Nyheter

Taper millionbeløp årlig

– Trossamfunn står i fare for å legge ned på grunn av rigide tidsfrister. Det offentlige må finne en bedre løsning, sier generalsekretæren i STL.

Ingrid Rosendorf Joys, leiar i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL)
Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter