Nyheter

70 statsledere lover å løse naturkrise – denne gangen med en skjerpet plan

Med en tipunktsplan lover 70 statsledere å få naturen på rett spor etter mange år med overforbruk og ødeleggelser. – Å beskytte natur er å beskytte økonomien vår, sa Erna Solberg.

Mandag ettermiddag var statsminister Erna Solberg en av mange statsledere som deltok i en digital livesending for å presentere erklæringen Ledernes naturløfter. Sammen understreket en etter en som hadde ordet, at krisen naturen er i nå, krever at hele verden må stå sammen om en plan for å redde naturen og setter i gang umiddelbart.

– Vi kan kanskje nå begynne å tro at de politiske lederne tar dette mer alvorlig, sa Musundo Mumba, som ledet sendingen fra New York.

Hun er styreleder for Globalt partnerskap for restaurering av skog og landskaper. Ledernes naturløfter var en del av opptakten til FNs toppmøte om biodiversitet som starter onsdag.

Løftene fra for ti år siden sprakk fullstendig

Presidenten for FNs generalforsamling, Volkan Bozir, var først ut.

– Som internasjonalt samfunn har vi ikke levd opp til løftene våre. Det er helt klart ikke godt nok, sa han.

I 2010 forpliktet 190 land seg til 20 mål som skulle innfris innen 2020 for å redde det biologiske mangfoldet. En FN-rapporten Global Diversity Outlook 5 konkluderte i høst med at ingen av målene fra møtet i Aichi i Japan for ti år siden er nådd.

Men, hvor er Kina, Russland, USA?

Canadas statsminister Justin Trudeau bemerket at Canada er det eneste av verdens ti største land som har forpliktet seg til de nye løftene. USA, Russland og Kina har ikke signert.

– Det er fantastisk at 70 land har signert. Canada er verdens nest største land i utstrekning. Vi må få de andre ni største landene med på å gjøre sin del, sa Trudeau.

Canada skal verne 25 prosent av sitt areal. Trudeau trakk også fram at Canada samarbeider med urfolk som forstår hvordan naturen kan tas godt vare på.

Naturtap truer økonomien

Statsminister Erna Solberg ble introdusert etter Trudeau som leder for «et annet foregangsland».

– Å beskytte natur er også å beskytte økonomien vår. Ofte kan vi tenke at hvis vi skal beskytte naturen, taper vi økonomisk. Jeg tror det er motsatt, sa Solberg.

– Skogene og havet viser at det å skaffe jobber og bevare naturen går hånd i hånd. Erna Solberg, statsminister i Norge

Statsminister Erna Solberg.

Hun viste til bekymringer for livet i havet og den tropiske avskogingen som eksempler. Når livet i havet er svekket fordi det ikke har vært forvaltet bærekraftig, truer det økonomi, jobber og tilgangen til ren og sunn mat.

Avskogingen av den tropiske regnskogen må bli helt stoppet dette tiåret, understreket Solberg.

– Det er gjort framgang noen steder, men vi taper fortsatt skog. Å få slutt på den tropiske avskogingen krever politisk vilje, regulering, makt bak kravene og penger. Dette er en investering vi må gjøre, fordi den vil betale tilbake.

(Saken fortsetter under bildet)

 

Ti år, ti løfter

Dette er de ti løftene (oversatt og forenklet):

1. Vi lover å sette biologisk mangfold, klima og miljø i hjertet av strategiene og investeringene for å komme tilbake etter covid-19.

2. Vi skal ha et rammeverk med klare krav til å etterleve målene for biologisk mangfold. Den skal ta for seg hva som driver fram tap av natur og arter. Etterlevelsen av tiltak skal måles.

3. Doble innsatsen for å få slutt på silotekning, og framheve sammenhengen mellom tap av biodiversitet og svekkelsen av ferskvann, jord og hav, avskoging, ørkenspredning, luftforurensning, og klimaendringer.

4. Vi forplikter oss til å lage bærekraftige mønstre for produksjon og forbruk, og bærekraftige matsystemer som fyller folks behov.

5. Vi forplikter oss til å heve ambisjonene og til å sørge for at vår nasjonale klimapolitikk er i tråd med målene i Paris-avtalen.

6. Vi forplikter oss til å få slutt på miljøkriminalitet.

7. Vi forplikter oss til å gjøre biologisk mangfold til en naturlig del av politikken på relevante områder og på tvers av områder som matproduksjon, landbruk, fiskeri, skogbruk, energi, turisme, utvinning av mineraler og andre råvarer, handel og leverandørkjeder. Dette skal også inn i avtaleverkene i G7, G20, WTO, WHO, FAO, UNFCCC og UNCCD.

8. Vi forplikter oss til en holdning som er gjennomsyret av at naturens helsetilstand er én, uavhengig av landegrenser, og der helse og miljømessig bærekraft henger sammen.

9. Vi vil styrke alle finansielle og ikke-finansielle måter for å forandre våre økonomiske og finansielle sektorer slik at de sikrer folks velferd og tar vare på planeten.

10. Vi forplikter oss til å bygge strategier og tiltak på vitenskap og urfolks kunnskap om naturen, og ønsker å engasjere hele verdenssamfunnet.

Se hele sendingen og hele dokumentet på nettstedet learningfornature.org.

LES MER:

– Halvparten av de menneskeskapte klimagassutslippene forsvinner fordi naturen tar dem opp i seg. Men det hører vi ikke så ofte om

Flere partier mener naturinngrep må betales for: – Naturkrisen er like alvorlig som klimakrisen

Norge svikter på alle 20 naturmål: – Vi taper stadig flere viktige naturområder og arter, men det virker ikke som om regjeringen innser alvoret

---

Ledere for natur og mennesker

  • Mandag arrangerte FNs miljøprogram, WWF Verdens naturfond og flere aktører en digital markering av at over 70 statsledere signerer en erklæring for å stoppe naturkrisen som verden står i, Leaders' Pledge for Nature.
  • Statslederne forplikter seg til ti punkter som skal gjøre det å bevare naturen og det biologiske mangfoldet sentralt i alle sektorer og planer og få utviklingen på en bedre kurs fram mot 2030.
  • Onsdag starter FNs toppmøte om biologisk mangfold.

---

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter