Nyheter

Frivillige organisasjoner taper millioner i gaver

Et drøyt hundretalls frivillige organisasjoner melder om 57 millioner kroner i tapte gaveinntekter for mars. På årsbasis frykter de et tap på 750 millioner kroner.

I Norges Blindeforbunds lokaler i Oslo rår koronastillheten. Vanligvis er over 100 mennesker på jobb her, og rundt om i landet er det ikke lenger mulig for et stort antall ansatte å gå fra dør til dør for å verve givere.

– Til nå har vi måttet permittere 150 av våre ansatte, omtrent halve staben, sier Karsten Aak, generalsekretær i Blindeforbundet.

– Ekstremt avhengig av givere

De risikerer et ganske kraftig inntektsfall hvis koronarestriksjonene drar i langdrag. Av Blindeforbundets budsjett på 327 millioner kroner kommer rundt 70 prosent fra 53.000 faste og 100.000 sporadiske givere, samt en del inntektsgivende oppgaver.

– Vi er utrolig takknemlig for å ha så mange givere, men er samtidig ekstremt avhengig av å opprettholde dem som støttespillere, sier Aak.

Han mener det vil bli nødvendig med støttepakker fra myndig-­hetene også til frivilligheten, dersom smitteverntiltakene fortsetter å ramme inntektsmulighetene.

Har fått milliontap allerede

En undersøkelse blant Norges Innsamlingsråds 106 medlemsorganisasjoner, viser at koronaviruset også rammer nordmenns evne og vilje til å gi penger til folk som virkelig trenger det.

De anslår en nedgang i innsamlede midler på 57 millioner kroner i mars. Vedvarer «unntakstilstanden» på grunn av koronatiltakene, frykter de et inntektstap på årsbasis på 750 millioner kroner.

– For mange av våre medlemmer er det ganske kritisk hvis det blir en lang periode med lavere aktivitetsnivå og tapte inntekter. Det blir også et tap for samfunnet, for disse ideelle og frivillige organisasjonene sørger for å hjelpe og følge opp blinde. De samler inn penger til forskning på sjeldne krefttyper, betjener vakttelefoner for barn og unge, og driver bistandsprosjekter for noen av verdens mest utsatte mennesker, sier generalsekretær Siri Nodland i Norges Innsamlingsråd.

– Vær solidariske i en krevende tid

På vegne av organisasjonene ber Nodland folk om å være solidariske og fortsette å gi til gode formål og de mange som trenger det, selv i krevende tider med permitteringer og inntektstap. Krisepakken som er lagt frem av Kulturdepartementet dekker ikke de frivillige og ideelle organisasjonene.

– Vi trenger aktivitet og inntekter mer enn noen gang. Mange av de blinde og svaksynte som vi blant annet arrangerer sosiale treff for, er godt opp i 80- og 90-årene, ofte uten digital kompetanse. Nå starter vi aksjon for å kunne tilby telefonvenner til de som trenger noen å snakke med, i en tid der mange av våre medlemmer opplever økt utrygghet, sier Karsten Aak i Blindeforbundet.

Nær halvparten av de innsamlede midlene i Norge kommer fra private givere. I 2017 var samlet produksjon i ideell sektor 115 milliarder kroner, hvorav nær 50 milliarder kom fra private givere.

Frivillig innsats når de mest sårbare

Siri Nodland understreker at frivilligheten utfører en rekke oppgaver som mange tenker er et offentlig ansvar. Nettopp i tider der de mest sårbare og utsatte rammes ekstra hardt av konsekvensene av koronaviruset, trengs den frivillige innsatsen mer enn noen gang.

Rundt om i organisasjonene tas det nå grep, blant annet gjennom innsamlinger til egne fond via Facebook og andre kanaler, for å bidra i koronadugnaden.

En organisasjon som Kirkens Nødhjelp har i år endret Faste-aksjonen, som i fjor innbrakte hele 32 millioner kroner, fra en fysisk bøsseaksjon til heldigital innsamling.

Opplever også positiv respons

Organisasjonen Dråpen i havet har siden oppstarten i 2015 koordinert flere enn 6.500 frivillige feltarbeidere til Hellas, for å hjelpe flyktninger der. Der har koronaeffekten så langt ikke rammet inntektene.

– Snarere det motsatte. Det virker som mange forstår at det nå er ekstra behov for å hjelpe disse aller verst stilte, som ikke har noen varme leiligheter der de kan være i karantene. Dersom det blir langvarig høyere ledighet i Norge, kan vi frykte at flere givere ikke har mulighet til å bidra, sier generalsekretær Trude Jacobsen i Dråpen i havet.

SOS-barnebyer ber nå folk om å bidra, og opplever god respons:

– Vi er veldig takknemlig for det norske folks givervilje i en vanskelig tid som dette, og har ikke mistet faddere. Men behovene for hjelp i land i sør vil bli enda mye større som en følge av koronakrisen, og da er verden helt avhengig av at frivillige som oss og andre i sivilsamfunnet bidrar med penger og innsats, sier Olga Marie Brathaug, kommunikasjonsrådgiver i SOS-barnebyer.

Innstiller aktivitet, truet av konkurs

Røde Kors driver til vanlig en rekke aktiviteter rettet mot spesielt sårbare grupper i samfunnet, men har nå av hensyn til deltakere og frivillige innstilt alle fellesarrangementer knyttet til institusjoner. Det samme gjelder gruppeaktiviteter og mange arrangementer for barn og unge, samt besøkstjenesten i fengsler.

En stor medlemsorganisasjon som Den Norske Turistforening (DNT) har nå avlyst alle sine vinteraktiviteter. I enkelte av medlemsorganisasjonene er 80 prosent av de ansatte permittert, og bestyrerne på betjente hytter frykter konkurs.

Dersom DNT også må avlyse sommersesongen, er inntektstapet estimert til opp mot 150 millioner kroner.

LES MER:

- Er ikke vår egen lykkes smed

Slik stenger verden ned

Paven ber om kristen samling

---

Fakta:

---

Geir Ove Fonn

Geir Ove Fonn

Geir Ove Fonn har vært utenriksjournalist i Vårt Land i en årrekke, og er nå tilknyttet avisen som kommentator.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter