Nyheter

Innvandrere diskrimineres på boligmarkedet. Det skal regjeringen stoppe.

Innvandrere diskrimineres når de vil leie bolig. Det vil regjeringen gjøre noe med. I dag la de fram tiltaksplan mot diskriminering og rasisme.

I 2005 oppga en av fem ikke-vestlige innvandrere at de har blitt nektet å leie eller kjøpe bolig på grunn av sin innvandrerbakgrunn. I 2016 var andelen som hadde opplevd forskjellsbehandling på boligmarkedet vesentlig lavere, ifølge forskning.

Likevel er dette så grovt at det har fått et eget punkt i regjeringens «handlingsplan mot rasisme og diskriminering på grunn av etnisitet og religion». Statsminister Erna Solberg og tre av hennes ministre la i dag fram planen.

Somaliere forteller at de diskrimineres når de skal leie

3,4 prosent av befolkningen eller rundt 175.000 personer kan defineres som vanskeligstilte på boligmarkedet. Personer med innvandrerbakgrunn er overrepresentert i leiemarkedet: To av fem med innvandrerbakgrunn bor i leid bolig.

De innvandrergruppene med høyest andel som leier bolig, kommer fra typiske flyktningland. Blant dem som forteller om diskriminering er somaliere.

I den nye handlingsplanen skal kommunal- og moderniseringsdepartementet se på denne diskrimineringen, men det sies foreløpig lite om hvordan de skal møte det. Tiltakene kommer senere.

Planen inneholder femti tiltak

Dette er noen av de viktigste tiltakene Solberg-regjeringen legger fram:

• Politidirektoratet skal vurdere hvordan et nasjonalt kompetansemiljø innen hatkriminalitet kan bygges opp.

• Det skal settes i gang en såkalt Dembra-satsing i barneskolen. Dembra er Demokratisk beredskap mot rasisme og antisemittisme.

• Dialogmøter der lokale og nasjonale aktører diskuterer temaer knyttet til rasisme og diskriminering. (tiltak 8)

• Kampanje om diskriminering på utesteder, og dialog med aktører i utelivsbransjen (tiltak 12 og 13)

• Styrking av Stopp hatprat-kampanjen

• Et statssekretærutvalg skal se ekstremisme, rasisme og hatefulle ytringer i sammenheng. Det skal vurderes å opprettes et ungdomspanel i tilknytning til dette.

Samiske kvinner diskrimineres

Regjeringen er bekymret for hatytringer og rasisme mot samer. Få samer melder inn etnisk diskriminering som de opplever.

Et større nordisk forsknings­prosjekt skal se på levekår for samer med nedsatt funksjonsevne. Disse ­møter utfordringer i møte med hjelpe­apparatet, ifølge den nye handlingsplanen. Mangel på kulturforståelse og informasjon på samisk pekes på som «utfordringer».

De er spesielt store for samiske kvinner med utviklingshemming.

LES OGSÅ

Nå kommer regjeringens handlingsplan mot muslimhat

Erna Solberg er åpen for handlingsplan mot islamofobi

I 2015 fikk Norge en omfattende handlingsplan mot antisemittisme

---

Fakta:

---

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter