Nyheter

Forslag om sikringstiltak til for tros- og livssynssamfunn ute på høring

Stortinget har vedtatt en tilskuddsordning for fysiske sikringstiltak for tros- og livssynssamfunn. Nå sender regjeringen et forslag ut på høring.

– Tilskuddsordningen vi foreslår, skal bidra til at tros- og livssynssamfunn kan gjennomføre fysiske sikringstiltak som er nødvendig for å sikre egen aktivitet, inkludert personell, informasjon og infrastruktur, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) i en pressemelding.

Satt av fem millioner

Vårt Land skrev om ordningen da revidert nasjonalbudsjett ble vedtatt i sommer. Da ble det satt av 5 millioner kroner til ordningen i 2020.

Rettet mot mål som trues.

Ordningen er spesielt rettet mot tros- og livssynssamfunn som anses som potensielle mål med forhøyet trussel i PSTs årlige nasjonale trusselvurdering og eventuelle oppdateringer.

– Ikke minst er hendelsen i moskeen i Bærum i fjor en påminnelse om at dette dessverre er nødvendig, sier tros- og livssynsminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Tilskuddsordningen skal forvaltes av Politidirektoratet. Søknadsfristen settes til 1. november for i år og til 1. mars for påfølgende år.

LES MER:

Styrker sikkerheten, men klarer seg selv

Gir fem milloner for å sikre moskeer

Muslimer om id: Kan ikke la faren for terror påvirke feiringen

---

Fakta:

---

NTB Nyheter

NTB nyheter

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter