Nyheter

– Mange barn er overlatt til seg selv

Ada Sofie Austegard i Stine Sofies Stiftelse frykter at mange barn har hatt det verre enn noen gang

Ada Sofie Austegard, generalsekretær i Stine Sofies Stiftelse, mener tilbudet for overgreps- og voldsutsatte barn ikke har vært bra nok.

– Det er færre henvendelser til barnevern og politi, færre innleggelser på sykehus og færre barn som kommer til legevakt med skader som kan være påført, forteller Ada Sofie Austegard, generalsekretær i Stine Sofies Stiftelse.

Stiftelsen jobber for en barndom uten vold og overgrep. Generalsekretæren forteller at de minkende tallene skremmer henne.

–  Det betyr at de barna som er hjemme, og som utsettes for vold eller overgrep, er alene. Mange barn har blitt overlatt til seg selv.

Kommentar: «Den neste krisepakken må gå til sårbare barn»

– Se etter endret adferd

Etter fem uker med et nedstengt Norge, har alle tilbrakt langt mer tid enn vanlig innenfor husets fire vegger. Det samme gjelder barn i voldsutsatte hjem.

– Jeg frykter at mange barn har hatt det verre enn noen gang, sier Ada Sofie Austegard.

Generalsekretæren i Stine Sofies Stiftelse forteller at i snitt blir to elever i hver skoleklasse utsatt for vold, overgrep eller grov omsorgssvikt. Hun tror også flere enn før kan ha bli utsatt for vold i denne unntaksperioden.

Stiftelsen kom blant annet med krav om at skole- og barnehageansatte skulle få klare instruksjoner om å oppsøke barn de er bekymret for, og ba om at de mest sårbare barna skulle få et dagtilbud på linje med barn med foreldre i samfunnskritiske yrker.

– Det ble til en viss grad iverksatt, men det har ikke vært gode nok tilbud. Samarbeidet mellom barnevern, skoler og helsestasjoner burde blant annet vært bedre, sier generalsekretæren.

LES OGSÅ: Koronafrykt for barn som har det vanskelig hjemme

Nå skal snart de minste barna tilbake i barnehagen og på skolen. På mandag åpner barnehagene i landet dørene igjen, og mandag 27. april skal elever på 1.-4. trinn tilbake på skolebenken. Austegard mener mye er opptil lærere og barnehagelærere.

– Har noen endret adferd? Det er veldig viktig at lærere snakker med barna om hvordan de har hatt det hjemme, og er åpne for at det kan komme historier som man skulle ønske ikke fantes i et barns liv, sier Austegard.

Skal bli lettere å varsle

Etter å ha sett samfunnets og myndighetenes veldige mobilisering den siste måneden, tenker Austegard på et eksempel hun ofte vender tilbake til:

– Hadde det hadde vært like mange mennesker som ble somatisk syke som det er barn som blir rammet av vold og overgrep, hadde det blitt hostet opp store midler og ressurser. Det er ikke den samme iveren når det gjelder noe så alvorlig som vold og overgrep mot barn.

Nå vil regjeringen gjøre det lettere å si ifra. Under en tale til KrFs landsstyre fredag, ba barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad folk om å varsle om barn som man mistenker har det vanskelig.

– Jeg vet hvor lett det er å tenke at barnet ville vært fanget opp av andre dersom det var grunn til bekymring. Det er naturlig å tenke sånn. Men det er nesten alltid feil, sa Ropstad ifølge NTB.

Regjeringen skal lansere en digital løsning for å varsle barnevernet. Måler et at det skal være enklere å sende bekymringsmeldinger, slik at barn i nød kan få raskere hjelp.

LES OGSÅ: Dramatisk økning i henvendelser om selvmord

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

Elias Bakken Johansen

Elias Bakken Johansen

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter