Nyheter

Motgranskning gir støtte til Født fri: – De som gransket stiftelsen fremstår som forutinntatte

Rapporten som gransket økonomianklager mot Født fri blir nå dratt i tvil av organisasjonen, som mener de ikke er tilstrekkelig hørt.

Shabana Rehman, her fra dagens pressekonferanse.

– Jeg har ikke fått mulighet til å svare på anklagene som rettes mot meg, så imdis vedtak må bryte med all god forvaltningsskikk, sa Født fris daglige leder Shabana Rehman på en pressekonferanse tirsdag ettermiddag.

Der kom hun med sitt tilsvar til IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) om funnene i EY-rapporten som førte til at stiftelsen mistet statsstøtten.

Som en del av tilsvaret, presenterte Født fri en motgranskning av EY-rapporten utført av advokat Anne Helsingeng ved advokatfirmaet Bull og Co. Motgranskningen gir delvis støtte til uttalelsene til Rehman og styreleder Jan Asker, som begge har uttalt at granskningsrapporten er «full av feil».

– Jeg har ikke brukt Født fri som min personlige pengekasse, jeg har vært i dialog med IMDi hele tiden. Det er viktig at stiftelser blir kontrollert, sa Rehman om kritikken om forhold knyttet til økonomiske disposisjoner.

Dette er kritikken 

I motgranskningen kritiseres EYs granskning på flere punkter. Helsingeng mener blant annet at EY fremstår som forutinntatte, at Født Fri har fått for lite tilsyn med saken, og at EY har samlet inn for lite informasjon.
Motgranskningen er altså rettet mot EYs gransking, og sier ikke noe om eventuelle kritikkverdige forhold i Født Fri.

Om forutinntatthet står det: «Selv om oppdraget i utgangspunktet er igangsatt som en regnskapskontroll, og EY mener kun å ha uttalt seg om økonomistyringen, er formuleringene i rapporten preget av at EY mener at stiftelsen ikke har forsvarlig økonomistyring og at det kan foreligge kritikkverdige forhold knyttet til økonomiske disposisjoner. Dette gjennomsyrer etter mitts skjønn EYs informasjonsgjengivelser, og fremstår som «confirmation bias», skriver Helsingeng.

Helsingeng mener at Født fri ikke er gitt tilstrekkelig innsyn i varselet mot dem, ei heller i EYs mandat. Hun mener også at stiftelsen og dens tillitspersoner i «begrenset grad har hatt mulighet til å ivareta sin rettsstilling». Her viser hun til at stiftelsen har fått korte frister og at dokumentasjonsinnsamlingen til EY har vært snever.

– For få er blitt intervjuet

Helsingeng mener den vesentligste svakheten ved EYs undersøkelse er at de har intervjuet for få personer. I motgranskningen viser hun til at det kun er daglig leder og organisasjonssekretær i Født fri som er blitt intervjuet.

«Det er ikke gjennomført intervjuer med nåværende og tidligere styreleder, regnskapsfører, revisor, Zahid Ali, deltakere på arrangement og revy, nærstående og frivillige. Det samme gjelder fire personer som stiftelsen har vist til kan belyse om påstandene fra varslerne manglende relevant arbeid, hundelufting og sminking innebærer riktighet», står det i rapporten

Født Fri vil ha statsstøtten tilbake

Konklusjonen fra Kunnskapsdepartementet kom 21. september: Født fri mister statsstøtten etter en granskning. De siste tre årene har stiftelsen fått vel 15 millioner kroner over statsbudsjettet.

På oppdrag for Imdi gransket konsulentselskapet EY Født fri – etter at det hadde blitt levert inn varsel om forholdene i stiftelsen. Granskingsrapporten fra EY konkluderte med at økonomistyringen i Født fri har vært dårlig, opplyste Kunnskapsdepartementet (KD) i en pressemelding.

I Født fris eget tilsvar til IMDi, ber de om at IMDis vedtak om å fjerne stiftelsens statsstøtte blir omgjort.
– Vi ber om at vedtaket omgjøres. Videre ber vi om at IMDi legger til grunn at det ikke er vesentlige kritikkverdige forhold i Stiftelsen Født Fris bruk av offentlige midler, går det fram av stiftelsens svar som ble oversendt Imdi tirsdag.

Slik svarer EY på kritikken

EY sier tilsvaret til Født fri ikke forandrer noe. I en e-post til Vårt Land skriver de at de ikke «har ikke mottatt noen ny informasjon eller dokumentasjon fra stiftelsen som endrer vår rapport til vår oppdragsgiver IMDi».

De sier de ikke har mer å si enn det som allerede står i rapporten, og at eventuelle spørsmål må rettes til IMDi som var oppdragsgiveren deres.

LES MER:

Født Fri mister statsstøtten etter gransking

Født fri fekk 100.000 på forskot

– Født fri-gransking full av feil

Venstre-topper ordknappe om Født fri-gransking

Raja avviste Rehman

Evalueringsrapport: «Faglige hensyn tillegges relativt liten vekt»

---

Fakta:

---

Per Åsmund Reymert

Per Åsmund Reymert

Per Åsmund Reymert er journalist i religionsavdelingen til Vårt Land.

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter