Nyheter

Arne Viste anker fengselsdom til lagmannsretten

Arne Viste anker tingrettsdommen har fikk for å ansette asylsøkere uten lovlig opphold i Norge. Fram til dommen er rettskraftig, vil han fortsette driften av bemanningsbyrået Plog.

– Vi gjør som jeg har forventet: Vi anker. Anken vil være solid begrunnet i den uholdbare situasjonen for de ureturnerbare, og opprettholde håpet om et positivt rettslig utfall. Anken vekker ingen spesielle følelser i meg, både dommen og anken er helt i tråd med mine forventninger, sier Viste.

52-åringen ble forrige uke dømt i Oslo tingrett til ett års betinget fengsel for å ha ansatt asylsøkere uten lovlig opphold i Norge. Retten avviste at Grunnloven har betydning for Vistes sak.

I tillegg til fengselsstraffen ble vikarfirmaet hans Plog dømt til å betale en bot på 1,5 millioner kroner og får 1,4 millioner kroner inndratt. Viste selv ble frifunnet for det personlige inndragningskravet.

Dommen ble forkynt fredag forrige uke, og Viste har 1. november som frist til å avgjøre ankespørsmålet. Viste vil sende inn anken neste uke. Deretter vil forsvarer, advokat Christian Henrik Prahl Reusch, ettersende et støtteskriv til anken, forteller han til Vårt Land.

– Begrunnelsen for anken vil ta utgangspunkt i de samme hovedargumentene vi brukte i tingretten, sier Reusch.

• LES MER: Arne Viste dømt til eitt års fengsel på vilkår

Vil trolig fortsette arbeidet

Arne Viste sier at han har bestemt seg for ikke å ansette flere i Plog før dommen er rettskraftig.

– Når det gjelder de 29 som er omfattet av siktelsen, er det bare en håndfull som fortsatt er i arbeid. Jeg må nå vurdere om det foreligger saklig grunn for permittering av disse, ettersom vi ikke har en rettskraftig dom ennå.

En beslutning om permitteringene vil bli tatt i løpet av noen uker, opplyser han.

– Hva skjer med resten av vikarstallen?

– Når det gjelder de resterende arbeidsforholdene som omfatter 85 prosent av omsetningen, vil vi ikke overprøve politiets vurderinger om at disse ikke skal straffeforfølges. Da foreligger det heller ikke saklig grunn for oppsigelse eller permittering.

Viste sier at den foreliggende dommen ikke har konsekvenser for ham selv og hans privatøkonomi.

– Ved å anke risikerer jeg både å miste hus og hjem, samt å bli fengslet. Men det har jeg vært forberedt på gjennom flere år. Hvis det var straffeutmålingen for meg denne saken handlet om, ville jeg aldri gjort det jeg har gjort. Saken handler om den uholdbare situasjonen. Vi kan ikke sitte stille å se på at mennesker langsomt brytes ned og ødelegges.

• LES INTERVJU MED VISTE: – Grunnloven sier at alle arbeidsdyktige mennesker skal ha mulighet til arbeid

Individuell rett

Viste vil i anken blant annet holde fast ved at grunnlovsparagrafen handler om en individuell rett til ikke å bli hindret i å brødfø seg og sin familie. Denne retten til ikke å bli hindret, utløser ikke noen rett til å kreve seg tilvist arbeid fra det offentlige.

«De statlige styresmaktene skal legge til rette for at ethvert arbeidsført menneske kan leve av arbeidet sitt eller næringsvirksomheten sin. Den som ikke selv kan forsørge seg, har rett til stønad fra det offentlige», heter det i paragraf 110 i Grunnloven.

I rettssaken i tingretten har Viste fortalt at han etterlever denne paragrafen ved å gi arbeid til papirløse, og han har derfor ønsket å bruke straffesaken til å vise at Grunnloven står over utlendingsloven.

I dommen blir dette avfeid:

«Etter rettens syn innebærer denne lovformuleringen ingen individuell rett til å få et arbeid, men er en viktig formålserklæring for statens forpliktelser.»

«Rettens konklusjon er at Grunnloven § 110 ikke er til hinder for at norske myndigheter kan nekte utledninger, uten lovlig opphold i Norge, å ta arbeid i landet.»

Rettslig avklaring

Til ankemyndighetene vil Viste dessuten fortsette å anføre at det må skilles mellom plikten til å skaffe arbeid og forbudet mot å legge hindringer i veien for at de ureturnerbare selv skaffer seg arbeid.

Et annet punkt i anken vil være Vistes motivasjon for hans arbeid i Plog. I tingrettens dom heter det at Vistes motivasjon var å hjelpe de ureturnerbare asylsøkerne med lønn og arbeid.

– Men dette er ikke riktig. Motivasjonen min har fra dag én vært å bidra til en rettslig avklaring av hvorvidt denne gruppen har rett til arbeid, sier han.

---

Arne Viste

  • Utdannet sivilingeniør ved NTNU.
  • 52 år, gift, to barn, bosatt i Sola kommune i Rogaland.
  • Aktiv i IMI-kirken i Stavanger.
  • Eier og driver bemanningsfirmaet Plog, som bare gir arbeid til ureturnerbare, altså asylsøkere som har fått endelig avslag i Norge, men som ikke kan vende hjem fordi myndighetene i hjemlandene ikke vil ta dem imot.
  • Har gjennom Plog gitt jobb til 70 ureturnerbare.
  • Har siden oppstarten av Plog ønsket å bli tiltalt for brudd på utlendingsloven.

---

Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter