Nyheter

KrF presser på for at store byer bosetter funksjonshemmede flyktninger

Kommunene vil gjerne bosette flyktninger, men ingen sier ja til 16 funksjonshemmede som har fått opphold. Nå mobiliserer KrF i storbyene for å få bosatt de sårbare flyktningene.

– Det var opprørende å lese om norske kommuners manglende vilje til å bosette funksjonshemmede flyktninger.

Espen Andreas Hasle, KrFs gruppeleder i Oslo bystyre, reagerte så sterkt på det Vårt Land fortalte at han har utfordret KrF-kolleger.

Han har foreløpig fått med seg Stavanger, Trondheim, Tromsø og Kristiansand i å be kommunene om å åpne dørene for de 16 flyktningene som i dag bor på ulike institusjoner mens de venter på å bli bosatt.

Selv fremmer Hasle en interpellasjon i Oslo bystyre. Her ber han bystyret fatte et vedtak der byrådet blir bedt om å «utrede muligheten for at Oslo kommune tar imot to eller flere av de 16 funksjonshemmede flyktningene som venter på å bli bosatt i en kommune». Forslaget skal behandles på bystyremøtet i november.

LES MER:  Har lyst ut sokneprest-stilling to gonger – men får ingen på intervju

Ønsker store grupper flyktninger, sier nei til en liten

Vårt Land fortalte forrige uke at norske kommuner har gjort vedtak om å ta i mot særlig enslige, mindreårige barn fra Moria-leiren på Lesvos, og ta i mot enda flere enn de 50 asylsøkerne regjeringen har varslet at Norge skal hente i Hellas. På samme tid sitter det en liten gruppe flyktninger, med oppholdstillatelse i Norge, som ingen kommuner ønsker å bosette:

16 funksjonshemmede, noen med fysiske utfordringer, andre med psykiske.

Kommune-Norge forklarer avvisningen med at de statlige integreringstilskuddene som følger med hver enkelt kun varer i fem år, og så må kommune selv bære kostnadene, som ofte er kostbare heldøgns-løsninger.

«Er en netto utgiftspost»

Helge Eide, ­områdedirektør i kommunesektorens ­interesse­ organisasjon KS, fortalte Vårt Land at han ikke ser noe paradoks i at kommuner vil bosette flere flyktninger, gjerne fra Moria, men samtidig sier nei til funksjonshemmede ­flyktninger som er i Norge.

– Det handler om tilskuddet fra staten, ikke manglende vilje til å ta i mot flyktninger. I dag blir funksjonshemma flyktninger en netto utgiftspost på et allerede hardt belasta helse- og omsorgsbudsjett, forklarte Eide.

KrF: Dette har Oslo råd til

I Oslo sier KrFs gruppeleder Espen Andreas Hasle at han «forstår at man alltid kan ønske seg bedre støtteordninger»:

– Men det stopper ikke vårt ansvar for å ta imot mennesker på flukt. Dette har Oslo råd til.

Hasle ønsker at Norges største byer nå skal et krafttak for gruppen på 16:

– Uavhengig av om byene har fått spørsmål og sagt nei eller ikke, så er dette behovet nå kjent. Da må vi som byer gå foran.

Presser på i Kristiansand

Hasles initiativ samler storbystøtte. KrFs gruppeledere vil utfordre by- og kommunestyrer til å fatte bosettingsvedtak:

– Kristiansand har tidligere prioritert mindreårige asylsøkere, selv om man heller ikke her fullt ut har fått dekket kostnadene fra staten. Jeg ønsker at Kristiansand fortsatt skal sette de kristne verdiene nestekjærlighet og omsorg for mennesker i nød først, sier Jørgen Kristiansen, gruppeleder for KrF i Kristiansand bystyre.

Presser på i Stavanger

Anne Kristin Bruns, KrFs gruppeleder i Stavanger, følger opp:

– Jeg er glad for dette initiativet og forventer at Stavanger vil gjøre sitt. Ordføreren vår i Stavanger, Kari Nessa Nordtun, har tidligere uttalt til media at Stavanger har mulighet og kapasitet til å ta imot minst 60 flyktninger til i år. Å ikke stille opp for flyktninger med funksjonsnedsettelser mener jeg innebærer en gradering av menneskeverdet som er Stavanger ikke kan være bekjent av.

Presser på i Trondheim

KrFs gruppeleder i Trondheim, Geirmund Lykke, sier det er «en selvfølge» å fremme initiativet:

– Disse personene har fått opphold i landet og særlig de store byene har den kompetansen som trengs. Formannskapet vedtok i vår å be regjeringen å ta imot flere mindreårige flyktninger fra Moria. Der venter vi fremdeles utålmodig, men det betyr at kommunen har god kapasitet. Nå kan Trondheim vise solidaritet og inkludering i praksis.

Presser på i Tromsø

Helga Marie Bjerke, KrFs gruppeleder i Tromsø er like klar:

– Jeg forventer at Tromsø melder seg og tar ansvar for noen av disse funksjonshemmede flyktningene.

LES MER

Ønskjer Moria-flyktningar - men avviser funksjonshemma

Norskstøttede mottak åpner i Hellas

Les mer om mer disse temaene:

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen er journalist i nyhendeavdelinga i Vårt Land. Han har arbeidd i Vårt Land sidan 1992 og har tidlegare vore deskjournalist, vaktsjef, nyhendeleiar og samfunnsredaktør (nyhenderedaktør) i avisa. Han skriv særleg om asyl-, flyktning- og integreringspolitikk, oppvekst og utanriks – og konsekvensar av vedtak i regjeringa og Stortinget. Tips gjerne på: bjbj@vl.no

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter