Nyheter

Arne Viste: Hvorfor gjør vi ikke som Portugal?

I Portugal har myndighetene gitt alle asylsøkere midlertidige utvidede rettigheter fram til 1. juli. Tiltaket skal sikre at alle som trenger det har tilgang til trygd og helsehjelp mens koronakrisen pågår.

– Det er en skam at ikke Norge og Europa har gjort det samme, sier Arne Viste, som i fjor ble dømt til et års betinget fengsel for å ha ansatt papirløse mennesker.

I tillegg til asylsøkere, vil Viste at helsehjelpsrettigheter skal omfatte papirløse mennesker.

Helsesenteret for papirløse i Oslo er bekymret for helsetilstanden til flere papirløse, etter at senteret mistet sine frivillige som var helsepersonell der da koronakrisen brøt ut, og måtte stenge.

Mener koronaviruset ikke utgjør en prinsipiell forskjell

Asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente har samme rett til helsetjenester som den øvrige befolkningen. Ureturnerbare mennesker har derimot kun rett på akutt helsehjelp.

Arne Viste er opptatt av at korona-krisen ikke utgjør en prinsipiell forskjell.

– De fleste papirløse har det omtrent som før. De får ikke helsehjelp, får ikke jobbe og lever uverdige liv.

LES OGSÅ: Arne Viste sier Gud har bedt ham om å bryte loven

Smittevernloven

Papirløse er omfattet av smittevernloven på lik linje med mennesker som oppholder seg lovlig i landet.

– Nå tror jeg det er slik at hvis ureturnerbare får påvist korona, så vil de få hjelp. Men da er begrunnelsen for hjelp kun å sikre at nordmenn ikke skal bli smitta. Det viser hvor uetisk dette er, sier Viste.

Kunnskapsdepartementet

På spørsmålet om Norge bør gi papirløse mennesker midlertidig statsborgerskap mens koronakrisen pågår, svarer Kunnskapsdepartementet, som har ansvar for integreringsfeltet, følgende:

«Flere rettigheter og plikter som tidligere var knyttet til statsborgerskapet, knyttes i dag til om personen er bosatt, registrert i folkeregisteret, har lovlig opphold eller faktisk oppholder seg i landet. Rett til helsetjenester og trygd følger i all hovedsak ikke av norsk statsborgerskap».

Skrekkscenarioet

Kunnskapsdepartementet henviser oss til Helse- og omsorgsdepartementet i spørsmålet om hvem som har rett på helsehjelp.

Smittevernhjelp for allmennfarlige smittsomme sykdommer er gratis for alle som oppholder seg i Norge, også papirløse.

Skrekkscenarioet for papirløse er å ha sykdommer som det i utgangspunktet er mulige å behandle, men som de utsetter til sykdommen blir akutt, fordi de mangler rett på grunnleggende helsehjelp.

Disse scenarioene kan det bli flere av nå som Helsesenteret for papirløse i Oslo har mistet alle sine frivillige arbeidere på grunn av smittevernstiltak i helsevesenet.

LES MER:

Helsesenteret for papirløse er stengt. – Flere har tilstander som kommer til å bli alvorlige

19 spørsmål du lurer på om Covid-19

Usikker koronatest

Gir millioner til Helsesenteret for papirløse

---

Fakta:

---

Les mer om mer disse temaene:

Per Åsmund Reymert

Per Åsmund Reymert

Per Åsmund Reymert er journalist i religionsavdelingen til Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter