Nyheter

Vil kun investere i selskaper ledet av kvinner

Finansmennene smiler når Glenn Stenholm sier at han vil starte et fond som kun investerer i selskaper med kvinnelig sjef.

– Jeg vil kreve en kvinne som styreleder eller daglig leder, sier Glenn Stenholm, som til daglig jobber som rådgiver for oppkjøpsprosesser og som styremedlem.

Han vil starte et fond som skal ha likestilling, FNs bærekraftsmål nummer fem, som mål. Målet er å hente inn 400 millioner kroner til investeringer fondet skal gjøre.

I tillegg til kravet om at sjef eller styreleder skal være kvinne, skal fondet jobbet for at ledelsen i selskapene de er deleier i, blir så likestilt som mulig.

Presterer bedre

Dette er ikke et veldedighetsprosjekt, Stenholm vil investere i likestilte selskaper fordi han er overbevist om at det lønner seg.

– Det er høl i hue at det ikke er flere kvinner som leder selskaper, når vi vet at alle resultater blir bedre med kvinner på toppen, sier Stenholm.

Han viser blant annet til en rapport om de største, nordiske selskapenes resultater fra 2014 til 2018, som revisjons- og konsulentselskapet PWC gjorde for Storebrand og Care.

Den sammenlignet de 65 største selskapene i Norden og tyder på at selskaper som er gode på likestilling, gjør det bedre enn de som ikke er det. De har blant annet høyere vekst i inntekter, egenkapital og gjennomsnittlig en høyere profittmargin enn selskaper som er mindre likestilte.

Mangfold gir bedre beslutninger

Sjef for bærekraftige investeringer i Storebrand, Matthew Smith, forteller at likestilling er viktig for investeringene de gjør.

Han sier at hverken rapporten fra PWC eller ikke andre tilgjengelige rapporter, kan bevise at det er likestillingen som direkte påvirker de økonomiske resultatene.

– Det kan være flere ting som kan bidra til det. For å påvise kausalitet må det gjøres mer forskning. Men for oss som investor er det nok at det er en korrelasjon, sier Smith.

Han mener mangfold gjør at selskaper tar bedre beslutninger.

– Mangfold fører til flere synsvinkler på en problemstilling. De som har lik bakgrunn har en tendens til å bekrefte hverandre, sier Smith.

Møter hånlige smil

Når Stenholm deler fondsidéen sin med sine kollegaer i finansbransjen, møtes det gjerne med smil, forteller han. Ikke den typen smil han setter pris på, men et hånlig smil.

– Hvorfor blir du latterliggjort for en sånn idé?

– Ja, hvorfor smiler disse 70-åringene? Det som kommer til meg er at gamle dogmer fra 50- og 60-tallet fortsatt lever hos mange eldre menn, sier han.

– Hvilke dogmer tenker du på da?

– At kvinnen helst skal fly mellom soverom og kjøkken, sier Stenholm, tydelig med glimt i øyet.

Likestilling i familieselskaper

Stenholms fond skal investere i mellomstore selskaper som omsetter for mellom 25 millioner og 1 milliard kroner. De er det omlag 19.000 av i Norge, 11 prosent av dem har kvinnelig toppleder.

Av de selskapene sitter han nå igjen med en håndfull som han også mener er spennende investeringsobjekter. Felles for disse selskapene er at alle er familieselskaper.

– Det er kanskje ikke så overraskende at alle selskapene er familieeide. For dem er det viktigere at sjefen er en del av familien, eller noen familien kan stole på, enn hvilket kjønn lederen har, sier han.

Utfordrer næringsminister Nybø

Stenholm utfordrer næringsminister Iselin Nybø til å ha likestilling som en del av investeringsfilosofien til de statlige investeringsselskapene Investinor, Argentum og Nysnø.

– Det er ikke bare næringslivet som skal lede an når det gjelder næringsliv, staten bør gå foran som et eksempel og investere i selskaper som er gode på likestilling, sier Stenholm.

Relevant kompetanse er hovedhensynet når vi jobber med styresammensetning, skriver Nybø via en rådgiver i en e-post, men understreker at de jobber for å bedre likestillingen i statlig eide selskaper (se faktaboks for mer info).

Å bruke investeringsselskapene som et middel for bedre likestillingen i selskapene, virker derimot mindre aktuelt.

---

Statlige toppledere

  • Kvinner i ledelsen og styrer av statlig eide selskaper:
  • Ved utgangen av mars 2019 var det 43 prosent kvinner blant styrelederne i selskapene som omhandles i Statens eierberetning 2018
  • Kvinneandelen blant de aksjeeiervalgte styremedlemmene var 49 prosent.
  • Per 31. desember 2018 var gjennomsnittlig 40 prosent i toppledelsen kvinner i de samme selskapene.
  • Kilde: Næringsdepartementet.

---

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Hans Christian Paulsen

Hans Christian Paulsen er journalist i nyhetsavdelingen.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter