Nyheter

Statsministeren og statsråden ber Nav-ofrene om unnskyldning

– Jeg har fra første dag omtalt dette som en skandale. Det står jeg ved, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) om de uskyldig dømte Nav-ofrene.

Oslo 20191105. 
Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) i Stortinget for å redegjøre for trygdeskandalen som har sendt uskyldige i fengsel.
Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Statsråden begynte sin redegjørelse om saken i Stortinget med å beklage overfor alle som er blitt rammet.

– På vegne av regjeringen vil jeg be de menneskene det gjelder og deres familier om unnskyldning for det de har blitt utsatt for. Staten skal gjøre opp for seg, sa Hauglie.

Hun viste til beregninger fra Nav om at 2.400 personer helt urettmessig har fått krav om å tilbakebetale penger etter opphold i utlandet mens de fikk ulike trygdeytelser.

– Det mest alvorlige i saken er at Nav etter 2012 har anmeldt i overkant av 100 personer for trygdesvindel for å ha oppgitt uriktige opplysninger, sa Hauglie.

Statsministeren: Mulig å rette opp feilene

Det er umulig å fullt ut rette opp i feilene som er begått i Nav-skandalen. Vi må være ydmyke og si unnskyld, sier statsminister Erna Solberg (H).
Solberg viser til dem som har opplevd å bli uskyldig dømt.
– Mange har vært i vanskelige situasjoner i livet for øvrig, og dette gjør situasjonen enda vanskeligere. Vi klarer ikke å rette fullt opp i dette og den opplevelsen de har hatt, sa Solberg til pressen etter arbeids- og sosialminister Anniken Hauglies redegjørelse til Stortinget om saken tirsdag.
– Vi alle som har delaktighet og har vært i forvaltning av disse reglene eller i rettssystemet, bør være ydmyke og si unnskyld, sa hun.

Antall saker kan øke

Foreløpig har statsråd Hauglie fått kjennskap til 50 saker hvor det er avsagt dom, 36 av dem med ubetingede fengselsstraffer, men hun understrekte at tallet kan øke.

– Feilen har pågått over mange år både i forvaltningen og rettssystemet uten at dette er avdekket. Feilen har fått store og alvorlige konsekvenser for mange mennesker, sa Hauglie.

Hun understreket at alle fakta nå skal på bordet.

– Alt skal fram i lyset. Alle steiner skal snus. Urett skal rettes opp, sa Hauglie.

Som ledd i dette arbeidet, varslet hun en ekstern, uavhengig gransking av saken.

– Granskingen skal sørge for at alle fakta kommer på bordet og finne årsaken til at feilen kunne oppstå uten at den ble avdekket, heller ikke av departementet, sa Hauglie.

– Svært alvorlig at folk er anmeldt og straffeforfulgt

I sin redegjørelse gikk hun gjennom tidslinjen for når feilen ble oppdaget og når departementet ble varslet.

I september ble departementet gjort kjent med at saken var mer alvorlig enn først antatt, og at flere kunne ha blitt idømt fengselsstraffer og høye krav om tilbakebetaling.

– Mange mennesker har fått urettmessig til dels store tilbakebetalingskrav fra Nav som følge av feilen. Mange har også blitt urettmessig anmeldt og straffeforfulgt. Dette er svært alvorlig, sa Hauglie.

– Det er alvorlig fordi det svekker tilliten til offentlige myndigheter og rettsapparatet, og det er alvorlig fordi det tok så mange år før alarmen gikk.

Statsråden er klar på at saken burde ha blitt oppdaget tidligere.

– Det er lett å se at flere spørsmål burde ha vært reist fra flere hold, for lenge siden.

Jonas Gahr Støre: Ubesvarte spørsmål

Etter Hauglies gjennomgang tok blant andre Ap-leder Jonas Gahr Støre ordet. Han mener statsråden må svare på hvorfor hun ikke sørget for at pågående saker ble stanset så fort hun ble orientert om mulige feil fra Nav.

– Det virker som om departementet i mange måneder passivt har mottatt urosignaler fra Nav. Hvorfor førte ikke dette til aktivitet fra departementet for å få klarhet i saken? sa han fra talerstolen.

Han var klar på at Hauglie har det øverste ansvaret for saken.

SV-leder Audun Lysbakken mener saken har en stank av klassejuss. Han mener mange spørsmål står igjen.

– Vi vet hva som har skjedd, men ikke hvordan og hvorfor. Et av svarene, frykter jeg, ligger i den mangeårige kulturen for mistillit som er skapt mot mennesker når det gjelder ytelser, der frykten for at folk skal få noe de ikke har krav på, er blitt større enn at enkeltmennesker ikke får det de har krav på, sa Lysbakken.

LES MER:

Nav-skandalen: Dommene forteller om at møte mellom mennesker som sliter og en stat som vil avskrekke

Jurister: Ikke gitt med full frifinnelse i NAV-sakene

Veslemøy Østrem: «Nav-skandalen viser en overmakt som mistet prinsippene av syne»

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter