stortingsmelding, mens de på den andre siden gjør rammene utrygge for et nyoppstartet prosjekt.

– Rammebetingelsene er totalendret. Det gjør at vi mister kompetanse som allerede er bygd opp og som er i god drift, sier hun.

23 ansatte jobber på hospicet. Jobbene deres står nå i fare.

– Vi har satt sammen et team som har jobbet seg sammen og som med kompetanse som utfyller hverandre. Hvis ikke vi får på plass en bevilgning, så kan vi miste de menneskene, sier hun.

LES OGSÅ:

---

Lukas Hospice

  • Lukas Hospice blir drevet av Lukas Stiftelsen i Malvik, i Trøndelag.
  • De har inntil 12 plasser for døgnpasienter. Dagtilbudet er for 8 pasienter 1-2 dager i uken.
  • Dette mener Lukas Stiftelsen blir konsekvensene av politikernes prioritering og endrede forutsetninger for hospicet:
  • Alvorlig syke pasienter skrives nå ut fordi store deler av tilbudet må stanses i påvente av finansiell avklaring.
  • Umulig for hospicet å utprøve og utføre samfunnsoppdraget de er gitt.
  • Permittering av 23 ansatte gir stor risiko for kompetansemiljøet som er bygget opp.
  • Økonomisk tap i millionklassen. Etter ett års drift blir de satt i en krevende økonomisk situasjon fordi premissene for driften er endret.

---

---

Hva er et hospice?

  • Hospice er en institusjon som har spesialisert seg på å gi et tilbud til pasienter i livets sluttfase. Arbeidet baseres på hospicefilosofien.
  • Det er en helhetlig omsorgstanke rundt pasient og pårørende for å avhjelpe behov og problemer av fysisk, psykisk, sosial, åndelig og eksistensiell karakter.

---

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter