NYE TALL:

Historisk høy andel uføre i Norge

I årets andre kvartal økte andelen uføretrygdede i Norge med 0,1 prosentpoeng, og den er nå på 10,5 prosent av alle mellom 18 og 67 år.

Oslo 20200804. 
Granskingsutvalgets leder Finn Arnesen (midten), arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (t.h.) og NAV-direktør Hans Christian Holte under en pressekonferanse der rapporten etter gransking av saken om feilaktig praktisering av adgangen til å motta sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger ved opphold i annet EØS-land ble presentert i Oslo.
Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Ved utgangen av juni var det 357.500 personer i aldersgruppen som mottok uføretrygd – en økning på 2.200 personer fra mars.

– Antallet personer som mottar uføretrygd, fortsetter å øke, og andelen av befolkningen som mottar uføretrygd har aldri vært høyere. Uføreandelen er høyest i de eldste aldersgruppene, men øker også blant de yngste, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Holte sier det er bekymringsfullt at stadig flere yngre risikerer å stå på siden av arbeidslivet, og han mener at innsatsen må økes tidlig i helseforløpet for å kunne snu den gale utviklingen.

Store kjønnsforskjeller

Blant kvinner og menn går det et skille ved 30-årsalderen. Fram til fylte 29 år er det flere uføretrygdede menn enn kvinner. Etter fylte 30 år er det derimot motsatt. Forskjellen mellom kvinner og menn har økt de siste årene, og forskjellen øker også med alderen.

Per juni i år var prosentandelen uføretrygdede kvinner historisk høy, med 12,5 prosent av alle kvinner i alderen 18 til 67 år. Andelen har økt med 0,3 prosentpoeng siden samme periode i fjor.

For å sammenligne var 8,5 prosent av alle menn uføretrygdet i den samme perioden. Denne andelen økte med 0,2 prosentpoeng.

Stor økning i Oslo

Ved utgangen av første halvår i år var det 29.496 personer som var uføretrygdet i Oslo. Det er 6,1 prosent av hovedstadens befolkning mellom 18 og 67 år, og det er en økning på 6,9 prosent i forhold til samme tid i fjor.

Økningen skyldes hovedsakelig de nye AAP-reglene fra 2018, som har medført at det er færre som mottar arbeidsavklaringspenger, og at overgangen av personer fra AAP til uføre har økt noe, ifølge Nav.

I Oslo øker andelen uføre mest blant aldersgruppene under 35 år.

– I hovedsak skyldes økningen blant unge diagnoser innen psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser, samt medfødte misdannelser, sier Nav-direktør Sonja Skinnarland i Oslo.

LES MER:

---

Fakta:

---

NTB Nyheter

NTB nyheter

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter