Nyheter

– Tragisk at det måtte drap til for å få debatten om rasisme mot adopterte i gang

Adoptivforeldre må kurses av noen med adopsjonsbakgrunn, er beskjeden fra organisasjoner for adopterte. De møtte regjeringsrepresentanter fredag.

– Jeg tror alle fikk en vekker av drapet på Johanne Zhangjia Ihle-Hansen i Bærum, en vekker om en type rasisme vi ikke snakker så mye om. Den skiller seg fra den klassiske rasismen vi ellers er opptatt av, sier kulturminister Trine Skei Grande (V).

Hennes departement er i gang med en arbeidsplan mot rasisme og diskriminering. I den forbindelse ble flere organisasjoner forenten formidlere av adopsjon, eller for adopterte, invitert til et møte fredag. Der var også Kjell Ingolf Ropstad (KrF) er øverste ansvarlig for adopsjon i Norge, som barne- og familieminister.

Innspill

Ropstad mener regjeringen fikk mange gode innspill på møtet. De har i neste års statsbudsjett lagt inn et forslag om en koordinator som skal veilede adoptivfamilier og adopterte.

Denne koordinatoren fikk de flere innspill om. Et var ønsket om at de som veileder om adopsjon selv bør ha adopsjonsbakgrunn, enten det er som koordinator eller som kurser av vordende adoptivforeldre.

– Rasismeperspektivet må være en del av slike kurs. Det må vektlegges mer enn i dag, sier Ropstad.

I familien

En av de frammøtte, Angelica Bråten fra organisasjonen UTAD Critical, en nystartet antirasistisk organisasjon for adopterte, fortalte om å vokse opp som adoptert i en familie med rasistiske holdninger. En familie der det gjerne falt rasistiske bemerkninger ved middagsbordet, «men det gjelder jo ikke deg».

– Jeg kom til Norge fordi jeg var hvit nok til at foreldrene mine ønsket å adoptere meg. Det sier litt om hvilken familie jeg kom inn i, sier Bråthen.

Hun er født i Colombia – et land hun visste lite om, og som hun kun fant negative oppslag om da hun ville finne ut mer.

Daglig leder Anita Frydenlund Austdal i adopsjonsbyåret InorAdopt mener erfaringene som ble delt på møtet viser at det trengs mer kompetanse i møte med adopsjon i Norge.

– For barn er familien viktigst. Kommer du til en familie som ikke anerkjenner at bak hver adopsjon ligger et tap, og ikke klarer å gjøre barnet stolt av sin opprinnelse, har vi spilt fallitt, sier hun.

Utenfor

En av aktørene som har markert seg i debatten om adopterte og rasisme er Utenlandsadoptertes politiske utvalg (UAPU).

Det er tjue år siden adopterte Arve Beheim Karlsen ble jaget ut i en elv i Sogndal og døde. For under tre måneder siden ble Ihle-Hansen drept.

– Det er tragisk at det måtte nok et drap på et adoptert barn til for å få debatten i gang, sier Diana Patricia Fynbo.

Hun mener rasismen mot adopterte er noe som ofte ikke tas på alvor, fordi rasisme kobles så tett opp mot fremmedfrykt – og adopterte er ikke «fremmede», men assimilert inn i det norske samfunnet.

– Men vi kan ikke bare se eksklusivt på rasisme og diskriminering. Det handler om tilhørighet. Rasismen adoptivbarn opplever kan forsterke en følelse av utenforskap og rotløshet, sier Christina Violeta Thrane Storsve.

Hjelp

De to mener samfunnet i for stor grad har sett på adopsjon som noe som hjelper barnløse par med å bli foreldre. Sjelden har barnets perspektiv blitt sett fullt ut. Fynbo påpeker at mange utenlandsadopterte er «andre lands barnevernsbarn», og at mange har vonde erfaringer fra hjemlandet.

I Norge får de ingen oppfølging eller hjelp, slik for eksempel fosterbarn får. Man underkjenner at det kan oppstå problemer, at flere av barna sliter med tillit og tilknytning. Det er ikke nødvendigvis en idyll, og derfor bør det finnes et apparat som kan hjelpe, mener de.

– Ansvaret for adoptivbarna kan ikke overlates til foreldrene alene. Da har vi glemt at det ikke finnes noen oppskrift for hvordan du er forelder, at mange trenger veiledning, mener Fynbo.

---

Rasisme mot adopterte

  • 10. august i år ble 17 år gamle Johanne Zhangjia Ihle-Hansen drept av sin stebror i sitt eget hjem. Ihle-Hansen var adoptert fra Kina, og politiet tror dette var motivet for drapet.
  • I etterkant av drapet har det pågått en debatt om utenlandsadopteres situasjon i Norge. Vårt Land har hatt flere innlegg på trykk fra adopterte som mener rasisme mot adopterte er et underkjent problem.
  • Etter drapet valgte også regjeringen å innkalle foreninger for adopterte og adopsjonsbyråer til møte om situasjonen.

---

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter