Nyheter

Stopper fremstøt for merking av Israel-varer – røde partier stemmes ned

Stortinget vender ryggen til Aps og SVs ønske om å merke israelske varer fra okkuperte områder. Får bare «halv» støtte fra Sp.

Like før jul slo EU-domstolen fast at varer som kom områder okkupert av Israel burde merkes med opprinnelse. Derfor ønsket SV det partiet kalte «smart straff» av Israel og fremmet stortingsforslag om at Norge skulle gjøre som EU.

– Forslaget innebærer at forbrukerne selv skal kunne velge om de vil kjøpe varer ulovlig produsert på okkupert land, eller om de vil velge bort disse varene, forklarte Petter Eide, SV-representant og en av forslagsstillerne til Vårt Land i januar.

• Her er EUs vei om merking – SV ønsket at Norge skulle følge etter

Dette er hva røde partier ville – SV kalte det «smarte sanksjoner»

Men nå har flertallet på Stortinget vraket fremstøtet. I en fersk innstilling fra Utenriks- og forsvarskomiteen står bare SV og Ap bak et forslag om at «varer som kommer fra områder okkupert av Israel, må merkes med opprinnelsesområde etter mal av EU-domstolens vedtak». De to partiene sørger også for avstemning om:

• Å klargjøre ansvar for merkingen av varene før de når norske forbrukere.

• Utrede kontrollmekanismer og eventuelle sanksjoner mot ansvarlige aktører som bryter merkebestemmelsene.

– Det vi foreslår er «smarte sanksjoner», som altså også er EU-linja nå. Nå får regjeringspartiene og andre partier anledning til å velge EU-linja eller USA-linja, sa Eide til Vårt Land.

Sp: Nei til boikott – merking av israelsvarer et steg på veien

Men om rødgrønne skulle seire etter neste valg, kan fremstøt om slik merking møte motvind. Sps utenrikspolitiske talskvinne, Liv Signe Navarsete, sier til Vårt Land at partiet ikke kan støtte merking av israelske varer. Det ble avgjort i stortingsgruppen nylig.

– Vi er ikke for boikott av Israel. Å merke varer kan være et steg på den veien, sier hun.

I Sps rekker er det i følge Navarsete mange som har sympati med Israel, men samtidig stiller man spørsmål ved opptredenen til landets myndigheter i det siste. Derfor står partiet sammen med Ap og SV i flere formuleringer i innstillingen.

Oslo  20180516.
Liv Signe Navarsete (Sp) under Spørretimen på Stortinget onsdag. 
Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
– Vi er ikke for boikott av Israel. Å merke varer kan være et steg på den veien, sier Sps utenrikstalskvinne, Liv Signe Navarsete.

Men Sp advarer mot Norge i utakt med Europa

Sp og de to røde partiene viser til regjeringens Granavolden-plattform og «regjeringens uttrykte ambisjon om en balansert tilnærming til Midtøsten-konflikten».

– Dersom Norge havner i utakt med resten av Europa i spørsmålet om merking av varer fra okkuperte områder, vil det, etter disse medlemmers mening, være uttrykk for en ubalansert tilnærming, skriver Sp, Ap og SV.

Navarsete sier:

– På grunn av den mer spente situasjonen i områdene står vi sammen med Ap og SV om dette.

KrF hadde raskt piggene ute

Stortinget vil debattere merking av varer fra okkuperte områder tidlig neste uke. Da vil ventelig de israelske planene om annektering av Vestbredden øke temperaturen i saken.

KrF hadde piggene ute da SVs forslag ble kjent i januar:

– EUs domstolsavgjørelse om merking gir ikke noen automatisk innføring på hele EØS-feltet. En slik måte å merke på kan bidra til stigmatisering og først og fremst ramme palestinere som jobber med produktene og tjener til livets opphold, var budskapet fra KrFs parlamentariske leder, Hans Fredrik Grøvan.

Frp hever stemmen: Tjener kun «politisk motivert aktivisme»

Fremskrittspartiet går i stortingsinnstillingen i klinsj med Ap og SV. Frp er for at «forbrukere skal gjøres i stand til å ta informerte valg», men mener SV-forslaget «må ses i sammenheng med større kampanjer rettet mot Israel».

Utenfor regjering hever partiet stemmen i Israels-debatten og stempler SVs fremstøt som noe som «kun tjener politisk motivert aktivisme». Selv om Norge er EØS-land mener Frp det ikke betyr noe i denne saken. Norge må benytte «handlingsrommet vi har til å tilpasse fortolkninger av forskrifter som pålegges oss gjennom EØS-avtalen, i tråd med nasjonale interesser og særtrekk».

LES OGSÅ:

 SV vil ha merking av Israel-varer. KrF frykter det blir første steg mot full boikott

Oslos boikottplan gjer norske jødar redde

Raude kommunar vedtek boikottar av israelske vestbreiddvarer­

---

Fakta:

---

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter