Nyheter

46 utmeldinger i KrF etter at Listhaug ble statsråd

Siden fredag 3. mai har det vært 46 utmeldinger fra KrF. Til nå i år har nesten 2000 medlemmer meldt seg ut.

Av de som har meldt seg ut siden Listhaug ble eldre- og folkehelseminister er det 26 som har oppgitt «politiske årsaker» som bakgrunn for utmeldelsen, mens 20 personer ikke har oppgitt årsak.

I samme periode har ni personer meldt seg inn i partiet.

Samtidig har tankesmien Drivkraft, der «rød» side lever videre etter retningsvalget i KrF, fått et medlemshopp. Over 50 personer meldte seg inn etter at Listhaug ble statsråd.

LES OGSÅ: KrFs landsstyre vil åpne for å kaste folk ut av partiet

Fallende medlemstall så langt i år

Til nå i år har 1917 personer meldt seg ut av KrF. 1082 har oppgitt politiske årsaker som bakgrunn for utmeldelse. 224 er «naturlige» utmeldelser, grunnet død, alder eller sykdom.

Siden nyttår har KrF fått 1300 nye medlemmer. Medlemstallet totalt er ned fra 23 802 siden nyttår til 23 250 i dag.

Regnestykket innmeldte medlemmer minus utmeldte medlemmer går ikke helt opp, det er et avvik på 65 medlemmer

Som forklaring på avviket, skriver kommunikasjonssjef i KrF, Mona Høvset, i en tekstmelding at: «Blant innmeldinger regnes kun de aktive i rapporten fra medlemssystemet. Det innebærer at hvis man har meldt seg inn og ut igjen samme år, fanges kun utmeldingen opp i rapporten fra systemet, ikke innmeldingen.»

Regjeringsdeltagelse

Etter at KrF i januar gikk inn i regjering gikk partiet på en solid medlemsskrell. Totalt hadde 700 meldt seg ut, og 300 meldt seg inn. Etter landsmøtet om retningsvalg 2. november meldte 1000 personer seg inn i partiet, mens 1400 meldte seg ut. Det var en varslet utmelding, etter det hadde vært masseinnmelding i KrF som følge av at daværende leder Knut Arild Hareide ledet an mot venstresiden i sin mye omtalte landsstyretale.

Tror de fleste nå er utmeldt

Nå er det flere lokalt tillitsvalgte i KrF, på både «rød» og «blå» side, som tror at frafallet av medlemmer som var uenige med retningsvalget nærmer seg slutten.

Inge Takle Mæstad, tidligere leder i Stavanger KrF og bystyremedlem, tror at selve retningsvalget og regjeringssamarbeidet med Frp er den største grunnen til medlemsfallet til nå i år.

– Etter at retningsvalget var tatt, vi gikk inn i regjering og nominasjonsprosessen her lokalt var ferdig, tror jeg nok mesteparten av de som ikke ville være med videre på grunn av samarbeid med Frp nå er utmeldt, sier han.

– Medlemsmassen er urolig

Men Takle Mæstad mener likevel at det ikke er ro i medlemsmassen.

– Jeg har snakket med folk i løpet av helgen som fortsatt står som medlemmer, men som er usikre på hvor lenge medlemskapet kan holde når det stadig kommer nye dråper i begeret, sier han.

– Hva med deg selv, er ditt beger snart fullt?

– Jeg kjenner at det er en veldig krevende situasjon. Men jeg er i en rolle der jeg er folkevalgt, har fått tillit fra et parti og stemt på av våre velgere, og kjenner på en forpliktelse ut den perioden jeg er folkevalgt, sier Takle Mæstad.

Hans Christian Paulsen

Hans Christian Paulsen

Hans Christian Paulsen er tidligere journalist i Vårt Land, og jobbet med et bredt stoffområde innen religion, etikk og politikk.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter