Nyheter

Shabana Rehman: «Ingenting ulovlig har skjedd»

Som daglig leder i Født fri erkjenner Shabana Rehman at det kan ha «gått fort i svingene», men bedyrer at det ikke har skjedd «noe ulovlig».

Rapporten som gransket økonomianklager mot Født fri blir nå dratt i tvil av organisasjonen, som mener de ikke er tilstrekkelig hørt.

Født fris daglige leder Shabana Rehman stiftelsens advokat Harald F. Strandenæs.

Tirsdag gikk fristen ut for å levere et tilsvar på granskingsrapporten som fratar stiftelsen Født fri statsstøtten. Rapporten fra konsulentselskapet EY ble levert til oppdragsgiver Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) i september. Denne sier at stiftelsen ikke har brukt tildelte midler i tråd med formålet, at den ikke har god økonomistyring og at den kan ha brukt midler til private formål.

Født fri inviterte tirsdag til pressekonferanse der stiftelsen slo tilbake mot EY-rapporten og IMDi. Født Fri avviser kritikken om dårlig økonomistyring og krever at all pengestøtte for 2020 blir betalt ut. Shabana er svært kritisk til evalueringen EY har gjort, men tar likevel selvkritikk på noen punkter:

«Jeg er leder for en ung stiftelse»

– Hva tar du selvkritikk på, Shabana Rehman?

– Alle pengene har gått til formålet. Ingenting ulovlig har skjedd. Det blir nevnt rutiner her. Jeg er leder for en ung stiftelse, og om det har gått fort i svingene, så har det fortsatt ikke skjedd noe ulovlig. Så jeg tenker at dette gjør meg til en bedre leder, og stiftelsen mer effektiv, sier hun til Vårt Land.

Vil ta varsel alvorlig

Rehman sier at sammen med styret og regnskapsfører har hun passet på Født fris økonomi.

– Men finnes det bedre systemer for to ansatte, så bruker vi det og tar til oss det som er kritikkverdig. Og er det noe i varslene som viser seg å stemme, så er det en plikt og et ansvar for Født å ta dette på høyeste alvor. Men jeg kan ikke se at det er noe som stemmer og som det er blitt varslet om.

IMDi fikk varsel

IMDi startet granskingen av Født fri etter at direktoratet mottok et varsel.

Vårt Land fortalte i august at et tosifret antall tidligere engasjerte i Født Fri, hadde slått alarm om det de hevder er pengesløsing, fryktkultur og dårlige arbeidsforhold i stiftelsen. Fem av disse sendte et skriftlig varsel til IMDi.

«Vi er uenige»

– I en epost til Vårt Land skriver du at «vi har jo tross alt mottatt 16 millioner kroner og det EY har stilt spørsmålstegn ved er kanskje 200.000» – mener du at det er greit å ha uryddighet eller uklarhet rundt 200.000 kroner?

– Vi bestrider at pengene ikke har gått til formålet. Vi er helt uenige om at det ikke har gått til formålet.

Håper på tillit fra politikerne

Da IMDi hadde fått granskingsrapporten fra EY konkluderte Kunnskapsdepartementet med at Født fri ville miste statsstøtten neste år. Samtidig ble årets andre utbetaling, tre millioner kroner, stoppet.

Rehman sier at hun vil jobbe for Født fri fremover – og at stiftelsen har støttespillere som vil være med videre.

– Jeg håper også at etter hvert som IMDi har fått gått gjennom vårt tilsvar og Lotteri- og stiftelsestilsynet også har gransket oss, at vi kan få tilliten og støtten fra politikerne tilbake. Det er det som er mitt mål.

Venstre fikk Født fri på statsbudsjettet

Shabana Rehmans håp om å gjenvinne politikernes tillit rettes særlig til Venstre, som var sentrale i arbeidet med å etablere stiftelsen under innspurten med 2018-statsbudsjettet høsten 2017. Her fikk særlig stortingsrepresentant Abid Raja kjempet inn fem millioner kroner i øremerkede midler til Født fri, som formelt ble etablert i mars 2018.

Forutinntatt

Motgranskingen som Født fri la fram tirsdag ettermiddag, er utført av advokat Anne Helsingeng ved advokatfirmaet Bull og Co. Motgranskningen gir delvis støtte til uttalelsene til Rehman og styreleder Jan Asker, som begge har uttalt at granskningsrapporten er «full av feil».

I motgranskningen kritiseres EYs granskning på flere punkter. Helsingeng mener blant annet at EY fremstår som forutinntatte, at Født Fri har fått for lite tilsyn med saken, og at EY har samlet inn for lite informasjon.
Motgranskningen er altså rettet mot EYs gransking, og sier ikke noe om eventuelle kritikkverdige forhold i Født Fri.

LES MER

Født Fri mister statsstøtten etter gransking

Født fri fekk 100.000 på forskot

– Født fri-gransking full av feil

Venstre-topper ordknappe om Født fri-gransking

Raja avviste Rehman

Evalueringsrapport: «Faglige hensyn tillegges relativt liten vekt»

---

Fakta:

---

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter