Nyheter

Frp krever at muslimske SFO-er kartlegges – Ap mener de sov i timen

Fremskrittspartiet ønsker seg en kartlegging av religiøse internatskoler i Norge. Arbeiderpartiet vil ha kontroll med stikkprøver.

Jon Helgheim, som er Frps integreringspolitiske talsperson, mener SFO-virksomhet fra religiøse aktører i Norge må kartlegges grundig. Problemstillingen er blitt satt i fokus av Det Islamske Kultursenters virksomhet i Drammen.

– Vi må kartlegge innholdet, og det må vurderes retningslinjer, sier han.

Kartlegging er nødvendig fordi han mener man vet lite om omfanget.

Vedtak fra 2018

I mai 2018 vedtok Stortinget et forslag som blant annet anmodet regjeringen om å innføre et statlig tilsyn for koranskoler. Forslaget kom fra Arbeiderpartiet, men Frp brøt med egen regjering for å sikre flertall. Dette mener Helgheim er bra, men at vedtaket ikke går langt nok.

– I vedtaket er det snakk om å drive kontroll hvor hovedfokus er på integreringshemmende aktiviteter, sier Helgheim, som er bekymret for at barna befinner seg på SFO-tilbudet såpass lenge at de ikke har mulighet for for eksempel egendisponert fritid.

Mister muligheter til å omgås andre barn

Han mener barna i koranskolene mister muligheten til å omgås andre barn og lære seg det norske språket.

– De fleste der har jo innvandrerbakgrunn, og burde tilbrakt tida på idretts- og fritidstilbud, som ikke bare inneholder omgang med andre muslimer, og hvor språk er i fokus, sier Helgheim.

Det mener han i ytterste konsekvens kan være omsorgssvikt.

Ap: Frp sov i timen

Arbeiderpartiets Siri Gåsemyr Staalesen mener Jon Helgheim har sovet i timen.

– Hans regjering har fremmet en ny tros- og livssynslov der dette stortingsvedtaket ikke ble fulgt opp. Han kunne sørget for at dette tilsynet kom med da denne loven kom til Stortinget, sier hun.

Staalesen ønsker ikke å utdype hvordan 2018-vedtaket skal følges opp.

Hun viser likevel til et praktisk eksempel. I Oslo fikk flere koranskoler offentlig støtte til å drive leksehjelp.

– Der har man vært i lokalene på ettermiddagstid, og observert at de ikke har fokusert på leksehjelp, sier hun.

Språk, diskriminering og ekstremisme

Ap krever tilsyn og åpenhet rundt opplegget i trossamfunns etterskoletilbud dersom trossamfunn skal få statsstøtte. Sentrale faktorer er at menigheten skal jobbe mot kjønnsdiskriminering og ekstremisme, og at norsk skal være førstespråk.

– Det står ikke noe konkret om SFO, som er tema i Aftenpostens avdekking. Men det må være en form for tilsyn, som kan være for eksempel stikkprøver, sier Staalesen.

Samfunnskontrakt

Hun foreslår også en forpliktende samfunnskontrakt for trossamfunn, noe Arbeiderpartiet ikke fikk flertall for i 2018.

– En slik kontrakt kunne forpliktet et trossamfunn til å forhindre kjønnssegregering og radikalisering, og til å kreve norsk som førstespråk, sier Aps integreringspolitiske talsperson.

Krevende for trossamfunnene

Utdanningsdirektør Lillian Eilertsen i Drammen kommune tror det kan være krevende for de islamske trossamfunnene at koranskoletilbudet brukes som et eksempel.

– Ordningen er kommet i gang ut fra menighetens ønsker, men deler av allmennheten får raskt assosiasjoner til lukkede miljøer og religiøs indoktrinering uten at man har god nok kunnskap. Temaer som omhandler tro berører også verdier og skaper høyt engasjement, men også usikkerhet, skriver huni en tekstmelding til Vårt Land.

Senere sier hun per telefon at hun mener samfunnet trenger mer kunnskap om koranskoletilbudet, før man bestemmer seg for om det trengs mer tilsyn eller ikke.

Fører ikke tilsyn

Eilertsen sier kommunen ikke fører tilsyn med tilbudet, ettersom det ikke får offentlig pengestøtte.

Eilertsen sier imidlertid at kommunen er i dialog med Det Islamske Kultursenter, og at skolene har samarbeid med foreldre som benytter seg av tilbudet.

LES MER:

Frykt i menighet etter SFO-artikler: – Mange foreldre er engstelige

Muslimsk dialognettverk: – Uklokt å kreve egen institusjon på grunnlag av religion

Vil ha eget barnevern for muslimske barn. Forskere er skeptiske.

---

Etter skoletid

  • Aftenposten har skrevet flere artikler om at menigheter tilknytet Det islamske kultur­senter driver SFO-­lignende ettermiddagstilbud i ­Drammen, Nedre Eiker og Oslo. Det skal være snakk om leksehjelp og trosopplæring.
  • De tilbyr også overnatting til barna. I Drammen startet overnattingstilbudet i 2002.
  • De har overnattings­kapasitet til 20 jenter og 22 gutter.
  • Etter avisartiklene har flere stortingspolitikere ­rettet skriftlige spørsmål om saken til henholdsvis Kjell Ingolf Ropstad (med ansvar for trossamfunn og barn og unge) og Jan Tore Sanner (integrerings- og kunnskapsminister).

---

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter