Nyheter

Bård Vegar Solhjell blir ny Norad-direktør

Tidligere toppolitiker Bård Vegar Solhjell (47) overtar direktørjobben i bistandsdirektoratet Norad, som fra årsskiftet får en ny og sterkere rolle i bistanden.

– Dette var en fantastisk mulighet jeg ikke kunne la gå fra meg, selv om jeg har vært relativt kort tid i WWF. Å bekjempe global fattigdom og klimaendringer som rammer de fattigste sterkest, er hovedoppgaver for Norad, og noen av de viktigste utfordringene verden står overfor i dag, sier Bård Vegar Solhjell til Vårt Land.

Fra miljø og klima til bistand

Solhjell har bak seg to perioder på Stortinget for SV, han har vært kunnskapsminister og miljøvernminister, og overtok i mars i fjor som generalsekretær i WWF Verdens naturfond.

Nå går han videre til direktoratet som har ansvar for å forvalte store deler av Norges bistand til utviklingslandene. I 2020 får direktoratet ansvar for drøye 17 milliarder kroner.

– Jeg gleder meg enormt til å utvikle norsk bistand videre sammen med dyktige kolleger, og er spesielt glad for at utviklingsminister Dag-Inge Ulstein satser så sterk på å få klima og klimatilpasning inn i bistandspolitikken. Dette er noe jeg ser fram til å følge opp i et Norad som nå blir tilført økt makt, sier Solhjell.

Oslo  20180420.
Generalsekretær Bård Vegar Solhjell i WWF (Verdens naturfond) fotografert på Sognsvann.
Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Norad truet av nedlegging

Solhjell går til et Norad som i vår kom styrket ut av en politisk dragkamp om bistandsforvaltningen, etter at forgjengeren til utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF), Nikolai Astrup (H), hadde styrt mot en modell der Norad ville mistet nesten all makt og i realiteten blitt nedlagt.

I stedet landet Ulstein på en modell der Norad fra 2020 får delegert ansvar for større deler av bistandsforvaltningen. Utenriksdepartementet får heretter et mer rendyrket ansvar for politikkutvikling, overordnet innretting av bistanden, samt representasjon på viktige internasjonale arenaer.

– For meg var det veldig viktig og riktig at regjeringen landet på en modell der Norad får styrket og utvidet sin faglighet og autoritet. Norsk bistand oppfatter jeg som god i dag, og det er godt dokumentert at bistand har god effekt i kampen mot fattigdom. Et styrket Norad vil kunne gjøre en god bistand enda bedre og mer effektiv, og det er alltid rom for nytenkning og forbedringer, sier Solhjell.

Ulstein: Solhjell er en kapasitet

Utviklingsminister Ulstein sier at han er særdeles fornøyd med å få Solhjell som Norad-direktør.

– Jeg er utrolig glad for å få en sånn kapasitet med på laget, i en så viktig tid for utvikling og kamp mot klimaendringer. Han har stor kunnskap både om miljø, klima og utvikling, og blir nå en slags bærekraftsgeneral på veien fram mot FNs 2030-mål, sier Ulstein.

Statsråden sier at Solhjell får ansvaret for å bygge opp et sterkere og på mange måter nytt Norad.

– Nå skal enda flere dyktige fagfolk på plass i det som vel må kalles flaggskipet i norsk utviklingspolitikk. Det blir en viktig og krevende jobb å lede dette, men jeg er sikker på at Solhjell med sin analytiske evne, kompetanse og brede erfaring er rette person. Han har vært en både nytenkende og inspirerende leder, med solid evne til å skape resultater, sier Dag-Inge Ulstein.

Norad-direktør nummer ti

Solhjell blir den tiende direktøren i Direktoratet for utviklingssamarbeid siden starten i 1968. Han hadde konkurranse om jobben fra dagens Norad-direktør, Jon Lomøy (66), men den tidligere SV-politikeren ble fredag utnevnt i statsråd for åremålsjobben på fire år.

Solhjell sier at global rettferdighet og bærekraftig utvikling er saker han har brent for og har vært engasjert i siden han var ungdom, og hovedgrunner til at han engasjerte seg i politikken. Bistand og utviklingsspørsmål har han jobbet tett med, ikke minst gjennom to periode i utenrikskomiteen på Stortinget.

– Med bærekraftsmålene har verden et omdreiningspunkt for å se utvikling, klima og økonomi i sammenheng. Utviklingssamarbeid er et sentralt norsk verktøy for å oppfylle dem, og det er bare blitt enda viktigere i vår tid at politikk og forvaltning må bygge på kunnskap. Nettopp derfor er det så bra at et av våre aller viktigste kunnskapsmiljøer for internasjonale spørsmål, Norad, nå blir styrket, sier Solhjell, som starter i den nye jobben på nyåret.

Eggen: Rett mann til jobben

Generalsekretær Øyvind Eggen i Regnskogfondet er i dag «kollega» på miljøbarrikadene med den avtroppende WWF-generalen, og mener at Solhjell er rett mann til jobben når Norad nå skal rustes opp.

– Det er et overraskende valg hvis man tenker på regjeringens politiske farge, men en gledelig overraskelse, sier Eggen, som tidligere har vært evalueringsdirektør i Norad.

Han tror Solhjell med sin brede kompetanse og erfaring som blant annet miljøvernminister, stortingspolitiker og WWF-sjef vil kunne løfte Norad som et helt sentralt instrument for norsk bistandsinnsats.

– Norad har vært gjennom en enormt tøff prosess de siste årene, der de har blitt fratatt makt og stått i fare for å bli nedlagt, før Ulstein konkluderte motsatt i reformprosessen. Solhjell blir en svært viktig person som kan løfte organisasjonen og peke ut en ny retning innenfor Norads nye og sterkere mandat. Jeg tror et faglig styrket Norad under Solhjell kan utgjøre en virkelig positiv forskjell i forvaltningen av bistanden, sier Øyvind Eggen.

---

Solhjell

  • Bård Vegar Solhjell (47) er født i Kristiansand, men oppvokst i Naustdal i Sogn og Fjordane.
  • Trebarnsfaren er i dag bosatt i Son i Vestby kommune i Akershus.
  • Utdannet statsviter fra Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo. Regnes som en habil sjakkspiller.
  • Nestleder i Sosialistisk Ungdom fra 1992 til 1994. Mellom 2001 og 2005 var han partisekretær i SV.
  • Stortingsrepresentant for SV fra 2009 til 2017.
  • Kunnskapsminister i Stoltenbergs første regjering 2007–2009.
  • Miljøvernminister i Stoltenbergs andre regjering 2012–2013.
  • Generalsekretær i WWF Verdens naturfond fra mars 2018.

---

Les mer om mer disse temaene:

Geir Ove Fonn

Geir Ove Fonn

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter