Nyheter

Prinsessens sjamankjæreste vekker reaksjoner

Debatten om sjaman Durek Verrett har blusset opp igjen etter at kjæresteforholdet mellom han og Märtha Louise ble kjent søndag kveld.

– Durek Verrett representerer en moderne form for sjamanisme som bærer preg av selvutvikling, sier dialogprest Silje Trym Mathiassen.

Søndag kveld ble det kjent at sjamanen og prinsesse Märtha Louise er i et kjæresteforhold. Det var VG som først omtalte saken. På bildedelingstjenesten Instagram skriver hun følgende om forholdet:

– Jeg føler meg så lykkelig og velsignet over at han er min kjæreste. Takk min kjære, for at du inkluderer meg så sjenerøst inn i din familie. Jeg elsker deg fra denne evigheten til den neste.

Prinsesse Märtha Louise er nummer fire i arverekken til den norske tronen.

LES OGSÅ: Prinsessen tar sjaman inn i kirken

Kontroversiell

I slutten av mars ble det kjent at prinsessen og sjamanen skal legge ut på en norgesturne, som begynner neste uke. Her inviterer de til «en reise i livets mysterier, hvordan komme i dypere kontakt med din indre kraft og øke bevisstheten så du tar fram den egentlige deg uansett hvor du er i livet.» Et av arrangementene skal være i St. Petrikirken i Stavanger. At nyåndelighet får rom i kirken har vakt sterke reaksjoner.

På nettstedet Youtube kan man se filmklipp der sjamanen påkaller både engler og dyreånder for å fordrive onde åndskrefter fra mennesker.

– I nysjamanisme er det blant annet fokus på kommunikasjon med ånder og det å hente kraft gjennom såkalte sjelereiser. Man kan bruke tromming, sang eller andre virkemidler for å nå en endret bevissthetstilstand, som muliggjør reising i åndelige dimensjoner. Naturens kraft og gamle tradisjoner er gjerne et omdreiningspunkt, sier religionsforsker Anne Kathrine Kalvig ved Universitet i Stavanger.

Hun har ikke direkte kjennskap til sjamanen Durek. Det har derimot dialogprest Silje Trym Mathiassen fra Kirkelig dialogsenter. Når Durek gjester St. Petrikirken skal hun holde en innledning som setter temakvelden i en religionsdialogisk sammenheng.

– Som en åndelig leder er han med på å veilede mennesker til å utvikle mer av potensialet de allerede besitter. Som jeg har forstått det er han opptatt av å utvikle evnen til kjærlighet og forstå mer av hva det vil si å være menneske, sier Trym Mathiassen.

LES OGSÅ: Fremtidens religiøse kokekjøkken

Religiøs erfaring

Et av kjennetegnene på sjamanens åndelighet er at den legger større vekt på religiøse erfaringer enn på dogmer, forteller Trym Mathiassen.

– Jeg ser en stor fallgruve i at menneskelige erfaringer vektlegges så mye. Det kan lede til et hierarki der de som har slike åndelige evner tillegges større makt enn de som ikke har det.

– Er det en fare for dette med sjaman Durek også?

– Absolutt, det momentet er til stede hos han som hos alle åndelige ledere. Om han selv er bevisst på dette, det vet jeg ikke. Dette er noe av det jeg vil konfrontere han med under det kommende dialogmøtet.

LES OGSÅ: Gjenoppliver gammel samisk skikk

Kritikk

Sjamanens autoritet har blitt kritisert, blant annet av debattredaktør Solveig G. Sandelson i Stavanger Aftenblad. I en kommentar fra 3. mai skriver hun at Durek «fremstår som autoritær herfrå og til evigheita».

I samme kommentar trekker hun fram at sjamanen har hevdet å kunne hjelpe folk med alvorlige sykdommer og kan sette mennesker fri fra angst, rus og selvmordstanker. Sentralt for Dureks filosofi er at menneskers egen innstilling er avgjørende for om de blir friske eller ikke.

– Dersom dette er noe han står for er det noe jeg vil konfrontere han med, at han har en kritikkverdig holdning overfor syke mennesker. Men jeg vil gjerne høre det fra han, sier Trym Mathiassen.

Skiller seg fra andre

Dialogpresten mener at Durek skiller seg fra andre sjamaner.

– Det blir en feilkobling å tro at man kan sette likhetstegn mellom alle former for sjamanisme og det som Bibelen advarer mot. Det finnes ulike nyanser, sier hun.

I forkant av arrangementet har Trym Mathiassen spurt direkte om hvordan Durek forstår åndeverdenen og om han er i kontakt med onde krefter.

– Svaret hans skiller seg sterkt fra en del andre sjamaner jeg har møtt. Mens Durek snakker om at vi må tilpasse oss Guds vilje, er andre opptatt av å følge sin egen. Durek hevder heller ikke å være i kontakt med onde krefter.

Mandag ettermiddag skriver Dagen at Espen Ottosen, informasjonsleder i Norsk Luthersk Misjonssamband, mener forholdet mellom prinsessen og sjamanen er utfordrende. På spørsmål om han mener hun bør melde seg ut av Den norske kirke, svarer han at «det ville vært det ryddigste».

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen er nyhetsleder på religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Nyheter