Nyheter

Sju prosent i barnevernet har mastergrad. – Kompetanseheving er nødvendig, sier Ropstad

– Vi jobber med å forbedre masterutdanningene som er relevante for barnevernet, og vurderer om det bør stilles høyere krav til utdanning, sier barne- og familieministeren.

I den kommunale barneverntjenesten var det i 2018 ansatt 8.500 personer. Av dem hadde 7 prosent utdanning på masternivå, viser ny oversikt som Statistisk sentralbyrå offentliggjorde mandag.

Fagene de ansatte hadde mastergrad i, var for eksempel sosialfag, psykologi, jus og barnevern. 13 prosent av de som hadde mastergrad, hadde sin master innen barnevern.

Slutter

Ifølge SSB sluttet om lag 25 prosent av de som hadde utdanning på masternivå eller høyere mellom 2017 og 2018. En stor andel av disse var psykologer og jurister.

SSB understreker at for å møte regjeringens framtidige mål om at flere av de ansatte i barnevernet skal ha mastergrad, vil det i tillegg til å utdanne flere, også være viktig å beholde dem med mastergrad som allerede er ansatt i barneverntjenesten.

Fire av fem har utdanning

Fire av fem ansatte i barnevernet hadde utdanning på bachelornivå eller høyere. De fleste av dem er utdannet barnevernspedagog eller sosionom.

Må heve kompetansen

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) skriver i en e-post at han jobber aktivt for å styrke barnevernet framover.

– Noe av det viktigste vi kan gjøre er å øke bemanningen og styrke kompetansen, sier han.

For regjeringen er det et mål at flere ansatte i det kommunale barnevernet skal ha kompetanse på masternivå.

– Kompetansebehovet i barnevernet er godt dokumentert, og kompetanseheving er nødvendig. Vi jobber med å forbedre masterutdanningene som er relevante for barnevernet, og vurderer om det bør stilles høyere krav til utdanning, sier Ropstad.

Omsorg og rettssikkerhet

Ropstad understreker at alle barn og familier som er berørt av barnevernet skal bli møtt på en god måte, få god omsorg og sikres rettssikkerhet.

– Vi trenger dedikerte ansatte med kompetanse til å håndtere svært kompliserte oppgaver og ivareta sårbare barn og unge.

Statsråden viser også til at regjeringen har sørget for å øke tilbudet om videreutdanning i barnevernet de senere årene, for at flere kan tilegne seg kompetanse på masternivå.

LES MER:

Vårt Land: «Den store køen av norske barnevernssaker i Strasbourg er nok til å slå fast at det bør skje endringer»

---

Fakta:

---

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter