– Vi har sett i en rekke undersøkelser som viser at muslimfiendtlighet, fordommer, og negative holdninger til muslimer er et problem i landet, sier Grande.

Nå varsler hun handlingsplan mot muslimfiendtlighet sammen med kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H), justisminister Jøran Kallmyr (Frp) og utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF), som alle var på plass under presentasjonen.

LES OGSÅ: Høyre-topp ber Solberg om handlingsplan mot muslimhat

Ikke før i 2020

Planen vil ikke være ferdig før i 2020, men allerede i høst skal regjeringen lansere en handlingsplan mot rasisme og diskriminering.

Ifølge Grande har kulturdepartementet arbeidet med en slik plan siden februar i år. Men etter råd fra Antirasistisk senter og ulike muslimske organisasjoner, som Islamsk råd Norge (IRN), er det enighet om at muslimene skal få sin egen.

– Spesielt i lys av det som skjedde i Bærum, har det blitt skremmende aktuelt, sier hun.

LES OGSÅ: Solberg er åpen for handlingsplan mot islamofobi

Fortsatt plass til å diskutere Islam

Selv om justisministeren Jøran Kallmyr synes det er gledelig at Norge skal få en handlingsplan mot muslimhat, mener han at den ikke skal være en stopper for å diskutere islam.

– Det gjør meg ganske forbanna at unge jenter som går med hijab blir bedt om å ta av seg hijaben, men det skal likevel være helt legitimt å diskutere om hijab er greit eller ikke. Så lenge det ikke går på bekostning av enkeltpersoner, sier ministeren.

Kallmyr forsikrer at dette ikke er en handlingsplan som fratar diskusjon om enkelte temaer innenfor islam, men først og fremst er en plan for stoppe trakasseringen av muslimer.

– Alle skal få utøve sin religion i fred, uten at man skal bli utsatt for angrep. Det er riktig å lage en handlingsplan. Vi ser at det er altfor mye hat rettet mot muslimer. Det er ikke forenlig med våre vestlige verdier, sier Kallmyr.

'Ikke islamofobi'

En viktig detalj som understrekes er at planen ikke kommer til å omfavne begrepet «islamofobi».

– Det er bra at vi ikke bruker begrepet islamofobi, fordi det er først og fremst muslimfiendtlighet og muslimhat det handler om. Det handler ikke om en fobi, som ofte knyttes til en medisinsk sykdom, sier Ervin Kohn, nestleder i kommunikasjon ved Antirasistisk senter

Kohn, som forøvrig også er forstander for Det Mosaiske Trossamfunn i Oslo, har selv kommet med sine innspill til hvordan denne planen bør formes.

– Det er viktig at muslimene også får sin egen handlingsplan, sier nestlederen.

I 2015 fikk Norge en omfattende handlingsplan mot antisemittisme.

Lære barn å tenke kritisk

Jan Tore Sanner sier at klasserommet er den viktigste arena for å spre kunnskap om toleranse og respekt, men i dagens samfunn er det like viktig å integrere kritisk tenking og digital dømmekraft inn i skolehverdagen.

Kunnskaps- og integreringsministeren frykter at dagens ungdom forholder seg til Google som til pensumbøker, og at de forholder seg til sosiale medier som Snapchat og Instagram slik de forholder seg til nyhetskanaler.

– Vi skal fornye skolens innhold. Skolen skal sørge for at toleranse, respekt og kritisk tenkning er verdier elevene skal jobbe mye med. God kunnskap om digital dømmekraft kommer til å være viktige i de nye læreplanene som skal settes i kraft høsten 2022, sier han.

Også blant voksne er det behov for styrket kritisk tenking på internettet, legger Sanner til.

Muslimsk støtte

Talsperson for Muslimsk dialognettverk, Basim Ghozlan, er fornøyd med regjeringens initiativ.

- Vi vet ikke hva planen er enda, men at de har bestemt seg for å lage en plan er et skritt i riktig retning, sier Ghozlan.

Han tror kunnskap og samarbeid er viktig for å lykkes med handlingsplanen.

- Jeg har mange tanker, men det viktigste er at tiltakene er basert på kunnskap. Det må inkludere et samarbeid mellom myndighetene og sivilsamfunnet.

Også leder i Islamsk råd, Abdirahman Diriye gir regjeringen skryt for tiltaket.

- Jeg tenker at vi endelig anerkjenner at det er et problem, det gjør det lettere å finne løsninger. Det blir spennende å følge med fremover. All honnør til regjeringen, sier Diriye.