Nyheter

Sto fram om diskriminering – ber arbeidsgiver gå aktivt inn for å lege sår

Tidligere sokneprest Helene Langeland er glad for at Bispemøtet sier nei at mannlige prester kan reservere seg mot å samarbeide med kvinnelige kolleger. Nå ber hun arbeidsgivere følge opp lokalt.

Bilde 1 av 2

Under høstens kvinneprestdebatt fortalte tidligere sokneprest Helene Langeland om diskriminering fra mannlige kolleger. Da opplevde hun å bli avfeid av sin egen prost.

Nå er Langeland takknemlig og glad for Bispemøtets ferske vedtak som sier klart nei til at prester kan reservere seg mot å samarbeide med kvinnelige kolleger.

– Det er en klokkeren klargjøring i hvor kirken står. Det er veldig flott. Men det er slik som med alle vedtak og dokumenter, de må følges opp i praksis. Det prinsipielle i vedtaket er veldig bra, men det krever aktiv handling fra arbeidsgivere, sier Langeland til Vårt Land. Sogn Avis omtalte saken først.

LES MER: Avfeier kritikk fra kvinnelige prester

Sår som må leges

Langeland ønsker seg arbeidsgivere som spør og lytter til sine ansatte i kjølvannet av reservasjonsdebatten.

– Det er nødvendig for at vi kan legge debatten bak oss. Den enkelte biskop må finne gode løsninger. Vi må ha tillit til at arbeidsgiver ser etter en god vei videre for å finne løsninger lokalt der vi vet at det er utfordringer i dag, sier hun.

Langeland jobbet 15 år som prest i Lærdal og Sogn prosti, og har nylig sluttet. Hun arbeider nå i offentlig forvaltning og som sykehusprest. I Sogn prosti er det mannlige prester som har meldt fra om at de ikke ønsker liturgisk fellesskap med kvinnelige kolleger.

– Noen av oss har sagt ifra om at vi har store utfordringer. Meldingen er sendt, og jeg forventer at Bispemøtets vedtak følges opp av arbeidsgiver på de stedene vi vet det er utfordringer.

Hun påpeker at det i Den norske kirke er forståelse for at det er en del sår hos ansatte.

– Det gjelder ikke bare kvinner i prestetjeneste, det gjelder andre ansatte og medlemmer i menighetene også. De har oppstått i relasjon med andre mennesker. For at sårene skal leges, må det skje på nytt i relasjon til andre mennesker. Arbeidsgiver må gå aktivt inn å spørre og lytte for å finne ut hva som trengs de enkelte plassene for at sårene skal leges.

LES OGSÅ: Innlegget som startet debatten: – Nei, vi er ikke imot kvinner

Bispemøtets vedtak

Bispemøtet slo nylig fast at det ikke er adgang for mannlige prester til å reservere seg mot samarbeid med kvinnelige kolleger, i etterkant av en lengre debatt om temaet i høst.

– Kvinners prestetjeneste er en velsignelse og rikdom. En prest kan ikke påberope seg en rettighet til å avstå fra samarbeid med andre prestekolleger, sa Olav Fykse Tveit, preses i Den norske kirke sist fredag.

Bispemøtet la fram et vedtak som alle biskopene var enige i.

LES MER: Bispemøtet: – En prest kan ikke påberope seg rett til å avstå fra samarbeid med andre prester

Kvinnelige prester må ikke vike

Dersom prester ikke ønsker å samarbeide med kvinnelige kollegaer, må de selv ta initiativet til en samtale med sin biskop, ifølge vedtaket fra Bispemøtet.

– Det er opp til den enkelte biskop hvilke tiltak som skal treffes i slike saker. Disse tiltakene skal forhindre at kvinnelige kollegaer bli skadelidende, er beskjeden fra preses Olav Fykse Tveit.

Biskop Halvor Nordhaug i Bjørgvin bispedømme er tydelig på at kvinnelige prester ikke skal måtte vike for en manns samvittighet i framtiden, slik Langeland og Lie Lysne opplevde i Sogn prosti.

– I vår kirke arbeider kvinner og menn på lik linje, og jeg er sikker på at prosten i Sogn streber etter å ivareta alle prestene i prostiet på en god måte, uavhengig av hva slags kjønn den enkelte presten måtte ha, sier Nordhaug til Sogn Avis.

LES OGSÅ:

Merete Thomassen om kvinneprestdebatten: «Sterke krefter trekker oss ned i patriarkalske hjulspor»

«Overkjører kvinneprestens samvittighets- og ytringsfrihet»

Jussen tillater full likestilling – også om det betyr at mannlige prester må slutte

---

Fakta:

---

Les mer om mer disse temaene:

Elisabeth Bergskaug

Elisabeth Bergskaug

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter