Nyheter

Stor økning i nødanrop om selvmord

Flere av landets AMK-sentraler melder om økning i antallnødanrop som gjelder selvmord og akutt psykisk helse. Også krisetelefonene får flere henvendelser.

– Vi har gått gjennom våre henvendelser til AMK siden andre juledag og funnet at det har vært om lag en dobling i antall henvendelser knyttet til psykisk helse og selvmordstanker sammenlignet med samme periode i fjor, sier Line Fuglehaug ved kommunikasjonsavdelingen Sykehuset Innlandet.

Fra Vestre Viken HF kommer følgende beskjed:

– Medarbeidere på AMK har merket en økning i henvendelser der dette er tema de siste ukene. Operatørene opplever naturlig nok dette som krevende samtaler.

I Stavanger melder AMK-sentralen om flere henvendelser - og at mange av dem er relatert til Behn.

– Dette kommer fram under samtalene mellom operatør og innringer/pasient, skriver Øyvind Øverland, avdelingssjef for AMK ved Stavanger universitetssykehus i en e-post. Sentraler i mange deler av landet kommer med samme beskjed.

Økning i antall henvendelser

Flere av AMK-sentralene bekrefter at flere av nødanropene enn vanlig har handlet om selvmord og akutt psykisk helse. Også pågangen hos Kirkens SOS, Norges største hjelpetelefon, har vært større enn vanlig etter at Ari Behns død ble kjent 1. juledag, og i forbindelse med bisettelsen. De har også tidligere opplevd tilsvarende økning rundt store, dramatiske nyhetshendelser, som 22. juli og tsunamien, forteller generalsekretær Leif Jarle Theis.

Han mener det er positivt, ikke negativt, at antallet som tar kontakt øker i slike situasjoner.

– At slike store, nasjonale hendelser fører til økt pågang hos hjelpetelefonene, viser viktigheten av å ha en kriseberedskap. Jeg mener generelt det er positivt at mennesker som trenger noen å snakke med, tar kontakt.

– Tankevekkende at der er så mye mer åpenhet for å snakke om selvmordstanker på chat enn på telefon

De registrerer hvor stor andel av henvendelsene de får som omhandler selvmordstanker. På telefon, der kjønnsfordelinga er jevn, gjelder det ca. 15 prosent av samtalene som kommer inn. Men Kirkens SOS har også chat-tilbud, og der er tallene helt annerledes:

– Der kan rundt halvparten av samtalene handle om selvmordstanker. Det er tankevekkende at der er så mye mer åpenhet for å snakke om selvmordstanker på chat enn på telefon. Det kan være at den skriftlige formen gjør det lettere å kommunisere om det, sier Theis.

Hovedtyngden av dem som tar kontakt via chat, er i alderen 15-25 år, og rundt 70 prosent av dem er jenter, ifølge Theis. Forekomsten av depresjoner, angst og andre psykiske lidelser hos unge, spesielt jenter, øker i flere land, uten at man vet årsaken. I nyttårstalen varslet statsminister Erna Solberg at regjeringen vil ta initiativ for å kartlegge årsakene til denne økninga.

Forhindre at det skjer

Når en person som er veldig nær å ta sitt eget liv, tar kontakt med Kirkens SOS, gjør de det de kan for å forhindre at det skjer.

– Det viktigste er å holde dem i ambivalensen, stille spørsmål, peke på dilemmaer, påpeke det åpenbare: At de er verdifulle og unike og mange er glade i dem. På den måten tar vi både situasjonen på alvor og møter dem der de er, sier Theis.

– Det gjør vi fordi vi alltid tenker at livet skal gå fremfor døden. Vi vet at mange mennesker som har overlevd selvmordsforsøk, når tiden har gått og de kan se tilbake på hendelsen, sier at de ikke forstår at de kunne være i et slikt mørke at de ville ta sitt eget liv. Ting blir bedre.

– Ethvert selvmord er en tragedie

De tilbyr også å ringe nødetatene, noe som ofte kan redde liv hvis personen går med på det, sier Theis. Noen ønsker dessverre ikke dette, forteller han. Siden tilbudet er frivillig, kan de ikke tvinge noen til å bli hjulpet.

– Om noen ikke vil at vi skal ringe ambulansen, kan vi gjøre lite, utover å prøve å holde samtalen gående og prøve å gjøre avtale om å utsette, så de kan tenke seg om, men også det kan vi noen ganger erfare at vi mislykkes med.

Noen ganger kan det også fungere å minne om dem som blir igjen og at man ikke er den byrden man selv tror.

– Ethvert selvmord er en tragedie. Sorgen etter et selvmord er kanskje den såreste sorgen etterlatte kan oppleve, sier 
Theis.

LES MER OM TEMATIKKEN:

• Veslemøy Østrem: «Kong Haralds åpenhet lindrer. Og åpenhet kan redde liv»

• Erling Rimehaug: Når livet blir uutholdelig, er det likevel vårt kall å holde ut.

• Domkirkeprest Elisabeth Thorsen: – Vi må vedkjenne oss at livsmørket finnes hos oss alle

---

Fakta:

---

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter