Nyheter

Unge leiar an i kyrkjevekst

Ein tredjedel av unge vaksne i Storbritannia har sett eller høyrt på ei gudsteneste sidan landet stengte på grunn av koronapandemien. Det viser ei ny undersøking.

Resultata av undersøkinga, som er utført av det kristne bistandsbyrået Tearfund, viser at mange i Storbritannia søker mot tru og religiøse miljø for støtte i ei vanskeleg tid. Det skriv den britiske avisa The Guardian.

Går ikkje i kyrkja til vanleg

Undersøkinga vart gjort førre helg i Storbritannia. 2.000 menneske i Storbritannia vart spurt, og svara deira viser mellom anna at:

• Ein fjerdedel av vaksne i landet har sett eller høyrt på ei gudsteneste under koronakrisa.

• Ein tredjedel av unge vaksne mellom 18 og 34 år har sett eller høyrt på ei gudsteneste digitalt eller på radio, samanlikna med éin av fem vaksne over 55 år.

• Éin av tjue har byrja å be under pandemien.

• Éin av fem av dei som har høyrt eller sett på gudstenester digitalt dei siste vekene, går ikkje i kyrkja til vanleg.

Den anglikanske kyrkja har uttalt at dei ikkje venta at så mange ville nytte seg av tilbodet frå kyrkjelydane. Andre religiøse miljø i Storbritannia melder også om at fleire enn tidlegare deltek på arrangement digitalt.

Ber om mykje forskjelleg

Undersøkinga viser at mange av dei spurde – 53 prosent – har bedd for familien sin under koronakrisa. 20 prosent har bedd for nokon som er smitta av viruset, medan 24 prosent har takka Gud gjennom bøn. Andre tema som vart nemnde, er helsepersonell, vener og andre land ramma av koronaviruset.

«Skyhøge tal» også i Noreg

Den norske kyrkja har også opplevd ei auke i brukartal av digitale tenester under koronakrisa. I løpet av påskedagane såg i underkant av ein halv million menneske på minst eitt innlegg på kyrkjas nasjonale Facebook-sida, ifølgje tal frå Kyrkjerådet. Frå 13. mars til 12. april hadde videoane på sida 2.045.346 registrerte avspelingar.

– Tala er skyhøge samanlikna med kva vi har sett tidlegare, og det gjeld på heile breidda av det vi legg ut, sa Ingeborg Dybvig, kommunikasjonsdirektør i Kyrkjerådet, til Vårt Land.

LES OGSÅ:

Tror nettsatsing kan gjøre kirken mer liberal

Alf Gjøsund: Nå har kirken sin mulighet. Dette avgjør om kirken vokser på krisen

---

Fakta:

---

Anita Grønningsæter Digernes

Anita Grønningsæter Digernes

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter