Nyheter

– Kidnapper kristendommen

Philip Manshaus skal ha blitt kristen og fordypet seg i Bibelen, samtidig som han ble radikalisert. Ifølge ekstremismeforsker handler kristendommen mer om identitet enn tro.

Sak publisert 12. august 2019.

VG publiserte i august i fjor intervjuer de har foretatt med en av Philip Manshaus' medelever på Fosen folkehøgskole. Der gikk de begge skoleåret 2018-19.

Den anonyme medeleven beskriver at han forandret seg gjennom skoleåret, og uttrykte innvandrings- og kvinnefiendtlige holdninger. I tillegg forteller hun at Manshaus ble kristen og begynte å lese Bibelen på biblioteket.

– Jeg tror det at han leste Bibelen forverret ting, for han ble helt oppslukt av den og forsvant mer og mer inn i en slags boble, sier hun.

LES VÅRT LANDS LEDER: «Nå må regjeringen vise handlekraft mot ekstreme miljøer»

Sekulære med kristen identitet

Cathrine Thorleifsson er forsker ved C-Rex, senter for ekstremismeforskning. Hun mener kristendommen heller kan være et spørsmål om identitet, heller enn tro.

– Mange høyreekstreme kan være relativt sekulære, men påberope seg en kristen identitet, sier hun.

Kristendommen handler blant annet om å skape et motsetningsforhold til muslimer, og se på seg selv som forsvarere av det kristne og vestlige.

– Mange tar i bruk en form for identitærkristianisme – de kaprer kristne symboler og teologi til sitt formål. Hvis muslimer er fienden, må de selv være kristne. Det handler mer om tilhørighet enn om tro, sier Thorleifsson.

Rasekrig

På et høyreradikalt forum skal Manshaus ha uttrykt et ønske om, oversatt til norsk, å «dra opp rasekrigstråden i virkeligheten». Rasekrigreferansen dreier seg om at den hvite befolkningen i vestlige land skal utryddes eller erstattes av muslimer, og at de høyreradikale står som forsvarere av det kristne vesten.

LES MER: Gud, fedreland og ytre høyre

Korsfarere og Wiens porter

Ofte ser slike ekstremister seg selv i en historisk kontekst.

– Christchurch-gjerningsmannen dro historiske paralleller til korsfarerne, og til slaget ved Wien i 1683. De stiller seg i en slik kristen sammenheng, selv om de er sekulære i daglig praksis, sier Thorleifsson.

Slaget ved Wien har vært et symbol for ytre høyre i Europa i lang tid, og inspirerte blant annet bloggnavnet til den høyreekstreme bloggeren Fjordman – Gates of Vienna. Ved slaget ble en osmansk, og dermed muslimsk, invasjonshær som truet med å innta den østerrikske hovedstaden, slått tilbake av en allianse av katolske stater.

Breivik var kreativ med historien

Også 22. juli-terroristen Anders Behring Breivik brukte kristne ideer og symboler i sitt manifest, og hevdet å tilhøre en konservativ og katolsk kristendom.

– Anders Behring Breivik hevdet å delta i en verdikristen og kristenkonservativ tradisjon, der han har gått tilbake på noe av det senere. Han brukte også historie på en kreativ måte, sier Thorleifsson.

Breivik samlet imidlertid sine ideer i et manifest, mens Manshaus kun skrev noen linjer på internett. Man vet altså mindre om hans ideologiske motiver.

Jesus, Odin og fascismen

Det er ikke bare kristendommen denne bevegelsen bruker for å rettferdiggjøre sine syn.

– Noen av aktørene bruker et kristent verdenssyn, men de kombinerer det gjerne med fascistiske symboler og norrøn teologi, sier Thorleifsson.

I et foruminnlegg skal Manshaus ha skrevet «Vallhall venter» er det et eksempel på denne blandingen?

– Ja. Manshaus ser ut til å ha blandet memer fra inceltradisjonen, fra alt-rightgrupper, og referanser til hvit overmakt-ideologi om rasekrig. Han skriver at han ville bli utvalgt av Saint Tarrant, som refererer til massemorderen i Christchurch.

Kidnapper kristendommen

C-REX-forskeren mener det ikke trenger å være kristendommen som har ført til radikaliseringen av Manshaus.

– Man kan «kidnappe kristendommen» når man først har sluttet seg til slike høyreekstreme ideer, sier Thorleifsson.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter