Nyheter

Samler kirkefellesskapet mot barnefattigdom

Menigheter fra Den norske kirke, Den katolske kirke og frikirker i Kristiansand jobber sammen for å gjøre byen bedre å bo i. – Det handler om vår troverdighet.

Mer enn 40 menigheter og kristne organisasjoner har samlet seg bak initiativet «Beveg byen Kristiansand», tidligere omtalt i Fædrelandsvennen.

– Det er et felleskirkelig initiativ hvor vi har samlet menighetene i Den norske kirke, den katolske kirken og frikirkene i byen. Sammen ønsker vi å være en aktør i byen som inspirerer og mobiliserer til å gjøre Kristiansand til et godt sted å bo for alle mennesker gjennom tro, håp og kjærlighet, sier Øivind Augland til Vårt Land.

Han er daglig leder og pastor i Hånes Frikirke. Augland er en av pådriverne bak Beveg Kristiansand, hvor han sitter i styringsgruppa på ti personer, alle fra forskjellige menigheter og organisasjoner.

– Må ha tilstedeværelse utover menighetene

Før kommunesammenslåingen levde mer enn 2200 barn i lavinntektsfamilier i Kristiansand. Hensikten med initiativet er å mobilisere til mer handling for for å bekjempe barnefattigdom og andre sosiale utfordringer i byen, som ensomhet, integrering og yrkesdeltakelse.

– Kirken må ha en tilstedeværelse i samfunnet utover menighetene. I Kristiansand er 18 prosent av befolkningen kirkelig aktive i løpet av en måned. Hvis den delen av befolkningen ikke skal bety en forskjell for samfunnet, hva holder vi på med da? Det handler om vår troverdighet. Når hele den kirkelige bredden står sammen kan vi lære av hverandre og få til mer enn vi gjør hver for oss, sier Augland.

Akkurat hvordan Beveg Kristiansand skal jobbe mot barnefattigdom og sosiale utfordringer, har de foreløpig ikke bestemt. De har arrangert to samlinger i 2020, og arrangerer en tredje 27. november. De gjennomfører også undersøkelser blant medlemmene om hva slags samfunnsarbeid de gjør utenfor menighetene sine.

KOMMENTAR: Ingen kraftpakke mot barnefattigdom

Lanserer rapport

I januar skal Beveg Kristiansand sammenstille en rapport basert på undersøkelsene, diskusjoner fra de tre samlingene og fakta om sosiale utfordringer i byen.

– På bakgrunn av rapporten skal vi finne ut av hva vi kan gjøre sammen. Vi skal se på hvilke utfordringer som finnes i Kristiansand, lage fokusgrupper og mobilisere menighetene. Vi vil ikke bare sette noe på et papir og si at vi skal gjøre noe. Engasjementet nedenfra skal gjøre en forskjell.

Fotavtrykket til kirken i samfunnet er forankret i tro, håp og kjærlighet, ifølge pastoren. Det er grunnpilarene i det nye initiativet.

– Kirken formidler tro med ønske om å lede mennesker til å tro på Jesus. Vi formidler håp gjennom vårt samfunnsengasjement. Kjærlighet er representert ved at vi kjemper mot sosial nød og urettferdighet. Kirken blir aldri troverdig om den unnlater å møte byens sosiale utfordringer, fortsetter Augland.

LES OGSÅ:

– Tiltakene hjelper ikke de fattigste

– Fattigdom bekjempes ikke av enkelttiltak

Fattige barn tynges av skam

---

«Beveg byen Kristiansand»

 • Hadde sitt utgangspunkt i Fellesmøtekomiteen, og samler menigheter til felles innsats mot sosiale utfordringer i Kristiansand. De er inspirert av Beveg byen Oslo og City Changers Movement.
 • I styringsgruppen sitter:
 • Jarle Råmunddal, Randesund misjonskirke,
 • Fred Henry Berg og Silje Wik Vesterfjell, Kristiansand domkirkes menighet
 • Anette Gausdal, Blå Kors
 • Ane Ugland Albæk, St. Ansgars menighet
 • Øyvind Valvik, Filadelfia
 • Ole Lunde, næringslivsleder
 • Jørgen Kristiansen, Krf-politiker og tidligere varaordfører
 • Rune Tobiassen, Østsida frikirke
 • Øivind Augland, Håns frikirke
 • Les mer på nettsiden: www.kristiansandmonitor.no

---

Elisabeth Bergskaug

Elisabeth Bergskaug

Elisabeth Bergskaug er nyhetsjournalist i Vårt Land og jobber særlig med klima, natur og miljø.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter