Nyheter

Ingen avklaring om Tangen-saken fredag - møte i Norges Bank mandag

Hovedstyret i Norges Bank samles mandag ettermiddag for å drøfte ansettelsen av Nicolai Tangen etter å ha fått knallhard kritikk fra Stortinget.

Etter et krisemøte mellom Jan Tore Sanner (H) og sentralbanksjef Øystein Olsen møtte de to pressen fredag kveld. Der understreket Sanner alvoret i saken.

– Dette er en alvorlig sak. En sak som påvirker omdømmet og den allmenne tilliten til Norges Bank, sier Sanner på pressekonferansen.

Olsen opplyste Tangen vil være til stede på et møte i hovedstyret i Norges Bank mandag ettermiddag. Der skal de drøfte ansettelsen av Tangen og hvilket handlingsrom de har for å finne en løsning.

– Vi har hatt dialog med Tangen underveis, også helt nylig med tanke på at vi skal ha en drøfting med ham kommende mandag, sa Olsen, som svarte klart og tydelig nei på spørsmål om han hadde vurdert å trekke seg som sentralbanksjef.

Norges Bank må finne en løsning

Olsen understreker at Norges Bank ønsker å bidra til å finne en løsning som sikrer stabile rammevilkår, tillit og omdømmet til oljefondet.

Hovedstyret i Norges Bank har ansvaret for å finne en god løsning, men det er riktig og viktig at finansministeren har dialog med hovedstyret om saken slik situasjonen er nå, sier Sanner.

– Jeg håper at hovedstyret kan finne en løsning på den situasjonen vi er i nå, som sikrer en god oppfølging av Stortingets forventninger, sier Sanner.

Stortinget: Kan ikke ha eierskap

Stortingets finanskomité slo tidligere på dagen fast at ny leder for oljefondet ikke kan ha eierskap eller interesser som kan svekke tilliten og omdømmet til Norges Bank i sin innstilling.

Finanskomiteen slutter i all hovedsak opp om den knallharde kritikken fra representantskapet knyttet til Tangen-ansettelsen.

– Alle partier står samlet bak denne innstillingen, og det understreker alvoret i situasjonen, sier Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

– Stortinget kan verken ansette eller avsette oljefondssjefer, men en samlet finanskomité mener de etiske prinsippene i Norges Bank må ligge til grunn for alle ansatte, og konkluderer i likhet med representantskapet at dette ikke er tilfelle i dag, sier Ap-lederen.

– Handlingsrom

Finanskomiteens leder Mudassar Kapur (H) sier han er glad for at komiteens innstilling blir med inn i Sanners dialog med hovedstyret i Norges Bank.

– Det som har vært viktig for oss, er at vi gjennom dette nå ikke tar bort handlingsrommet som er nødvendig for en statsråd og et hovedstyre å ha i henhold til de lover og regler som gjelder, sier han.

Kapur understreker at Stortinget ikke kan diktere den endelige løsningen som det nå skal jobbes med.

– Vår saksbehandling stopper her, sier han.

– Alvorlig konklusjon

Støre understreker at det for Arbeiderpartiet har vært viktig at en samlet komité understreker at oljefondets internasjonale arbeid med skatt og åpenhet ikke skal kunne svekkes.

– Komiteen har gått grundig inn i denne saken, og vi legger en alvorlig konklusjon på bordet i dag. Nå er det opp til finansministeren å følge dette opp overfor Norges Bank. Denne prosessen har vart for lenge allerede, og det er viktig at den nå kommer til en konklusjon, sier Støre.

– Dette handler om tilliten til en av våre viktigste institusjoner. Det handler om at vi må være sikre på at det er interessene til det norske folk som avgjør hvilke investeringer oljefondet gjør, sier finanspolitisk talsperson Hadia Tajik, som er saksordfører.

Faren for interessekonflikt

Ansettelsen av hedgefondforvalteren Nicolai Tangen har den siste tiden vært gjenstand for intens politisk oppmerksomhet etter at Norges Banks representantskap rettet skarp kritikk mot ansettelsesprosessen.

Kontrollorganet har slått fast at risikoen for interessekonflikter knyttet til Tangen ikke har vært ryddet av veien.

Norges Bank har derimot sagt at denne risikoen for «alle praktiske formål» er eliminert.

Formelt er det Norges Bank som har ansvaret for å ansette ny sjef for den norske oljeformuen. Men spørsmålet om Sanners mulighet til å instruere Norges Bank i saken har stått sentralt.

Fredag slo lovavdelingen i Justisdepartementet fast at Sanner antakelig har mulighet til å gi sentralbanken «generelle instrukser», også i konkrete ansettelsesprosesser.

Tangen tiltrer etter planen som ny sjef for den norske oljeformuen 1. september.

LES MER:

• Kommentar: «Det er ingen som oppriktig tror at Tangen har som mål å berike seg selv»

Justisdepartementets lovavdeling har vurdert Tangen-saken - dette er Sanners handlingsrom

• Stort intervju: Å bli oljefondsjef er et verdivalg for Nicolai Tangen

---

Fakta om Tangen-innstilling fra finanskomiteen

 • I forbindelse med rapporten fra Norges Banks representantskap om ansettelsen av ny leder for NBIM (oljefondet), slår finanskomiteen fast følgende:
 • Komiteen registrerer at offentlighetsloven ikke ble overholdt på ett punkt.
 • Komiteen ser at de etiske prinsippene for Norges Bank, på punktet om at ansatte ikke kan ha interessekonflikter som er egnet til å svekke tilliten og omdømmet til institusjonen, ikke er tilstrekkelig ivaretatt.
 • Komiteen er bekymret for at omdømmet til Statens pensjonsfond, utlands (SPU) arbeid for skatt og åpenhet internasjonalt kan bli svekket.
 • Komiteen legger til grunn at Norges Banks hovedstyre har ansvar for at deres virksomhet overholder lover, retningslinjer og regler, og at tilliten og omdømmet til institusjonen ivaretas.
 • Komiteen viser til at formålet med de etiske prinsippene for ansatte i Norges Bank blant annet er å ivareta et godt omdømme og allmennhetens tillit til Norges Bank.
 • Komiteens konklusjoner etter behandlingen av rapporten fra Norges Banks representantskap om ansettelsen av ny leder for NBIM er at:
 • Leder for NBIM kan ikke ha et eierskap eller interesser som skaper eller kan fremstå å skape interessekonflikter som er egnet til å svekke tilliten og omdømme til Norges Bank, i henhold til bankens egne etiske prinsipper for ansatte.
 • Leder for NBIM kan ikke ha eierskap eller interesser som svekker eller kan svekke SPUs arbeid med skatt og åpenhet.
 • Disse forhold må avklares før tiltredelse av ny leder for NBIM:
 • Komiteen merker seg at det ifølge lovavdelingen i Justisdepartementet «Det vil antakelig være adgang til å gi generelle instrukser, også om de vil ha betydning for det konkrete ansettelsesforholdet» under nærmere forutsetninger.
 • Komiteen merker seg at finansministeren vil ta kontakt med Norges Banks hovedstyre – og legger til grunn at komiteens konklusjoner følges opp, på egnet måte, og innenfor gjeldende lover og regler.
 • Komiteen legger til grunn at representantskapet fører tilsyn med det videre arbeidet fra Norges Banks hovedstyre, på vanlig måte.
 • Kilde: NTB

---

---

Fakta:

---

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter