Nyheter

Jussprofessor gir Jagland full støtte: – Norske IS-kvinner må hentes hjem

Thorbjørn Jagland har helt rett i at Norge juridisk sett har plikt til å hente norske IS-kvinner og barna deres hjem, mener jussprofessor Mads Andenæs.

Norske IS-krigere i Syria og Irak har krav på å få en rettergang i Norge, en rett som er nedfelt både i Grunnloven og Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK), sa Jagland, som er generalsekretær i Europarådet, til NTB torsdag.

– Det er et grunnprinsipp i rettsstaten og noe Norge er forpliktet til å etterleve. Men så lenge de sitter der de sitter, får de ikke oppfylt denne retten, sa Jagland.

LES OGSÅ: FN feller hard dom over Norge – mener vi bryter internasjonale forpliktelser

Full støtte

– Jagland har naturligvis rett, og jeg støtter hans argumentasjon fullt og helt, sier Andenæs til NTB.

Frps innvandringspolitiske talsmann Jon Helgheim er på sin side uenig med Jagland. Han peker blant annet på at det sitter en rekke nordmenn fengslet i ulike land rundt om i verden, dømt for forbrytelser begått i det landet de soner.

Men det argumentet holder ikke, mener Andenæs, som fra 2009 til 2015 var FNs spesialrapportør mot vilkårlig fengsling.

– Helgheims argumentasjon svikter, blant annet fordi de lokale myndighetene i Syria ønsker at Norge skal ta disse familiene hjem, påpeker han.

Risikerer dødsstraff

– En annen sak er at den straffeforfølgningen Helgheim vil ha, kan ende opp i en dødsstraff. Hva skjer da, skal vi ta imot barn fra al-Hol-leiren som har overlevd sin mors henrettelse, spør han.

Andenæs viser også til Kongo-saken, der Norge satte inn store ressurser på å få hentet hjem de to drapsdømte nordmennene Joshua French og Tjostolv Moland.

– La meg minne om at disse to også var fremmedkrigere. Norsk rett ser på myndighetshandlinger og krever at de ikke skal være diskriminerende. Det at man gjorde en slik innsats for fremmedkrigerne i Kongo, stiller krav til innsatsen overfor småbarn som er i livsfare i en av verdens skrekkeligste leirer. Al-Hol er et fengsel der mange barn vil dø, sier Andenæs.

LES OGSÅ: Flere KrF-ere blant tidligere statsråder som krever at Syria-barna hentes hjem

Opprop

20 kulturpersonligheter, blant dem Bjørn Eidsvåg, Dag Solstad og Linn Ullmann, krevde et opprop torsdag at regjeringen henter hjem norske barn og kvinner i Syria.

Ifølge PST befinner det seg anslagsvis 20 fremmedkrigere med norsk tilknytning i Syria og Irak, inkludert de norske kvinnene som har vært gift med dem, samt mellom 30 og 40 barn med norsk tilknytning.

NTB Nyheter

NTB nyheter

VL anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter