Nyheter

– Frykter stygge regnskapstall

Paraplyorganisasjoner ber om økte skattefradrag for å redde kriserammede medlemmer.

Norges kristne råd, Norsk råd for misjon og evangelisering (NORME) og den kristne bistandsorganisasjonen Digni har gått sammen for å be om at skattefradraget for gaver heves.

– Frivilligheten i Norge omfatter et betydelig arbeid både lokalt og nasjonalt, og det meste er finansiert ved frivillige gaver. Når aktiviteter avlyses, blir det vanskelig å vedlikeholde driften, sier Hans Aage Gravaas, daglig leder i Norme.

I et forsøk på å øke inntektsgrunnlaget for kriserammede medlemmer, presser de tre paraplyorganisasjonene på for at skattefradraget for gaver heves til 60.000 kr. for privatpersoner og 100.000 kr. for bedrifter. I dag er grensen på 50.000 kr.

LES OGSÅ: Norsk frivillighet vokser – med ett unntak

Hans Aage Gravaas, daglig leder i NORME.
Hans Aage Gravaas, daglig leder i NORME.

Ukentlige milliontap

De tre organisasjonene har til sammen 84 medlemsorganisasjoner, og frykter at nettopp dette mangfoldet vil rammes av koronakrisen.

– Norsk misjon er i en omstillingsperiode uavhengig av dette, og strever allerede med å få endene til å møtes. Når denne krisen kommer på toppen av det, er jeg redd det blir stygge regnskapstall i 2020, sier Hans Aage Gravaas i Norme.

– Det innebærer milliontap per uke for disse virksomhetene. Inntektene svikter, mens utgiftene løper. Det fører til permitteringer og kraftig reduksjon i arbeidet. Kanskje noen til og med må legge ned.

Den aktuelle skattefradragsordningen går ut på at skatteytere kan få fradrag i skatten for pengegaver gitt til frivillige organisasjoner.

Det totale gavebeløpet gitt gjennom skattefradragsordningen har økt jevnt siden den ble innført i 2000. Det samme har beløpsgrensen. I 2014 var det skattefradragsgrensen på 16.800 kroner, mens den i 2019 økte til 50.000. Ifølge tall fra Frivillighet Norge ble det i 2017 gitt gaver for over 4 milliarder kroner fra mer enn 800.000 personer og bedrifter.

LES OGSÅ: Desember redder misjonsorganisasjonene

– Et godt innspill

Tore Storehaug, finanspolitisk talsperson i KrF, erkjenner at det finnes en del organisasjoner som har falt mellom to stoler.

– Stortinget har sagt at vi må se nærmere på frivillige og ideelle organisasjoner som har en vesentlig omsetning i utgangspunktet, og som ikke har vært del av de tiltakene som hittil har vært innført. Derfor er dette et godt innspill.

Likevel er ikke Storehaug sikker på at dette forslaget er den beste løsningen på problemet, og bemerker at noen har etterspurt at regjeringens kompensasjonsordning for tapt omsetning også bør omfatte ideelle organisasjoner.

– Jeg deler frustrasjoen, og vet at det i likhet med næringsdrivende også haster med å få dekket tapte inntekter for frivillige organisasjoner. Her trenger vi en rask løsning, senest med revidert nasjonalbudsjett, sier Storehaug.

Enda viktigere rolle

Ola Elvestuen, Venstres finanspolitiske talsperson, minner om at Venstre og KrF har «vært pådrivere for å øke avskrivningene», og viser til den årvise økningen i fradragsgrense siden 2014.

– Mange frivillige organisasjoner får en enda viktigere rolle i krisesituasjoner, så dette er ett viktig innspill, sier Elvestuen.

– Vi har vært opptatt av å øke grensene, og jeg håper det har gjort at det er flere som gir. Vi må vurdere dette forslaget når vi skal lage budsjettene fremover, og vi har vist at dette er noe vi har hatt vilje til å få gjennom tidligere.

FrPs finanspolitiske talsperson, Sivert Bjørnstad, er positiv til forslaget om å øke fradragsgrensen.

– Maktspredning er bra, og det blir det når også private er med på å finansiere frivillige og ideelle organisasjoner. Så jeg mener dette er et godt kinderegg.

LES OGSÅ: Vil blåse liv i religiøs utviklingsbistand

Vil demme opp for nedgangen

– Dette er et forslag som vil bety mye for mer enn bare våre medlemsorganisasjoner. Det vil være til gunst for hele frivillighetssektoren i Norge. Frivilligshetsarbeid er viktig, også når det kommer til å bygge opp etter krisen, sier Hjalmar Bø, generalsekretær i Digni.

Digni er en norsk paraplyorganisasjon med 20 misjonsorganisasjoner og kirkesamfunn tilknyttet seg. Også Hjalmar Bø har sett at inntektene går betraktelig ned for deres medlemmer, og tror en økning i skattefradraget kan være viktig bidrag for å minske inntektstapet.

– Mange av medlemmene våre har mange faste givere, og en fradragsøkning kan stimulere til at donasjonene også øker, tror Bø.

– Dette vil minske skatteinngangen. Hvordan forsvarer dere dette kravet samfunnsøkonomisk?

– Jeg tror den nedgangen vil være såpass liten sammenlignet med bidragene som vil komme inn, hvilket igjen vil stimulere til økt aktivitet. Dette kan være en justering som vil bety mye for frivillig organisasjoner. Dessuten øker du skatteinngangen ved at organisasjoner på sikt kan ha flere ansatte.

LES OGSÅ: Folkehøgskolene får 65 millioner, men tapene blir langt høyere

Elias Bakken Johansen

Elias Bakken Johansen

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Nyheter