Nyheter

Hytteboom kan bety klimatrøbbel. Venstre vil sette en prislapp på naturen

Venstre vil at utbyggere skal betale for å bygge ned natur. Det gjelder også bygging av nye hytter. – Hyttebyggingen i Norge er ute av kontroll, mener SV, som ønsker Venstres forslag velkommen.

Vi endrer og bygger ned naturen blant annet gjennom jordbruk, skogbruk, nye motorveier, utvidelser av byområder, bygging av hytter og boliger, nye kraftkabler, vannkraftverk og vindmøller.

Høy pris på sårbar natur

I utkast til nytt partiprogram foreslår Venstre å sette en prislapp på naturen ved å innføre en arealavgift, der utbygger må betale for å bygge ned natur.

– I dag kan du bygge kjøpesentre på myrområder eller motorveier i verdifull skog, og det koster kroner null. Det synes vi er helt håpløst. Det bør være en pris på å bygge ned sårbar natur. Derfor foreslår vi denne arealavgiften, sier Venstre-nestleder og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn til Vårt Land.

Hva prisen skal være, mener Venstre må avhenge av hvor verdifull naturen er. Rotevatn påpeker at det er forskjell på verdien av stein og myr.

– Men det å sette en verdi på naturen i forbindelse med utbyggingsprosjekt, det er helt riktig å gjøre.

LES OGSÅ: – Stikk i strid med kristen etikk å etterlate seg en ubeboelig planet

Hyttebygging en av truslene

Tap av natur er en like stor trussel som klimaendringene, og menneskelig aktivitet truer flere arter med utryddelse enn noen gang før, ifølge en rapport fra FNs naturpanel. Denne trusselen er høyst reell i Norge, hvor vi bygger ned naturen bit for bit. Mens omtrent halvparten av norsk natur kunne karakteriseres som villmark i 1900, er det nå bare 11,5 prosent villmark igjen, ifølge Miljødirektoratet.

Utstrakt bygging av nye hytter er blant inngrepene som fører til ødeleggelser av norsk natur. Det ble bygget 6.455 nye hytter i 2019, fire ganger så mange som i 1983, ifølge SSB. I dag finnes det omtrent 440.000 hytter i Norge. Snittstørrelsen på nye hytter har økt betydelig, og langt flere enn tidligere har innlagt strøm og vann. Det totale strømforbruket på norske hytter er mer enn tredoblet siden 1993.

Rotevatn understreker at arealavgiften skal gjelde all utbygging, men at hyttebygging er en viktig del av det.

– Bygging av hytter er en enormt stor del av nedbygging av norsk natur. Der bør man ha strengere regler. Folk skal få lov til å ha hytter å reise til, men jeg mener man må bygge mer planmessig og ikke overalt. En arealavgift vil hjelpe på det, sier han.

SV: – Ute av kontroll

Både SV og MDG ønsker Venstres forslag velkommen. MDG har et tilsvarende forslag i sitt utkast til nytt partiprogram, og SV vurderer å gjøre det samme. Begge partiene ønsker imidlertid å gå lenger.

– Hyttebyggingen i Norge er ute av kontroll, og utgjør en stor trussel mot naturen. Selv om hyttene ser pene ut der de ligger med torvtak og laftet tømmer, legger de beslag på enorme areal, og de stykker opp dyrs leveområder. Derfor vil vi innføre en politikk for å regulere hyttebyggingen strengere, sier stortingsrepresentant i Energi- og miljøkomiteen Lars Haltbrekken (SV).

Han mener Venstre og regjeringen har gjort for lite for å hindre naturødeleggelser.

– De kan verne større områder og sørge for at det ikke gis tillatelser til utbygginger i verdifulle naturområder. Her har regjeringen dessverre sviktet. De har gitt tillatelser til store nedbygginger gjennom svære motorveier, hyttefelt, sjødeponi for gruvevirksomheten, og før sommeren kom de med forslag om å tillate mer nedbygging av strandsonen. Summen av dette er dramatisk for norsk natur, sier Haltbrekken.

MDG er enig, og foreslår full stans i utbygging av nye hytter utenfor eksisterende hyttefelt i sitt utkast til nytt partiprogram.

– Jeg deler Rotevatns bekymring for nedbygging av norsk natur, og jeg er helt enig i at det er for billig å rasere naturen nå. Men i motsetning til Venstre mener vi at det neppe er nok å innføre en ny avgift. Hyttebygging er, både nå og historisk, blant hovedårsakene til raseringen av norsk natur, sier nestleder i MDG, Kriss Rokkan Iversen.

Trondheim  20190619.
Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken deltar på støttemarkering for familien Abbasi. Søsknene Yasin, Taibeh, Ehsan og deres mor Atefa Rezaie natt til lørdag 15. juni ble hentet av politiet fra hjemmet på Møllenberg i Trondheim, fraktet videre og ut av landet til Tyrkia. Her fra Tordenskjolds parken onsdag ettermiddag.
Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Lars Haltbrekken (SV) mener hyttebyggingen i Norge er ute av kontroll. (Foto: Ned Alley/NTB).

Høyre: – Hytta er viktig

Mens Venstre får støtte til sitt programforslag hos opposisjonspartiene SV og MDG, får de ikke med regjeringspartner Høyre på ideen.

– Vi har allerede strenge restriksjoner i arealpolitikken. Samtidig er vi i en tid der vi må skape flere jobber for å betale for velferden og få økt aktivitet i norsk økonomi, sier stortingsrepresentant Elin Agdestein (H).

Hun mener det ikke er riktig at det ikke koster noe ta i bruk areal for å drive utbygging, slik Rotevatn sier.

– Enhver som beslaglegger areal til et utbyggingsformål, må enten erverve arealet eller betale erstatning til grunneier. Jeg deler heller ikke virkelighetsbeskrivelsen av hyttebygging som et stort problem, tvert om. Det er kun 0,14 prosent av Norges areal som er beslaglagt av hytter, sier Agdestein.

Flere nordmenn enn noen gang før ønsker å kjøpe hytte. 170.000 sier de har planer om å kjøpe hytte i en fersk spørreundersøkelse fra Prognosesenteret. Det er ny rekord.

LES OGSÅ:

• Naturtap bit for bit

• Norge når ikke ett eneste av FNs 20 naturmål

• – Kirken har vært for taus om naturvern

---

Arealavgift

  • Venstre foreslår å innføre en såkalt arealavgift, der utbygger må betale for å bygge ned natur.
  • MDG foreslår at all nedbygging av natur skal måtte betales for av den som bygger ned. Alle betydelige inngrep i natur skal kreve eksplisitt tillatelse, ikke bare bygging i verneområder.
  • MDG foreslår full stans i utbygging av hytter utenfor eksisterende hyttefelt.
  • SV vil ha strengere regulering av hyttebygging.

---

Elisabeth Bergskaug

Elisabeth Bergskaug

Elisabeth Bergskaug er nyhetsjournalist i Vårt Land og jobber særlig med klima, natur og miljø.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter