For å avklare om man er innenfor eller utenfor det gode selskap i 2020 er det blitt vanlig å spørre: