Nyheter

Høyre på kant med egne velgere – seks av ti støtter bistandsmålet

Høyres programutkast om å skrote dagens bistandsmål kolliderer med holdninger hos egne velgere. Seks av ti støtter nemlig statsbudsjett med én prosent til bistand.

Går det som komiteen bak Høyres nye stortingsprogram vil, går partiet neste år til valg på å erstatte målsetningen om å gi 1 prosent av BNI (bruttonasjonalinntekten) i utviklingshjelp. I stedet vil partiet innføre «klare resultatmål for bistanden» og partiet vil «redusere midlene som brukes til bistand».

Men noen uker før Høyre lanserte programforslaget, fikk Kirkens Nødhjelp kartlagt velgerholdninger til dagens bistandsprosent. Respons Analyse spurte over 1.000 velgere i månedsskiftet august/september om Norge bør fortsette med å bevilge minst 1 prosent i budsjettet til bistand.

Omstridt fremstøt på kant med egne velgere

I sum svarte 66 prosent – to tredeler av alle spurte – seg «enig» i et slikt nivå. 61 prosent av de som hadde stemt Høyre hvis det var stortingsvalg i dag, mener at minst 1 prosent av statsbudsjettet skal brukes på bistand.

– Det viser tydelig at Høyre er på kollisjonskurs med sine velgere. Vi håper de lytter til sine egne. Da vil Høyre også være i takt med befolkningen generelt, sier Lisa Sivertsen, leder for politikk og samfunn i Kirkens Nødhjelp.

Arendalsuka 2017. Lisa Sivertsen. Leder for politikk og samfunn i Kirkens Nødhjelp.
– Undersøkelsen viser tydelig at Høyre er på kollisjonskurs med sine velgere. Vi håper de lytter til sine egne, sier Lisa Sivertsen, leder for politikk og samfunn i Kirkens Nødhjelp.

Hvilke partier støtter bistandsmålet minst? Sjekk her

Undersøkelsen bretter ut hvordan hele det politiske landskapet stiller seg til prosentmålet:

• Frp har de siste månedene intensivert angrepene på bistandsbudsjettet. Undersøkelsen fra Respons Analyse viser at bare en femdel av velgerne støtter prosentmålet – altså er store deler av Frps velgerlandskap imot.

– Men at 22 prosent av Frps velgere sier seg enig i bevilgningsnivået, er også et høyt tall. De ønsker da en ambisiøs bistandspolitikk, mener Sivertsen.

• Om det var stortingsvalg i dag, ville velgerne til KrF, Venstre og MDG vært dem som sterkest støttet dagens bistandsmål. Over 90 prosent av disse sier seg enige i bevilgninger på minst 1 prosent av BNI.

• Sps andel er klart lavere. Som hos Høyre er det seks av ti som sier seg enig.

I Ap og de røde partiene SV og Rødt ligger oppslutningen på rundt 80 prosent.

LES OGSÅ: Nyhetsredaktør Veslemøy Østrem kommenterer om det er klokt å beholde 1-prosent-kravet til bistand. 

Varsko fra Kirkens Nødhjelp – «uklok tid å kutte i»

Svarene Kirkens Nødhjelp fikk om bistand inngår i en større undersøkelse om velgernes holdninger til klima, koronavaksine og oljefondet.

– Undersøkelsen viser at engasjementet for bistand er stort, på tvers av partitilhørighet, bemerker Sivertsen og legger til:

– Dette er dessuten en uklok tid å kutte i bistanden på. Verden står midt i flere globale kriser og Norge må komme med løsninger som særlig beskytter de mest sårbare menneskene.

Høyre har talt – hva kommer fra de andre?

Flere partier enn Høyre skal etter hvert presentere programutkast. Arbeiderpartiets er ventet i neste uke – Venstres kommer noe senere. Det som til slutt blir vedtatt av partienes landsmøter neste vår, blir også utgangspunkt for forhandlinger mellom partier om regjeringsplattform etter valget neste år.

– I sum viser undersøkelsen at en koalisjon – uansett farge – vil gå ut fra partier der velgere uttrykker sterk støtte til dagens bistandsnivå, sier Sivertsen.

Men Høyre-toppen var forberedt. Ventet kritikk.

Prosentmålet har over år blitt symbolstørrelsen for norsk engasjement overfor den langt fattigere delen av verden. I desember 2016 vedtok stortingspartiene – minus Frp og Høyre – å «avsette 1 prosent av BNI til bistand i de årlige budsjetter».

I gårsdagens Vårt Land reagerte KrFs utviklingsminister, Dag Inge Ulstein, kraftig på førsteutkastet fra Høyres programkomité. Nestlederen i Høyre-komiteen, Henrik Asheim, uttalte dagen før at han var forberedt på kritiske røster:

– Samtidig har vi godt av å diskutere bistand på en annen måte enn «det skal være en prosent», sa Asheim.

LES OGSÅ:

• KrF-Ulstein rett i klinsj med Høyres bistandskutt

Nytt Høyre-program vraker dagens bistandsmål

 Norge når ikke ett eneste av FNs 20 naturmål - håpet henger i tynn tråd

---

HØYRE OG BISTAND

  • Undersøkelsen Kirkens Nødhjelp står bak ble foretatt i perioden 27. august til 4 september.
  • Velgere ble spurt om de var enig eller uenig i følgende utsagn: «Norge bør fortsette å gi minst 1 prosent av statsbudsjettet i bistand, blant annet til å bekjempe fattigdom i Asia, Afrika og Latin-Amerika».
  • I dagens program vil Høyre «videreføre et høyt nivå på norsk bistand». I det nye vil partiet «redusere midlene som brukes til bistand og erstatte dagens prosentmål for pengebruk med klare resultatmål for bistanden».

---

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter