Nyheter

Utvalg foreslår nytt kriterium om våpensalg for oljefondet

Et utvalg foreslår å endre retningslinjene for hvilke selskaper oljefondet kan være investert i. Utvalget vil ha en nytt kriterium om våpensalg.

Et utvalg foreslår å endre retningslinjene for hvilke selskaper oljefondet kan være investert i. Etikkutvalget vil ha et nytt kriterium om våpensalg.

Mandag fikk finansminister Jan Tore Sanner (H) overlevert etikkutvalgets utredning om det etiske rammeverket for Statens pensjonsfond utland (SPU), også kalt oljefondet.

– De fleste kriteriene for observasjon og utelukkelse er formulert på en måte som gjør at de kan anvendes på nye problemstillinger som er kommet til, sier utvalgets leder, professor Ola Mestad.

Produktkriteriene innebærer at produsenter av visse typer våpen, tobakk og kull skal utelukkes fra fondet. Våpenkriteriet foreslås presisert på enkelte punkter, i tillegg til at listen med aktuelle våpentyper bør tas inn i retningslinjene.

– Uklare ansvarsforhold

Blant annet ønsker utvalget at dødelige autonome våpen, som for eksempel droner, legges til i listen.
«Med autonome våpen er beslutningen om maktbruk ikke underlagt direkte menneskelig kontroll. Det gjør ansvarsforholdene uklare og er etter utvalgets mening prinsipielt problematisk», heter det i en pressemelding fra utvalget.

For kjernevåpen foreslår utvalget at visse typer ubåter og andre leveringsplattformer som bare kan benyttes for kjernevåpen, blir omfattet av kriteriet. I dag blir ikke produsenter av slike plattformer utelukket.

Korrupsjon, miljø og klima

Utvalget foreslår i tillegg at retningslinjene omfatter menneskerettigheter, krig og konflikt, korrupsjon, miljø og klima.
– I utredningen peker vi på noen områder der etikkrådet og Norges Bank må være særlig oppmerksomme, som blant annet urfolks rettigheter og bruk av overvåkingsteknologi, sier Mestad.

På høring
Finansminister Sanner sier rapporten vil bli sendt på høring før sommeren.

– Vi trenger etiske retningslinjer som er tilpasset fondets størrelse og globale utviklingstrekk. Regjeringen tar sikte på å legge fram vurderingene av retningslinjene i neste års stortingsmelding om Statens pensjonsfond.

Etikkrådet gir råd til Norges Bank om observasjon og utelukkelse av selskaper fra oljefondet basert på retningslinjer fastsatt av Finansdepartementet.

LES OGSÅ: …

Historisk samarbeid mellom UNICEF og Oljefondet

Kan en riking lede Oljefondet?

Oljefondet kaster ut seks selskaper på grunn av klima og miljøpåvirkning

---

Fakta:

---

NTB Nyheter

NTB nyheter

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter