Nyheter

– Bør kunne forvente at søkere sjekker hvem som eier skolen

Dosent Elin Ørjasæter mener NLA-lærer Gunn Vedøy er «skikkelig på villspor» med sitt forslag om at NLA Høgskolen må markedsføre seg med merkelappen «konservativ kristen».

– Studenter er voksne nok til å orientere seg i det kristne landskapet, og selv, dersom det betyr noe for dem, finne ut hva denne skolen mener i forhold til andre studiesteder, sier Elin Ørjasæter, dosent i HR og personalledelse ved Høyskolen Kristiania.

Hun reagerer på uttalelsene til NLA-lærer Gunn Vedøy der Vedøy kritiserer skolens markedsføring. Vedøy mener at NLA Høgskolen i «burde være tydelige på at vi offisielt representerer en konservativ fløy innenfor kristendommen, heller enn å bruke paraplybetegnelsen 'kristen'». Studenter som søker seg til skolen kan nemlig bli villedet til å tro at skolen har to likestilte syn i samlivsetikken, da «de fleste nordmenn» forbinder merkelappen kristen med Den norske kirke, mener hun.

– Her synes jeg hun er skikkelig på villspor. Må konservative kristne utstyre seg med en egen merkelapp om hvem de er, en slags advarsel? sier Ørjasæter, og spør videre:

– Mener hun presteutdanningen ved universitetet bør skrive på nettsidene sine at de står for et «radikalt verdigrunnlag»? Den radikale fløyen i kirken insisterer på at den er «åpen» mens de andre er «konservative». Men begge deler er kristne verdigrunnlag, og det burde holde som merkelapp.

Lett synlig på nettsiden

Hvor NLA står i samlivsspørsmålet står nedfelt i skolens verdidokument, men å finne fram til dokumentet på nettsiden deres er kronglete, har Vedøy innvendt. Det er Ørjasæter enig i.

– Men det er likevel lett å se på skolens sider at de kommer fra en frikirkelig tradisjon. For eksempel bør man forvente at studenter som søker sjekker hvem som eier skolen, og dette er lett å finne fra forsida. Ved å se hvem som eier den skjønner jo alle at dette ikke er den radikale statskirkefløyen i norsk kirkeliv, men den konservative frikirkelige.

En artikkel om skolens historie er også lett synlig på nettsiden, påpeker Ørjasæter.

– Folk med litt omløp i hodet vil skjønne at med denne historien, så er vi inne i den teologisk konservative delen av kirken. Skolen ble jo startet som en protest mot liberal utvikling i kristendomsfaget, og dette kommuniseres tydelig og lett synlig på sidene, sier hun.

'Reklamen kan ikke fortelle hele historien'

Tidligere denne uken sendte Gunn Vedøy en henvendelse til Forbrukertilsynet der hun ber dem vurdere: «Villeder NLA Høgskolen studenter i sin markedsføring, ved å være så utydelige med sitt tradisjonelle ståsted?». Det tviler Karl-Fredrik Tangen på. Han er førstelektor ved førstelektor ved institutt for markedsføring på Høyskolen Kristiania.

– Først når du forteller en falsk historie i reklamen, er den juridisk problematisk. Her virker det som om det heller er en kamp om å eie ordet «kristen», sier han.

Han mener det «ikke er godt tenkt» av Vedøy å framstille studentene som «lurte forbrukere», som bør klage på verdigrunnlaget til skolen i ettertid.

– Reklamen kan ikke fortelle hele historien, og dessuten er ikke studenter forbrukere og utdanningen en vare. De bør heller bruke lovgitte rettigheter som studenter for å påvirke skolen, sier han om NLA-lærerens henvendelse til Forbrukertilsynet.

Også Tangen mener at man burde kunne forvente at studenter som er opptatt av samlivsspørsmål setter seg inni verdigrunnlaget til skolen før de søker om studieplass. Samtidig påpeker han at skolen i større grad burde tilgjengeliggjøre innhold som kan tenkes å være viktig for studentene.

• Vårt Land på lederplass: Det kan være grunn til oppfordre studenter til å undersøke hvilken skole de har søkt seg inn på

Styreleder i Til Helhet ansatt som studentprest på NLA

NLA-lærere med privat initiativ: Tilbyr samtaler med skeive studenter

---

NLA Høgskolen

  • NLA Høgskolen (NLA) er en privat høyskole med studietilbud i Bergen, Oslo og Kristiansand. NLA tilbyr studier innen blant annet medier, lærerutdanning, teologi og kunstfag. Høyskolen har i overkant av 2000 studenter.
  • Høyskolen eies av Den Evangelisk Lutherske Frikirke, Det Norske Misjonsselskap, Norsk Luthersk Misjonssamband, Normisjon, Indremisjonsforbundet, Søndagsskolen Norge og Norges Kristelige Student- og skoleungdomslag.
  • NLA ble akkreditert som høyskole i 2006. Det betyr at de selv kan opprette studietilbud på bachelornivå. Dersom de skal opprette mastergrad- og ph.d.-studier, må de søke NOKUT om akkreditering av studietilbudet.

---

Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter