Nyheter

– Født Fri-gransking full av feil

Økonomiprofessor Petter Gottschalk mener Født fri har blitt fratatt statsstøtten på bakgrunn av det han kaller «overtramp».

Stiftelsen Født fri mister statsstøtten etter at en rekke alvorlige forhold og uregelmessigheter ble avdekket i en rapport fra konsulentselskapet EY. I rapporten konkluderer de med at stiftelsen som ledes av Shabana Rehman ikke har brukt pengene i tråd med formålet sitt, at de ikke har god økonomistyring og at de kan ha brukt midler til private formål.

– Legg merke til «kan ha», sier økonomiprofessor Petter Gottschalk. Han jobber med korrupsjon og selskapsetikk på BI og har sett på rapporten EY har levert til IMDi.

Vårt Land har i lengre tid undersøkt forholdene rundt organisasjonen Født fri. Etter samtaler med en rekke kilder med nært kjennskap til stiftelsens arbeid, har en rekke kritiske punkter blitt fremmet. I august ble det levert inn et varsel mot Shabana Rehman og stiftelsen. Det er dette varselet som nå har ført til gransking.

Gottschalk er svært kritisk. Han mener EY dokumenterer faktiske forhold i form av tall og transaksjoner på en god måte. Rapporten har blant annet vist at Født fri ikke har hatt gode nok reiseregnings- og utleggsrutiner og at hyppig bruk av kredittkort kan gjøre det vanskeligere å ettergå bilag.

Men Gottschalk mener EY har beveget seg langt utenfor det som er vanlig praksis i granskningsrapporter.

BI-professoren reagerer i hovedsak på tre ting: Han mener EY-konsulentene spekulerer i for stor grad og at de mangler bevis for sine slutninger, at de går utover sitt mandat ved å vurdere eventuelle lovbrudd, og han stiller spørsmål til hvorfor de ikke har drøftet ansvaret til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) i å veilede Født fri ved tildeling av midler.

LES OGSÅ: Venstre-topper ordknappe om rapporten

Mener EY spekulerer om spatur

Petter Gottschalk, Oslo Tingrett

Ett av funnene i rapporten som har blitt viet mye oppmerksomhet i pressen, er stiftelsens skriveseminar på Son spa. I rapporten skriver EY at spa-oppholdet «overgår kostnadsnivået (...) som vil kunne anses å være rimelig til virksomhetsrelatert formål». Gottschalk mener dette blir spekulasjon og at påstandene mangler bevis og drøfting.

I rapporten stilles det spørsmål ved at Født fri har betalt for en dagpakke ved spahotellet der Shabana Rehman og en samarbeidspartner hadde skriveseminar.

– At det finnes en stor regning på et spahotell, er et faktum, men hvordan skal det tolkes og forstås? Påstanden om at arrangementet må ha vært av privat karakter siden det foregikk på et spa-hotell i helgen, er ubegrunnet og gir et inntrykk av at EY-undersøkelsen er rammet av tunnelsyn, sier han.

Rehman og styreleder Jan Sverre Asker har avvist at dette var et spa-opphold, og har påpekt at hotellet ble valgt av praktiske grunner.

LES OGSÅ: Rehman sier rapporten er full av feil

– De biter seg selv i halen

Gottschalk mener konsulentene går langt utover sitt mandat når de i rapporten anbefaler å politianmelde Født Fri.

– Undersøkelsen skulle ikke vurdere eventuelle lovbrudd. Den skulle begrense seg til rekonstruksjon av hendelser og hendelsesforløp. Likevel har rapporten inkludert straffebestemmelser og foreslått politianmeldelse. Det er et grovt overtramp i forhold til retningslinjer for forsvarlige undersøkelser.

Gottschalk mener denne delen av rapporten går på integriteten løs.

– EY biter seg selv i halen. De sier de ikke tar stilling til juridiske spørsmål, men så drar de inn underslag og økonomisk utroskap, viser til lovparagrafer og anbefaler politianmeldelse. Det er et overtramp fra privatpraktiserende granskere.

I mandatet gitt fra IMDi er EY bedt om «å gi bistand til å foreta en uavhengig undersøkelse – en regnskapsgjennomgang for å kartlegge hvorvidt de fremsatte påstander om kritikkverdige forhold har funnet sted».

• Her kan du lese granskinsrapporten fra EY. 

IMDi ble ikke gransket

Det er IMDi som tildeler midler til Født Fri. Deretter mottok de varsler om feilbruk, som førte til at de bestilte en undersøkelse av Født Fri fra EY. Gottschalk mener det ikke tar seg bra ut at IMDi ikke har blitt gransket.

– IMDi har informasjonsplikt ovenfor nye stiftelser, men dette har ikke blitt sett på av EY, sannsynligvis fordi det er IMDi som betaler dem, sier Gottschalk.

Vårt Land har gitt IMDi anledning til å kommentere kritikken. Men direktoratet takker nei. Heller ikke konsulentselskapet ønsker å svare på kritikken.

– Vi kan dessverre ikke kommentere arbeid utført for våre klienter, og eventuelle spørsmål bes derfor rettet til vår oppdragsgiver, IMDi, opplyser EY til Vårt Land.

Mister statsstøtte - fått frist for tilsvar

De siste tre årene har Født fri fått vel 15 millioner kroner over statsbudsjettet pluss en del midler fra andre kilder, både offentlige og private. IMDi varslet tirsdag at Født fri får mulighet til gi tilsvar på rapporten innen 6. oktober:

– Vi har igangsatt advokat, revisor og andre kompetente for å bistå oss i å belyse Født Fris side av saken, opplyser styreleder Jan Sverre Asker.

LES MER:

* Les hele historien om hvorfor de varslet: – Tiden i stiftelsen brøt meg ned

* Slik gikk Født Fri fra ide til budsjettvinner - på fire uker

---

Fakta:

  • Vårt Land fortalte i august at fem tidligere Født Fri-engasjerte varslet om stiftelsen til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). De ba IMDi undersøke det de mente var kritikkverdig pengebruk og dårlige ansettelsesforhold.
  • Kort tid etter satte EY i gang en gjennomgang stiftelsens økonomi, på vegne av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).
  • Født Fri kom til høsten 2017, og fikk i oppdrag å jobbe mot negativ sosial kontroll, og «likestilling på tvers av kjønn, tro og etnisitet», slik det heter i formålet.

---

Per Åsmund Reymert

Per Åsmund Reymert

Per Åsmund Reymert er journalist i religionsavdelingen til Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Nyheter